Пропагандни вестници

За учениците е важно не само да се научат как да формират мнението си по различни въпроси, но и как да го защитават. От съществено значение е също така да научим младите хора периодично да си задават въпроса: “Това наистина ли е моето мнение, или някой ми го налага и ме кара да мисля така?”. Само тогава можем да очакваме, че те ще развиват критичното си мислене и ще изграждат личната си позиция самостоятелно.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име: Пропагандни вестници

За кого е подходяща: ученици в гимназиален етап (9. клас)

Продължителност: един месец за подготовка 

Необходими умения: организираност, креативност, дигитални умения, базови умения за графичен дизайн и художествена обработка

Цели:

 • развиване на критично и логическо мислене;
 • формиране на собствено мнение по значими теми;
 • развиване на умения за правилно комуникиране спрямо целите и аудиторията;
 • умения за планиране и организация на времето.

Ралица Петкова е учител по история в Частно средно училище “Българско школо”, гр. София. Завършила е бакалавърска степен със специалност “История” във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” и магистратура “Културология”. 

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Учениците от девети клас имат за задача да влязат в ролята на журналисти от времето на Първата и Втората световна война, наети да обслужват интересите на някой от воюващите лагери и да направят пропаганден, тенденциозен, едностранчив вестник. Материалите им трябва да се базират на реални исторически факти. Учениците трябва да подберат само такива аргументи, които са в полза на тяхната теза. “С този тип задание учениците развиват ключови умения като критично мислене, умение да комуникират правилно спрямо целите и аудиторията, да планират правилно времето си и да използват презентационните си умения”, обяснява Ралица Петкова.

Първата стъпка от процеса по създаването на вестниците е учителката да запознае учениците с идеята на проекта, да им обясни какво се изисква от тях, както и как ще ги подкрепя по време на работата им. 

Етап на проучване 

Учениците имат за задача да потърсят и разгледат съвременни вестници и такива от близкото минало. Не е препоръчително да се спират на “жълта” преса. Трябва да се запознаят и с чуждестранен печат от периода на войната, която са избрали да представят. Целта е да видят как е оформена заглавната страница, какви рубрики има, какви цветове и шрифтове са избрани и т.н. 

Етап на изпълнение

Започва подготовката на материалите за вестника. Деветокласниците могат да черпят информация от документални филми, художествена литература и др. Целта е да се информират достатъчно, за да могат аргументирано да защитят възложената им теза и собственото си мнение.

След това всеки ученик в рамките на един месец създава своя пропаганден вестник и го принтира във формат А3 с общ обем на текстовото съдържание 1000-1500 думи. По възможност изданието се ламинира.

Ето какво е важно да съдържа готовият продукт и какви са задачите към учениците:

 1. Подходящо име на вестника.
 2. Атрактивно заглавие с банер. 
 3. Предубеден доклад за причините за Първата или Втората световна война и ясна теза кой е виновникът за войната – учениците обясняват как и защо всяко събитие предизвиква повече напрежение и враждебност между европейските сили. 
 4. Всички ключови събития около избраната война. 
 5. Национализмът или милитаризмът са в основата на войната? Кое от двете предизвиква напрежение и прави войната по-вероятна? 
 6. Визуални изображения в подкрепа на защитаваната теза – карикатури, снимки, диаграми, карти, пропагандни материали, таблици и др. 
 7. Каре за автора – име на автора, коя теза защитава; източници на информация (задължително е единият от тях да е книжен) – описва се от къде е взета информацията, снимките и другият илюстративен материал, прилагат се линкове. В текста също се цитират източниците.

Учениците могат да споделят и лични истории за членове на семейството си, които са участвали и ставали свидетели на някоя от войните.

Всяка седмица деветокласниците изпращат на учителката си доклад за свършената работа, в който споделят резултатите от проучването си, откритията и затрудненията си. При нужда получават от г-жа Петкова обратна връзка.

Представяне

Заданието трябва да е изпълнено в цялостния му вид до посочената от учителя дата. Всеки разполага с 10 минути да представи изданието си пред останалите, а те си водят записки, след което могат да задават въпроси и да коментират.

Рефлексия

След представянето, всеки трябва да е готов да отговаря на въпросите на съучениците и учителя си за самия проект и за етапите на изготвянето му. За саморефлексия г-жа Петкова е подготвила бланка, съдържаща следните въпроси:

 1. Какви внушения прави моята едностранчива статия и как тя се отразява върху необразован/некритичен читател?
 2. Смятам ли, че след това задание мога по-добре да преценявам дали дадена информация е едностранчива? Какво точно ми помага за това?

Учителката споделя, че с учениците подготвят изложба за авторитарните режими, която включва предмети и снимки от миналото.  Участниците влизат в ролята на жертви на авторитарните режими и споделят измислени истории за своя живот по онова време. Атрибутите, които е избрала да представи самата г-жа Петкова, са малко сребърно кръстче, овехтяло писмо и празна гилза от пистолет.

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА

“Идеята зад създаването на този тип медиен продукт е учениците да развиват критично и аналитично мислене. В съвременния свят те имат лесен достъп до информация, но често отварят първия линк, който видят, и не търсят информацията от друга гледна точка или от други източници, за да се убедят, че действително тя е вярна ”, допълва Ралица.

Влизайки в ролята на журналисти, учениците:

 • успяват да задълбочат разбирането си и да осмислят важни процеси, случили се по време на двете световни войни;
 • придобиват по-добра медийна грамотност и култура;
 • усъвършенстват презентационните си умения.

 

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали