Prepodavame.bg

Какво е глобална компетентност и как да я развиваме в час

Глобални компетентности на българските ученици

В последните години в образователните среди все по-често се обсъжда въпросът как да подготвим учениците за живота след училище, в динамичното, дигитално и свързано бъдеще на 21. век. Отличителната компетентност, която помага на младите хора за това, е глобалната компетентност, а повече за нея може да прочетете тук

В настоящата статия ще намерите насоки за това как да включите глобалната компетентност в часовете си. А за преподавателите по английски език имаме и бонус – план на урок в PDF формат.

Как преподават глобално по света

Понеже светът наистина е глобален, да надникнем в класната стая на 4. клас в Международното училище “Джон Станфорд” в Сиатъл –  международно публично начално училище, което е заложило в своята училищна визия именно подготовката на учениците за глобалния свят.

Всички учители в “Джон Станфорд” са активни членове в различни общности за професионално развитие, имат добри чуждоезикови умения и опит в международното образование и притежават важната нагласа за учене през целия живот. Фокусът на глобалната учебна програма е насочен не просто върху разговори и дискусии за социалните проблеми, а върху предприемането на действия за тяхното разрешаване. Училището се стреми да научи децата да бъдат граждани на глобалния свят, като същевременно повишава академичните им постижения. Това се прави чрез езиково потапяне в испански или японски език през половината от учебния ден, а другата половина от занятията се провеждат на английски. 

Най-общият съвет на учителите от “Джон Станфорд” e да надграждаме върху това, което е важно за нас: да започнем с нещо, което ни се струва интересно, към което имаме страст и да изградим глобална перспектива около него. Напълно възможно е да добавим глобален поглед към вече разписаните учебни и урочни цели.

Хироми Пингри, която е в “Джон Станфорд” от десет години и преподава японски, математика, природни и социални науки, непрекъснато предизвиква себе си: 

„Как мога да изляза отвъд преподаването на езика и културата на Япония, за да дам на децата един по-глобален поглед? В миналото например урокът за тропическите гори беше фокусиран върху животни и местообитания. Сега се впускаме в разговори за обезлесяването като глобален проблем”. 

За да влее изучаването на езика в науката, Хироми свързва своите ученици с хора от Япония, които работят по екологични проблеми в Африка.

Един глобален урок

Можете да вземете всеки един урок и да го промените малко, така че учениците наистина да започнат да мислят в глобален мащаб,” обяснява учителката Никол Силвър, когато дава пример с един от своите уроци. “По-традиционна цел за този урок може би била: “Научете за три празника”. Но аз исках вместо това учениците да се замислят за необходимостта от толерантност в днешния свят и това беше моята цел“.

Ето защо г-жа Силвър поставя на учениците за задача не просто да изберат зимен фестивал от всяка точка на света и да разкажат за него. Тя ги предизвиква да задават въпроси в процеса на проучване, да провеждат анкети и да мислят критично по въпросите на религиозната толерантност.

По време на урока Силвър задълбочава дискусията, като насърчава учениците да изследват собствените си чувства и да помислят дали някога са се чувствали аутсайдери. Задава им въпроси от типа на „Какво беше усещането да не се вписваш?“ и ги насочва да мислят за конкретни стъпки и действия, които да предприемат, така че всички да се чувстват добре дошли.

Като финален продукт всеки ученик представя събраната информация кратко в ангажиращ формат и пише есе по темата. Оценяват се презентацията и есето.

Плана на урока “Фестивали на светлината по света” на английски език може да свалите тук: edutopia-stw-jsis-lessonplangrade4-festivals-light

 

Източник: Teaching Global Competence | Edutopia

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Как да обясним на учениците какво е разделение на властите, демокрация и (не)демократично управление?

Независимо дали преподавате гражданско образование или друг предмет, който засяга темата за демокрация и демократично управление, тук ще намерите полезни идеи и ресурси, които да

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

История и цивилизация

Пропагандни вестници

За учениците е важно не само да се научат как да формират мнението си по различни въпроси, но и как да го защитават. От съществено

Ted Talk и Реч
Комуникативни умения

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини