Prepodavame.bg

Световни религии

Ако искате учениците ви да внимават в час и да учат с интерес, най-лесният начин е да им позволите сами да решат как да представят новите знания, които сте им преподали. Децата в началните класове с удоволствие споделят идеите си, а по-големите ученици имат дори по-силна нужда да бъдат инициативни и мнението им да бъде чуто.

Ако проведете учебния си час с такъв подход към знанията и уменията, които искате учениците ви да придобият, ще се изненадате как децата са успели да научат много повече информация от тази, която е представена в учебника! 

Визитка на практиката

Име: Световни религии – един различен урок по география

За кого е подходяща: ученици от 11 клас (може да се адаптира и за по-малки ученици, изучаващи различните държави)

Продължителност: няколко учебни часа (в зависимост от подготовката на учениците)

Необходими материали/умения: презентация, ръчно изработени костюми

Информация за учителя: Йовка Дионисова е учител с 10-годишен стаж. Тя преподава география в СУ “Д-р Петър Берон” в Тополовград. Обожава работата с деца и младежи. Извън ангажиментите си в училище, тя ръководи мажоретен състав от 20 момичета, които имат успехи на общинско и областно ниво.

Цели:

  • подобряване на екипната работа;
  • повишаване инициативността на учениците;
  • развиване на креативност и артистични умения.

Описание на практиката:

Учениците от 11. клас на СУ “Д-р Петър Берон” в Тополовград проявяват голям интерес към световните религии, които изучават – християнство, ислям, будизъм и юдаизъм. Те предлагат на своята учителка по география, госпожа Дионисова, да направят един различен и доста артистичен урок и учителката им дава свобода за действие. Тя им възлага да направят презентация със снимков материал, която описва различните религии, както и обичаите и традициите, характерни за народите, изповядващи съответната религия. 

Когато презентацията е готова, учениците я представят, облечени в автентично облекло, което сами са подбрали или изработили. Дрехите показват културната идентичност на хората с различни религии. Децата дори се представят с имена, които са популярни сред различното население. В края на презентацията водещ от всяка група задава на публиката три въпроса, за да провери дали останалите ученици са разбрали и запомнили важната информация. Г-жа Дионисова забелязва, че единадесетокласниците работят с голям ентусиазъм, а знанията им далеч надхвърлят информацията, представена в учебника. 

Учителката споделя, че е давала подобна задача и в 7. клас, когато децата са се запознавали с различните държави. Тогава, изучавайки Япония, децата са носили чай, за да си направят чаена церемония. При урока за Франция пък са представяли парфюми, тъй като страната е известна с парфюмерийната си индустрия.

Защо да опитате тази практика:

  • предлага креативен и иновативен подход при овладяването на нови знания;
  • дава свобода на учениците сами да открият начин как да учат по-лесно и интересно;
  • развива емпатия и задълбочено разбиране към различните култури, етноси, религии.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

 

Популярни статии:

Задаване на ключови въпроси към тема

Задаване на ключови въпроси към тема

Ключовите въпроси при проучване на казус/тема са от изключително значение за намиране на полезна и пълна информация. От една страна, е важно учениците да умеят

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Разделяне по групи чрез влизане в роля
Работа в екип

Разделяне по групи чрез влизане в роля

Предварително разпишете ролите, в които трябва да влязат учениците по време на часа, като имате предвид учебното съдържание. Ролите могат да бъдат групови и индивидуални.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали