Методът на Анат Баниел: Как да пробудим мозъка и да преобразим живота на детето със специални потребности

Актуалните открития на невронауката и деветте принципа на Анат Баниел дават безценна информация за това при какви условия човешкият мозък учи оптимално. Тази книга е ценен ресурс както за родителите и обгрижващите деца със специални потребности, така и за всеки човек, който се вълнува от това как да възпитава, обучава и образова самостоятелни, уверени и успешни млади хора.

Вземи Деца отвъд ограниченията

В тази подкрепяща и практическа книга Анат Баниел води родителите през деветте основни принципа на своя метод. Всеки от тях използва способността на мозъка да се самолекува и да се развива – със забележителни и понякога незабавни резултати.

Чрез изместване на фокуса от „поправяне“ на децата към “свързване” с тях, методът на Анат Баниел помага както на децата, така и на родителите да облекчат стреса, да се съсредоточат и да се развиват. Книгата помага на всички деца да се развиват оптимално, независимо от тяхната диагноза (или липса на такава).

Какво ще намерите в книгата

  • Деветте принципа на метода на Анат Баниел
  • Конкретни насоки и инструменти за прилагане на принципите
  • Реални истории от практиката

За кого е подходяща

  • Родители на деца със специални потребности
  • Обгрижващи и близки на деца със специални потребности
  • Учители и образователни експерти
  • Всички, които искат да възпитават, подкрепят и развиват успешни и самостоятелни личности

Деветте принципа на метода на Анат Баниел

Движение с внимание

С помощта на Движението с внимание, при което детето активно попива чувствата и усещанията, съпровождащи движенията му, мозъкът и милионите връзки, които създава, получават възможност да създават нови решения и да откриват начини да усъвършенстват наученото.

Бавно и полека

Когато сме добри в нещо, обикновено можем да го правим бързо и успешно. Обратното обаче не важи: ако бързаме от самото начало при усвояването на ново умение, това няма да ни помогне да се усъвършенстваме. Бавно и полека е необходим елемент както при ученето, така и при създаването на нови умения.

Вариации

Вариациите помагат на мозъка да се развие. Когато извършвате дори и всекидневните дейности по нов или различен начин това прави впечатление на детето. Тези доловени разлики водят до диференциация и така осигуряват на мозъка информацията, която му е нужна, за да създаде нови възможности в движението, чувствата, мислите и действията. 

Изкусност

Изкусност е умението да долавяме фини разлики. Колкото повече Изкусност влагате във всичко, което правите заедно с детето (или в дейностите, които то извършва само), толкова по-често мозъкът му ще възприема разликите и толкова по-блестящи ще бъдат новите решения, с които той ще превъзмогва ограниченията си.

Ентусиазъм

Ентусиазъм е да надградите вродената си способност да изпитвате радост и благодарност, когато детето ви постигне и най-малкия напредък и подобрение, като съзнателно се съсредоточавате върху тях, така че да са още по-дълбоки и искрени.

Гъвкави цели

Можем да поставяме цели, като отчитаме особеностите на мозъка, тялото и духа, както и начина, по който детето учи и се променя. То ще постига повече с по-малко страдания, когато му осигуряваме възможности, които няма да са ни достъпни, ако сме се вкопчили в целта. Това означава, че макар да знаем към какво се стремим, трябва да пипаме меко и да проявяваме гъвкавост.

Стартерът за учене

Във всеки един момент мозъкът на детето или е склонен да възприема, или не е. Когато Стартерът е включен внимаваме повече, интересно ни е, изведнъж разбираме нещо, което доскоро ни е убягвало, или постигаме нещо, което дотогава не сме успявали.

Въображение и мечти

Благодарение на въображението целият мозък светва, изграждат се милиарди нови връзки. Това, че можем да ги формираме с въображение и мечти за бъдещето, е най-голямата ни дарба. Благодарение на нея можем да превъзмогваме ограниченията си.

Осъзнатост

Осъзнатостта е действие. Съзнаването позволява на детето да направи огромната крачка от етапа, на който се намира, до следващото си ниво на развитие.

Професионалисти и родители за метода на Анат Баниел

Тази достъпна и практична книга, пълна със знания, е неоценим помощник за родители на деца със специални потребности, които искат да подобрят състоянието им. Баниел е последователка на д-р Моше Фелденкрайс (учен и лекар, предизвикал истинска революция в областта на двигателната терапия през миналия век) и в своята книга тя обяснява защо стандартният подход към тези деца често пъти е неуместен, а понякога дори им вреди, тъй като ги учи да имитират етапи на развитие, до които мозъкът им все още не е достигнал. Тук подходът е далеч по-мъдър, деликатен, холистичен и изобретателен. Той е в синхрон с мозъчното развитие и показва на читателя как да работи с невропластичността на всяко конкретно дете, така че то да се развива спонтанно и резултатите да са много по-добри.

Норман Дойдж
д-р Норман Дойдж Автор на „Мозъкът, който сам се променя“, член на Факултета по психиатрия в университета в Торонто

Благодарение на метода на Анат Баниел четиригодишната ми дъщеря постоянно разширява не само физическите, но и когнитивните, и емоционалните си възможности. Метаморфозите се разгръщат пред очите ми, а аз мога само да благоговея и да се надявам, че някой ден тази книга и ползите от нея ще стигнат до всички деца със специални потребности и техните родители.

Вземи Деца отвъд ограниченията
Карина Барлоу Майка на дете с аутизъм

Публичното образование може да повиши ефективността си в пъти – както за развитието на всяко дете, така и за благополучието на обществото като цяло – ако се опре на това актуално и подкрепено с доказателства знание.

Евгения Пеева-Кирова
Евгения Пеева-Кирова Основател на фондация „Заедно в час“

Благодарение на Анат състоянието на дете със специални потребности може да се подобри толкова бързо и ефективно, че няма да повярвате, ако не го видите с очите си.

Вземи Деца отвъд ограниченията
д-р Моше Фелденкрайс

За авторката

Анат Баниел се ражда и расте в Израел. Благодарение на работата си с деца със специални потребности тя става известна по цял свят. В продължение на трийсет години работи с хиляди деца и техните родители и е обучила стотици професионалисти. Методът на Анат Баниел е плод на нейните непрестанни усилия и революционни открития. Често пъти я наричат „чудодейка“ заради способността ѝ  да вдъхва нов живот и жизненост на децата.

Анат си поставя за цел да подобрява функциите на мозъка и да подхожда към всяко дете като към цялостно същество с неговите собствени мисли, чувства и движения. Тя, както и обучените от нея професионалисти, работят с най-различни деца, включително с разстройства от аутистичния спектър, церебрална парализа, генетични увреждания, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, трудности с храненето, увреждания на брахиалния плексус, тортиколис и забавено развитие без диагноза. Работата и се радва на подкрепата на медицински специалисти и учени по целия свят.

Научете повече на сайта www.anatbanielmethod.com

Вземи Деца отвъд ограниченията