Практики от класната стая: Летен проект за развиване на социално-емоционални умения

Как да помогнем на малчуганите от четвърти клас да се адаптират към нелеките промени, които ги очакват след преминаването в прогимназия? Трудността на този преход не е за подценяване и може да повлияе сериозно на мотивацията за учене и концентрацията на децата.

Често чуваме от родители и учители, че в пети клас децата понижават успеха си, изпитват трудности при адаптацията в ново училище или намират за стресираща срещата си с нови и различни учители. 

Част от причините за тези затруднения се коренят в недостатъчно добре развитите умения на малките ученици да контролират емоциите си, да се сработват с нови хора, както и на това, че те не осъзнават напълно силните и слабите си страни.

Като учител, аз реших да обърна внимание на тези трудности при бъдещите петокласници в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Пордим, като реализирам двуседмичен летен проект – “По-силни заедно”. При работата си по проекта, децата са поставени в мултикултурна среда, която изисква високи нива на толерантност и приемане на различията. 

Конкретните нужди на учениците, към които насочих планирането на програмата, бяха предимно в сферата на социално-емоционалните умения. Поставих на първо място целите по развиване на аз-концепция, умения за емпатия, контрол над емоциите, работа в екип и управление на конфликти. Включих и предметно знание, което преподавах паралелно или директно през социално-емоционалните умения – учениците трябваше да създадат свой творчески продукт на чужд език. В нашия случай избрах написване на двуезична пиеса с акцент върху приемането на различията и толерантността. 

Подготовка

При планирането на проекта е важно да поставим ясни цели, както и да подготвим инструмент за измерване на постигнатите резултати. 

След като избрах целите по социално-емоционални компетентности, както и тези в академичен план, разписах кратка анкета за социална осъзнатост, която учениците да попълнят в началото и в края на проекта. Анкетата послужи за оценка на постигнатите резултати по СЕУ.

Добре е да разполагате с финансов бюджет, който да разпределите за материали и други нужди по време на проекта. Ако чрез училищния бюджет не е възможно финансиране, бихте могли да наберете средства от дарители, които имат желание да подкрепят проекта ви. 

Изключително важна част от подготовката е програмата на проекта, в която детайлно да е описана по часове всяка дейност, предвидена за децата. Освен това е ключово дейностите да са свързани, надграждащи се, да водят до постигане на заложените цели и да дават обратна връзка за хода на процеса. Може да видите всички игри и специалната медитация, с която започва всеки ден от програмата, тук: Медитация и игри

Изпълнение

Реализацията на проекта стартира през първата седмица след последния учебен ден на четвъртокласниците. По това време вече децата бяха с нагласата за летни забавления и знаеха, че ще създадем нещо интересно и значимо заедно. 

Всеки ден започваше с медитация “Любяща доброта”, чиято цел е да помогне на учениците да осмислят значението на любовта към себе си и близките си, както и да усетят проявлението на любовта, отправена към самите тях от другите.

След това учениците участваха в предварително планирани уроци, заимствани от американската програма “Стъпка по стъпка”. Това е международна образователна програма, която се реализира чрез динамична, променяща се, предизвикателна среда и се изгражда от опита и въображението на педагогическия екип, семейството и децата. Тя съответства на индивидуалността на детето, стила му на научаване, на растежа и семейната му среда, като стимулира правото на избор.

До обяд децата преминаваха през уроци от програмата “Стъпка по стъпка” и участваха в подвижни игри, а следобед прилагаха новите умения в създаване на сценарий за тяхна авторска двуезична пиеса. Малчуганите се включваха и в изработката на костюми и декори за пиесата.

Практики от класната стая: Летен проект за развиване на социално-емоционални умения

Две седмици по-късно децата работеха спокойно заедно, конфликтите и споровете намаляха, а пиесата на английски и испански беше готова. 

На 30 юни, когато завършват и останалите ученици, поканихме тях, учители и родители да гледат пиесата.

Последващото попълване на анкетите, само две седмици по-късно, показа повишени нива на социална загриженост и емпатия у децата. Те приемаха различията си с по-голяма лекота и се ангажираха с проблемите на другите деца.

За какво да внимаваме? 

Има дребни детайли в организацията, които е важно да не пропуснете. Важно е бюджетът да се разпредели внимателно – да се проучат предварително цените на материалите за декора, да се помисли каква сума ще е необходима за костюмите, както и да се предвиди разход за храна, тъй като децата остават в училище по време на лятната ваканция.

Проведете разговори с родителите и проверете за специфики в семействата. Ако някое от децата е изгубило близък наскоро или го отглеждат баба и дядо, това може да породи по-голяма чувствителност и би изисквало повече внимание в процеса на работа по проекта и изграждане на социално-емоционални умения.

Споровете и караниците са неизбежни, съпътстват процеса и са част от обучението. Същото важи и за сълзите. Децата на тази възраст са импулсивни и често изразяват емоциите си с плач. Това, което можем да направим, е да запазим спокойствие и да останем подкрепящи, като се стараем в същото време да спрем конфликта навреме и да смекчим емоцията. 

Практики от класната стая: Летен проект за развиване на социално-емоционални умения

Защо да опитаме?

Развиването на самоконтрол и социална осъзнатост е важно и помага при процесите на учене. 

През следващата учебна година, когато малките творци станаха в пети клас, часовете ни по английски език бяха динамични и интересни, работата в екип се случваше по-лесно и спокойно, а конфликтите и споровете се решаваха по-бързо. Това доведе до по-добри академични резултати и направи децата по-уверени в себе си и по-отворени към новите знания.   

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали