Пъзел и лексикон на паметта по история

Без да познаваме миналото, няма как да имаме бъдеще. Важно е да разбираме правилно събитията, които са се случили в миналото, и какви са последствията от тях в бъдещето, защото само така можем да действаме осъзнато в настоящето.

“Работата с учениците ме насочи към дейности, които имат за основа знанието и като резултат – памет, която минава през сърцето”, споделя учителката, която запознава гимназистите с глобално значими теми и изгражда у тях сила, толерантност и извисеност на духа.

Визитка на практиката

Име: Пъзел и лексикон на паметта по история

За кого е подходяща: прогимназиален и гимназиален етап

Продължителност: няколко учебни часа

Необходими материали/умения: картон, цветни моливи, тетрадки, документи

Информация за учителя: Маша Викторова е учител по история и цивилизации от 1992 г. Към момента преподава в Средно училище “Отец Паисий” в с. Медковец, обл. Монтана. Завършила е специалност “Български език и история” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, учила е и специалност “Музика” в педагогически колеж в гр. Смолян. Притежава допълнителна квалификация по религия. Г-жа Викторова е носител два пъти на наградата “Неофит Рилски” за учители, които са постигнали високи резултати и имат специален принос към образованието. През 2019 г. става “учител на годината”. През 2016 г. е 9-та в списъка за участие в обучение в Йерусалим, където вижда как хората там пазят паметта за миналото си. През свободното си време обича да реализира крафт идеи.

Цели:

 • развиване на умения за разбиране и толерантност към различни етнически групи от населението;
 • изграждане на гражданска позиция по значима глобална тема от миналото;
 • повишаване на интереса и ангажираността към учебния предмет.

Описание на практиката:

Маша Викторова е от учителите, които непрекъснато се стараят да надграждат знанията на учениците си чрез допълнителни дейности и преживявания. За нея е важно всеки ученик да изгради уверено гражданска позиция по значими теми и да бъде ангажиран не само с настоящето и бъдещето, но и с миналото. 

От учебната 2007/2008 година г-жа Викторова целенасочено работи по темата за Холокоста като акцентира върху нуждата от взаимно опознаване и приемане на историята с цел промяна на нагласите и отношението към хората – съзидатели на днешния свят. 

“Работя по темата за Холокоста с акцент върху ролята на българския народ за  спасяването на българските евреи, акцентирам и върху съдбата на ромите и различните етнически и обществени групи в епохата на това жестоко време. Темата е социално насочена, темата е значима за самочувствието и националната гордост, за формиране позицията на учениците като граждани”, споделя Маша.

Дейностите, в които учениците участват, са разнообразни – запознаване с исторически документи, работа с чуждоезикови източници, търсене на информация за личности в библиотечен фонд и в интернет. Работата изисква прилагане на знания, усвоени в часовете по различни учебни предмети. Крайната цел е учениците да направят Пъзел на паметта и Лексикон по темата. 

“Чрез въпроси и отговори ще достигнем до истината и знанието за съдбата на ромите и евреите в Холокоста. Крайният продукт, който ще създадем, ще бъде достъпен в училище, за да може повече ученици да се запознаят с темата. Тя ще бъде достъпна за ученици, които имат ограничен достъп до информация извън училище“, добавя още г-жа Викторова.

Пъзел на паметта

Пъзелът, който учениците създават, представлява двулицев картон с фотографии и текст, на който са представени българите, допринесли за спасяването на българските евреи.

“Чрез този Пъзел на паметта ще потърсим интересен и достъпен начин да изградим трайно познание за българския народ, който е допринесъл за това Холокостът да не е сполетял нашите сънародници евреи в България. Едната страна на Memory Puzzle ще бъде портрет, а обратната – кратък текст по темата и за личността. Така пъзелът ще донесе повече информация и ще развие уменията и техниките, необходими за обучение. Пъзелът с памет ще има виртуална и материална опция. Това разширява възможностите за учене”, допълва учителката.

Пъзел и лексикон на паметта по история Пъзел и лексикон на паметта по история

Лексикон на паметта

Лексиконът на паметта разглежда темата за съдбата на ромите в Холокоста и се представя пред общността в училище, родителите и други целеви групи. За постигане на целите на дейността учениците изпълняват следните стъпки: 

 • Създават лого за дейността на групата “Памет и бъдеще” и поръчват тениски с логото, които да носят по време на различните срещи и занимания по темата. Според учителката това е важен творчески момент и по този начин още от самото начало учениците се чувстват част от нещо значимо;
 • Определяне на формата и дизайна на лексикона – тетрадка малък формат, папка А4, картонен албум;
 • Формулиране на въпроси и посещение в Държавен регионален архив – гр. Монтана, откриване на необходимите документи и материали, отговарящи на въпросите за това каква е съдбата на ромите в епохата на Холокоста – къде са изпратени, какъв е животът им, какви са законите, по които са преследвани, и др. важни сведения;
 • Разпределение на въпросите и отговорите между участниците в дейността за естетическо оформяне и създаване на галерия по темата;
 • Среща и консултации по темата с експерти от Държавна агенция “Архиви” и окончателна редакция на лексикона;
 • “Какво остана в мен” (анкета с участниците).

Пъзел и лексикон на паметта по история

И двата продукта от дейността на учениците – Пъзелът на паметта и Лексиконът – са създадени в хартиен и в електронен вариант за по-голяма достъпност на обществеността.

“Епохата на Холокоста може да бъде представена пред общността в училище, родители и други целеви групи, а това е поредната стъпка към опознаване и сближаване. Чрез организиране на срещи на групата, моята лична цел е да представя пред местната общност своите ученици и те да бъдат погледнати само като ученици, да не бъдат свързвани с дадена малцинствена група или да бъдат възприемани като изключение. Така можем да се надяваме на по-голяма толерантност и промяна в отношението и приемането на успеха като успех на “децата на България”. За мен като българка е важно темата да бъде разглеждана –  българският народ е единственият народ в Европа, който спасява своите евреи. Темата трябва да бъде дискутирана, да бъде популярна сред българите, да се знае какво не сме направили – не сме предали нито един гражданин. В нашето училище толерантността е необичайна – трябва да има толерантност на ромската група към малкото българи, тъй като в училище децата са предимно от ромски произход. За мен като учител е важно болките от миналото да носят ползи за бъдещето”, допълва Маша Викторова.                                                

Защо да опитате тази практика:

 • практиката подпомага положителна промяна на нагласи и отношение към малцинствени групи;
 • акцентира върху ролята на българския народ за спасяването на българските евреи – значима част от нашето минало;
 • представя пред учениците общочовешката народностна картина.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали