Как да прилагаме компетентностния подход при планирането на урока?  

Изграждането на цялостна система за прилагане на компетентностното обучение започва с ефективното планиране на урока и отказване от навика да се отнасяме формално към тази важна задача. Планирането е съществена част от работата на учителя както преди началото на учебната година, така и преди подготовката на всеки учебен час. Важно е да знаем, че пл...

За да видиш съдържанието влез в профила си или се абонирай.

С абонамент за Prepodavame.bg получавате достъп до:

Присъедини се към над 7500+ абонирани учители и над 250 училища

Още полезни статии:

Култура на класната стая

Първата седмица от новата учебна година

В последните години много учители осъзнават нуждата от т.нар. “подготвителна” или “въвеждаща” седмица за учениците. Тя представлява няколко дни плавен преход от лятната ваканция към

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали