3 драматични способа за вдъхновяващи уроци 

Ако искате да осигурите на учениците си социално и активно учене, да насърчите креативността и сътрудничеството между тях и да им дадете защитено пространство за изразяване, то вероятно драмата като способ за преподаване вече е попаднала в полезрението ви.

Драмата е свързана с въображението и с неговото използване, с потребността да изживеем силни емоции, но същевременно да сме защитени от унищожителното им действие, да се превъплътим в други хора и да се потопим в други светове, но всъщност да бъдем самите ние в нашия свят (Василева 2005). Драмата ни позволява да развиваме у учениците умения като приспособимост, адаптивност към различни житейски ситуации, спонтанност, поемане на риск (Николова 2012), но и разбира се – да използваме учебния материал като източник на съдържание за драматичните дейности.

Образователната драма дава възможност на учениците да се ангажират с темите, застъпени в учебната програма, по един неповторим начин. Достатъчно е да планирате малка “драматична” структура в урока си и преживяването вече ще бъде различно. Запознахме ви с основните драматични подходи в класната стая, а в настоящата статия ще се спрем на най-често използваните драматични способи.

Неподвижен образ

Неподвижният образ в драмата е бърз и ефективен начин за започване на драматична сесия, който се отнася до „замръзване“ на момент от живота. Участниците създават изображение, използвайки телата си. Всеки от тях има определена роля в избраната сцена, но сякаш е замръзнал в нея – не се мърда, не говори. Идеята е да си представим (и да изобразим) видео, спряно на пауза. Важно е споделеният момент да носи смисъл, който да бъде изследван. 

How To Tell a Story Using Freeze Frames – YouTube

Тази форма се използва широко поради своята простота и позволява да бъде разработена в различни посоки. Неподвижният образ може да бъде направен бързо и без обсъждане или след дискусия, планиране и репетиране. Подходящ е за всякакви възрастови групи. Може да се направи от учителя или отделни деца, от малки групи ученици или дори от целия клас. Полезен е като незабавен начин за обмен на идеи, за представяне на хора или предмети, както и на абстрактни понятия, емоции или атмосфера. Тъй като няма реплики за научаване, способът може да помогне на по-срамежливите участници да добият увереност. Може да се използва за изобразяване на моменти от художествено произведение или на ситуации от реалния живот.

Неподвижният образ ни осигурява една много бърза стъпка от речта към ситуацията. Ключовият момент от историята ще бъде оголен от думи, за да го видим в същността му. Като учители ще имаме възможност да наблюдаваме как децата възприемат ситуацията, за да я обсъдим и развием.

Обрисовка. Статуя

Подобен на неподвижния образ способ е обрисовката, но с една важна разлика. Докато неподвижният образ е като замръзнал момент от живота, обрисовката е като картина, създадена за публика. Има определен ъгъл, от който изображението да се наблюдава, позите са добре обмислени, всеки е замръзнал в конкретна емоция или гримаса, понякога дори пресилена с цел разпознаваемост. При създаването на обрисовка групата трябва да осъзнава, че не само показва значим момент, но и че е необходимо да използва визуални инструменти, за да предаде “посланието” на зрителите.

Drama activity: Character Statues – YouTube

Ако искаме да поставим фокус не върху ситуацията като цяло, а само върху един от героите, ще използваме способа статуя. Статуята позволява на участниците да изследват в детайли ситуацията на тази фигура. Може да създадете статуя при работа в малки или в по-големи групи. Важно е наблюдателите да споделят активно какво наблюдават и да обсъдите дали това съвпада с намеренията на създателите / скулпторите.

Жива картина

Teachers TV: Teaching Drama: Focus, Freeze & Think – YouTube

Неподвижният образ, обрисовката и статуята могат да бъдат използвани като отправна точка за дискусия, но и като трамплин към по-сложни драматични дейности и изпълнения. След като сте създали изображението, маркирайте всички отношения и конфликти, които искате да обсъдите. 

Обяснете, че ще помогнете на групата да оживи картината, докато правите разходка в изображението. Инструктирайте учениците да си представят какво техният герой си мисли точно в този момент. Разходете се сред “персонажите” и ги потупвайте по рамото един по един, за да чуете мислите им. След това може да чуете не какво си мислят героите, а какво биха казали. Изследвайте има ли разминаване между мисли и думи.

Възможно е да оживите картината и по друг начин. Обяснете, че когато плеснете с ръце, бихте искали учениците мълчаливо да се придвижат на забавен каданс до мястото, на което героят им е бил няколко момента преди това. Когато замръзнат в новото изображение, може отново да проследите мисли, за да проучите мотивацията на някой от персонажите.

Вместо назад, може да развиете картината напред. Помолете участниците да се придвижат на забавен каданс до мястото, на което техните герои вероятно ще се намират в кратко време след настоящия момент. Така ще създадете епизод с начало, среда и край, който можете да разиграете по много различни начини.

Лесно може да приспособите описаните драматични способи към цялата учебна програма, Ето няколко идеи:

  • в начален етап неподвижните образи са добър старт за работа в часовете по български език и литература – просто помолете децата да представят по една картина от началото, средата и края на изучаваната приказка;
  • в часовете по човек и природа учениците може да развият серия от изображения, показващи процеса на метаморфоза (напр. гъсеница до пеперуда или попова лъжичка до жаба);
  • направете обрисовка на документална фотография в часа по история или на разглеждана картина в часа по изобразително изкуство;
  • работете за лексика в часовете по чужд език, като помолите учениците да илюстрират дума или фраза от текста с помощта на статуя.

Образователната драма е сравнително нов педагогически подход у нас и е нормално, ако в началото сте неуверени в ролята си на фасилитатори. Със сигурност обаче няма да съжалявате – ще осигурите на учениците едно различно и запомнящо се преживяване в класната стая и с времето те ще се включват все по-активно.

Очакваме с нетърпение да споделите опит!

 

Източници:

Василева, Р. Обучението като драма интерпретация. Фабер, 2005

Николова, М. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДРАМА. СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ. Списание на Софийския университет за образователни изследвания, 2013/1

Creative Ideas for Teaching Drama: Creative Ideas for Teaching Drama. Drama Resource, 2022.

Наръчник за учители по проект РАЗНООБРАЗИЕ („Насърчаване на демократичните ценности и многообразие в училищата чрез творческа драма и приказки“), съфинансиран в рамките на програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз

Още полезни статии:

Екологично образование

А ти какъв екологичен отпечатък оставяш?

Пример за ПБО по математика с екологична насоченост и междупредметни връзки Влиянието на човешката дейност върху природните екосистеми и качеството на околната среда е въпрос,

Игрови подход и игровизация

Предметите говорят – две креативни дейности от образователната драма

Игровизацията, драматизирането и разказването на приказки и истории са подходи, които обикновено свързваме с преподаването в начален етап. Но всички опитни учители разполагат с по

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали