Предметите говорят – две креативни дейности от образователната драма

Игровизацията, драматизирането и разказването на приказки и истории са подходи, които обикновено свързваме с преподаването в начален етап. Но всички опитни учители разполагат с по някоя и друга креативна активност, която използват в часовете си за завладяване на аудиторията.

Предлагаме на вниманието ви още две идеи от полето на образователната драма, които може да добавите в инвентара си. Сигурни сме, че учениците ви ще ги харесат – та кой не обича приказките и игрите!

Предметите говорят

Неслучайно и двете активности са свързани с предмети. От една страна, това позволява да ги приложим без кой знае каква сложна подготовка – в ежедневието си всички ние сме заобиколени от предмети. От друга страна, ще използваме факта, че често придаваме на вещите голяма емоционална стойност – като учители знаем, че учениците запомнят много повече от това, което учат, ако влагат емоция. И също когато в урока има елемент на активно действие и взаимодействие с други хора – точно каквото двете активности, с които решихме да ви запознаем, предлагат.

По начина, по който ги описваме по-долу, дейностите са особено подходящи за ученици в начален етап. Спокойно обаче може да ги пригодите и за прогимназиален или гимназиален етап, като ги съобразите с учебните цели или уменията, които развивате у учениците. Приложими са в часа на класа, по български език и литература, по чужд език, философия или гражданско образование, а защо не и в клуба по интереси или при непредвидено заместване.

“Предмети спасяват деня” – визитка на дейността

Основна целева възрастова група:

  • деца в детска градина;
  • ученици в начален етап.

Цели:

  • Развиване на креативното мислене;
  • Споделяне на истории и създаване на връзки между участниците;
  • Пренасяне у дома на добър опит от времето, прекарано в училище.

Подготовка:

В оригиналния си вариант активността “Предмети спасяват деня” изисква учениците да донесат любим предмет от вкъщи. Това е важно, за да постигнем свързване на училището и дома и да превърнем класната стая в безопасно и защитено пространство за създаване и игра. За децата и особено за по-малките от тях предметите могат да бъдат преходни инструменти, с които изразяват своите нужди, страхове или желания. Това се използва не само в психологията, но и при различните форми на изкуството, включително в театъра и образователната драма. 

Ако учениците не са донесли предмет от вкъщи, разбира се може да използваме други налични в класната стая предмети – важното е децата да се свързват помежду си и да играят чрез анимиране на обектите, да мислят за решаването на проблеми.

Подходяща е подредба на столовете в кръг.

Описание на активността:

Помолете децата да донесат от вкъщи предмет, който им е скъп по някаква причина (с голяма за тях емоционална, а не материална стойност). Насърчете всички да представят донесените предмети, но да го направят така, сякаш говорят за живи създания. Задавайте насочващи въпроси – Този предмет има ли си име? Какво е хобито му или коя е любимата му дейност? Къде наистина би искал да бъде в момента? – и т.н.

По този начин въвличате децата в игра, но и работите с художествения похват олицетворение, свързан с придаване на човешки качества на животни и предмети.

Целта е стъпка по стъпка да помогнем на учениците да говорят чрез предметите си. Продължете с въпросите: Ако тези предмети можеха да говорят, какъв би бил гласът им? Как биха говорили? За какво биха се радвали да говорят? Какво биха казали за собствениците си?

Разбира се, старайте се да водите дейността с необходимите за тази възрастова група гъвкавост и деликатност. Възможно е някои деца да са твърде притеснителни и да не искат да разкажат за предметите си – ако усещате, че се колебаят, ги окуражете и им обещайте подкрепа в представянето. Не настоявайте прекалено – за начало е достатъчно просто да гледат и слушат. По-нататък може да се включат с идеи. 

След като всички ученици са говорили за предметите си, ги помолете да помислят за трудна ситуация или беда, в която техният предмет би могъл да помогне на някого. Централният елемент на историята трябва да бъде този на предмета, “спасяващ” собственика си. Не е необходимо ситуациите да бъдат реалистични – могат да граничат с приказките или да са вдъхновени от сюжета на любимо анимационно филмче. Насърчавайте “публиката” да бъде активна и при нужда да развива историята съвместно с разказвача.

След като децата споделят различните ситуации, на ход сме ние. Целта ни е да комбинираме ситуациите в една обща история.

Поканете класа да участва – нека “постановката” е смесица от разказване на история от страна на учителя („Един ден, когато голяма група деца пътуваха в автобус …“) и изиграване на казаното от страна на децата – с помощта на техните предметите.

По възможност завършете историята с поука или попитайте групата какъв съвет биха дали предметите на собственика си след инцидента.

“Филмът на предметите” – визитка на дейността 

Подобна е активността, която кръстихме “Филмът на предметите”, но тук вече ролята на учителя като “разказвач” е по-малка. Подходяща е както за големи ученици, така и за малчугани с известен опит в работата в екип.

Основна целева възрастова група:

  • Ученици 1-12. клас.

Цели:

  • Развиване на уменията за работа в екип;
  • Развиване на креативното мислене;
  • Споделяне на истории и създаване на връзки между участниците.

Подготовка:

Трябва да пригодите класната стая за работа по групи, като наредите чиновете и столовете по подходящ начин. Помислите как да разделите децата – по ваша преценка чрез предварително подготвени листчета с имената им или на някакъв случаен принцип (чрез преброяване, теглене на цветни моливи, цитати, пръчици и т.н.).

Описание на активността:

Разделете децата по групи в началото на часа. Дайте им възможност да се огледат в класната стая и ги помолете да си изберат дребен предмет, който им е направил впечатление – молив, лист, маркер, несесер, гъбата за дъска и т.н. Нека в рамките на 1-2 минути да станат от местата си, да вземат и донесат избраните предмети на работното място на групата си. Преценете необходими ли са някакви допълнителни ограничения – например учениците да изберат само предмети, които са “общи” на класа или пък само нещо от личните си вещи.

След като групите се сдобият с предмети, дайте задачата. Всеки екип трябва да измисли филм, в който всички тези предмети участват. Трябва да се реши какво е заглавието на филма, в какъв жанр е (комедия, драма, приключенски, трилър…) и каква е основната сюжетна линия. Може да запишете точките на дъската.

За да се справят със задачата, децата вероятно ще имат нужда от поне 20 минути и от малко повече инструкции за работа. Обяснете, че в групата всеки ученик трябва първо да представи предмета, който е избрал. Може да му даде име, да каже нещо за неговия характер, как би могъл да бъде полезен или пък вреден за другите, би ли могъл този предмет да има някакви специални сили или способности и т.н. Поощрете останалите от екипа също да споделят идеите си за предмета, който се обсъжда. Припомнете правилата за работа в екип – изслушваме се, без да се прекъсваме, насърчаваме всеки член на екипа да изкаже мнението си, надграждаме идеите си, следим за времето.

Стартирайте хронометъра и дайте свобода на учениците. Фасилитирайте процеса – обикновено задачата изглежда по-лесна, отколкото е в действителност. Бъдете подготвени за пасивност и необходимост от насочващи въпроси, както и за прекалено много идеи, измежду които децата да не могат да изберат.

След като времето свърши, дайте на учениците още 1-2 минути, за да решат кой от екипа ще представи пред класа героите и идеята им за филм. Нека представянето на всяка група започне с изброяване на главните герои във филма и основните им характеристики.

Допълнителни задачи към активността в случай, че разполагате с време, може да бъдат учениците да поставят една сцена от филма, да разпишат или разиграят диалог от него, да направят плакат или трейлър на филма.

Надяваме се тези две активности от образователната драма да ви допаднат. Учениците със сигурност ще се забавляват, докато развиват ценни умения… А говорещите предмети винаги имат какво да споделят!

 

Източници:

Лични записки на авторката от онлайн-обучението “Educational Drama And Digital Storytelling” по проект РАЗНООБРАЗИЕ („Насърчаване на демократичните ценности и многообразие в училищата чрез творческа драма и приказки“), лектор Adam Bethlenfalvy, InSite Drama, Унгария, януари 2021

Наръчник за учители, проект РАЗНООБРАЗИЕ („Насърчаване на демократичните ценности и многообразие в училищата чрез творческа драма и приказки“), съфинансиран от ЕС по програма “Еразъм +”

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали