За родители: как се развива четивната грамотност от бебешка възраст до 12. клас

Как да развиваме четивна грамотност

Връзката на всяко дете с четенето е различна. Някои деца от съвсем малки обожават да са сред книги – да слушат, да четат или просто да ги разгръщат. Други предпочитат занимания, свързани с физическо движение, а за трети четенето изглежда наистина мъчително. Като възрастни обаче ние знаем колко е важна четивната грамотност и затова държим децата да четат – в училище и у дома. И докато учителите се чувстват по-уверени, като цяло запознати с етапите на развитието на четенето и писането при децата, то при повечето родители това не е така.

Ако се чудите дали уменията по четене на детето са нормални за съответната възраст (или пък са налице признаци за някакъв проблем), отворили сте точната статия! Представяме ви един съвсем кратък и разбираем списък с основните етапи от развитието на четивната грамотност и какво децата трябва да могат да правят във всяка една възраст. 

Бебета (възраст 0-12 месеца)

Дори още като съвсем малки бебета, децата изграждат умения за четене, които ще поставят основата за развитието на четивната грамотност. Ето какво всъщност очакваме от бебетата по отношение на книгите – те трябва да:

 • Посягат към книжки – от плат или с гумени корици, предназначени за дъвчене или направени от твърд картон за истинско “четене”;
 • Заглеждат се и докосват картинките в книгите;
 • Показват интерес, когато им се чете, като гукат или издават звуци;
 • “Помагат” при обръщането на страниците;

Малчугани (възраст 1-2 години)

Ако детето ви е на тази възраст и все още не сте започнали да четете книжки заедно, направете го – моментът е настъпил! На възраст между 1 и 2 годинки малчуганите: 

 • Разглеждат снимки и назовават познати предмети или животни, например куче, бебе, вода;
 • Отговарят на въпроси за това, което виждат в книгите;
 • Разпознават кориците на любимите си книги;
 • Рецитират думите от любимите си книги;
 • Започват да се преструват, че четат, като обръщат страници и си бърборят;

Първите години в детската градина (възраст 3-4 години)

За много деца детската градина е първото учебно-възпитателно заведение, което посещават. Тя е мястото, в което се полагат основите за учене през целия живот, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.1 На 3-4-годишна възраст децата вече:

 • Знаят правилния начин за държане на книга и боравене с нея;
 • Разбират, че думите се четат отляво надясно, а страниците – отгоре надолу;
 • Започват да забелязват думи, които се римуват;
 • Преразказват истории;
 • Разпознават около половината букви от азбуката;
 • Започват да съпоставят звуците с техните букви;
 • Започват да разпознават името си, написано с печатни букви, както и други често срещани думи, например тези на знаци и лога.

Последните години в детската градина (5-6 години)

Преди да престъпят училищния праг, децата трябва да са развили редица знания, умения и нагласи, необходими за успешното преминаване към училищното образование. Що се отнася до четенето, на възраст между 5 и 6 години те би трябвало да:

 • Съотнасят всички или почти всички букви със звуците, които те представляват;
 • Идентифицират началните и крайните звуци в думите;
 • Образуват нови думи, като променят началния звук, например кана, вана, рана;
 • Започват да съпоставят думи, които чуват, с думи, които виждат на страницата на книгата;
 • Разширяват списъка от думи, които разпознават само с поглед, без да се налага да ги четат;
 • Задават и отговорят на въпросите кой, какво, къде, кога, защо и как към дадена история;
 • Преразказват история последователно, като използват картинки или думи;
 • Предсказват какво ще се случи в историята;
 • Използват езика на историята по време на игра или разговор (например „Мога да летя! – казва драконът.”).

Първата година в училище (на възраст 6–7 години)

Този етап е особено важен за четивната грамотност, защото именно в първи клас повечето деца технически се научават да четат. Това е и моментът, в който трябва да следим особено внимателно за проблеми с четенето, за да предотвратим тяхното задълбочаване по-нататък. На 6-7-годишна възраст децата:

 • Прочитат правилно думи с повече от една сричка;
 • Научават основните правила за правопис;
 • Продължават да увеличават броя на думите, които разпознават зрително;
 • Подобряват скоростта и гладкостта на четенето;
 • Започват сами да четат книги за удоволствие или информация по определена тема;
 • Използват контекста, за да разберат смисъла на непознатите думи;
 • Връщат се и препрочитат дума или изречение, в което не намират смисъл (умение за самоконтрол);
 • Свързват прочетеното с личния си опит и с други прочетени текстове.

В начален етап (възраст 8-11 години)

През първите си години в училище децата се научават да:

 • Разпознават представките, наставките и корена на думите;
 • Четат за различни цели (за удоволствие, за да научат нещо ново, за да се ориентират в града и т.н.);
 • Изследват различни литературни жанрове;
 • Разпознават и обобщават последователността на събитията в дадена история;
 • Определят основната тема и започват да идентифицират второстепенни теми в текста;
 • Правят изводи („четат между редовете“), като използват подсказки от текста и знанията си за света;
 • Сравняват и съпоставят информация от различни текстове;
 • Позовават се на доказателства от текста, когато отговарят на въпроси към него;
 • Разбират сравнения, метафори и други изразни средства.

Ако имате притеснения, наблюдавайте как детето ви реагира на четенето. Децата, които имат проблеми с четенето, често се смущават и се опитват да избягат от ситуацията, ако трябва да четат на глас.

В прогимназията и гимназията

В 5. клас и нагоре децата:

 • Продължават да разширяват речника си и да четат по-сложни текстове;
 • Анализират как героите се развиват, взаимодействат помежду си и напредват в сюжета;
 • Определят теми в текста и анализират как те са развити;
 • Използват доказателства от текста в подкрепа на своя анализ;
 • Идентифицират образността и символиката в текста;
 • Анализират, синтезират и оценяват идеи в текста;
 • Разбират сатира, сарказъм или ирония в текста;

Имайте предвид, че различните деца развиват уменията си по четене с различно темпо, така че е възможно да не се движат точно по разписание. Но със сигурност е важно да преминат през описаните основни умения в посочените етапи.

Надяваме се да сме ви били полезни! А ако темата ви интересува, прочетете още статията ”Какво ни кара да четем”!

 

1 Чл. 55 от Закона за предучилищното и училищното образование

_______________

Адаптирано от: Reading Development and Skills by Age | Understood – For learning and thinking differences

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали