Prepodavame.bg

Автор - Катя Илиева

Avatar of Катя Илиева

Компететностен подход

Пет стъпки за въвеждане на компетентностния подход в часовете по литература

Представете си, че хвърляте камък в спокойните води на езеро. Камъкът предизвиква концентрични вълни, които се разстилат все по-нашироко и нарушават естествения хабитат на водоема. Всички обитатели са извадени от състоянието на покой и заедно, и...

Компететностен подход

Какво трябва да знае всеки един учител за компетентностния подход

Да си учител в днешно време не е лесна задача, защото трябва да си в крак с динамиката на съвременното общество и да имаш смелостта и търпението ежедневно да се изправяш пред предизвикателствата в класната стая. Без претенция за изчерпателност в...

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.