Алтернативен живот на Марс в часовете по биология

Представете си екипаж от осем астронавти, които заминават на двугодишна мисия до планетата Марс. Може и Вие да сте един от тях. Защо не?

Храна. Вода. Въздух. Убежище. Всички живи същества имат тези основни   нужди. На Земята хората знаят къде да ги намерят. На космическия кораб тези елементи обикновено трябва да бъдат донесени от Земята, но това се оказва невъзможно за толкова много хора.

Алтернативният живот на друга планета е мисия, изпълнена с много въпросителни и с много проблеми за разрешаване. Вижте как ученици в часовете по биология работят в продължение на години над един смел проект.

Пълен напред към… Марс!

Визитка на практиката

Име: Алтернативен живот на Марс в часовете по биология

За кого е подходяща: гимназиален етап

Продължителност: през цялата учебна година; проектът се разработва в продължение на няколко учебни години

Необходими материали/умения: компютри, лабораторна техника и др.

Информация за учителя: Христина Костадинова е завършила биология и химия в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Тя е учител с 26-годишен стаж. В момента преподава на ученици в гимназиален етап в Езикова гимназия “Иван Вазов”, гр. Пловдив.

Цели:

 • пренос на теоретични знания и умения в практиката;
 • повишаване на обществената информираност по проблемите за проучването и изследването на условията, необходими за продължителен престой в космоса;
 • развиване на умения за работа с лабораторна техника.

Описание на практиката:

Г-жа Костадинова решава да стартира с учениците от 9., 10., 11. и 12. клас мащабен проект, по който се работи в продължение на 4 учебни години в часовете по биология. В проекта участват ученици, които имат засилен интерес към предмета. Те работят по създаването на самоподдържаща се система за живот – екосистема за екип от астронавти на борда на космически кораб, с който пътуват до планетата Марс. Идеята идва от участието на учениците през 2015 г. в международен проект във факултета по физика на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. 

“Човекът е бил и ще остане основното звено на биологичната верига, състояща се от многобройни микроорганизмови, растителни и животински видове, без които той не би могъл да просъществува продължително време в Космоса. Затова именно на орбиталните научни станции се провеждат толкова сериозни генетични, ембриологични, физиологични и морфологични изследвания върху микроорганизми, тъканни култури, висши растения и животни. Резултатите от тези изследвания ще помогнат за установяване на практически важните за човека биологични видове, които при бъдещите космически полети ще се използват с пълна сигурност за създаването на бордова „екологична“ система, необходима за нормалния живот на космонавти, на които предстои продължителен полет в Космоса”, разказва за проекта Христина Костадинова.

В следващите редове може да видите какви са стъпките и задачите, които предприемат г-жа Костадинова и нейните ученици, за да “изпълнят” успешно мисията до Марс:

 1. Проучване на проблема 
 2. Пълен анализ на хранителните потребности на 8-членен екипаж за 800-дневен космически полет (задачата е предназначена за 9. клас)
 3. Изготвяне на 7-дневно меню за астронавтите с хранителни продукти, отглеждани на борда на космическия кораб (задачата е предназначена за 9. клас)
 4. Предлагане и изпробване на методи за рециклиране на вода; конструиране на филтрираща система, която показва нуждата от филтрация на борда на космическия кораб (задачата е предназначена за 9. клас) Алтернативен живот на Марс в часовете по биология
 5. Установяване влиянието на физическата активност върху количеството кислород, необходимо за процеса дишане, и конструиране на калибрираща система за измерване на минутния дихателен обем при покой и физическа активност (задачата е предназначена за 10., 11. и 12. клас)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Алтернативен живот на Марс в часовете по биология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 6. Проследяване влиянието на различни видове LED светлина върху растежните показатели и натрупването на фотосинтетични пигменти при репички и спирулина, и изграждане на камери за отглеждане на репички и спирулина с лед светлини (задачата е предназначена за 10., 11. и 12. клас)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Алтернативен живот на Марс в часовете по биология                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 7. Залагане на експеримента 
 8. Отчитане на резултатите, анализ и изводи от извършената работа

Задълбочено проучване по темата, подробно описание на дейностите и задачите, както и заключителен анализ от проекта, може да изтеглите от тук: Работен лист – Алтернативен живот на Марс в часовете по биология

Защо да опитате тази практика:

 • практиката развива качества като възприемчивост, любознателност, овладяване на нови нетрадиционни методи за изследване и изучаване на природата на нашата и други планети;
 • за придобиване на нови знания и развитие на познавателни, комуникативни и практически умения в училищна възраст;
 • за развиване на креативност и оригиналност при решаване на проблеми.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали