Лесно ли се създава училищно списание? Разказват ни учениците от 4. А клас от СУ “Христо Ботев” в Козлодуй

Могат ли четвъртокласници да издават училищно списание? Какви умения ще развият по време на този процес? Опита си споделя г-жа Диана Банкова – учител в начален етап в СУ “Христо Ботев”, гр. Козлодуй

Визитка на практиката

Име: Училищно списание

За кого е подходяща: Практиката е проведена във 4. клас, но е подходяща за начален, прогимназиален и гимназиален етап.

Времетраене: Регулярно през цялата учебна година.

Цели: Развиване на умения за работа в екип, за спазване на срокове и графици, креативност и критично мислене, подобряване на четивна и писмена грамотност. 

Необходими материали и предварителна подготовка: платформата за работа е Canva. Необходими са добри дигитални умения за оформяне на списанието, предварително осъществени интервюта и събиране на материали по темата.

С учениците от 4. А клас г-жа Банкова подготвя и представя ежемесечно по един брой на списание “Рицарите от 4. А”. Всеки брой има водеща тема, която е съобразена с важно събитие – първият брой е подготвен за 1 ноември и е посветен на Деня на народните будители. В списанието са включени тематични рубрики, избрани съвместно от учениците: “Интервю на броя”, “Диви животни”, “Рекордите на Гинес”, “Геймъри”, “Читателски клуб”. По този начин всеки ученик има възможност да подготви материали, съобразно своите умения и интереси. Госпожа Банкова качва готовите материали в платформата Canva, а училищното ръководство осигурява определен брой хартиени копия.

Създаване на списанието в 3 лесни стъпки:

Стъпка 1: Организация на работата 

В началото на месеца учениците получават инструкции за новия брой – какви теми ще включва, кой отговаря за тях, какви въпроси ще се разглеждат. Ролите  се разпределят между всички ученици – тези, които не желаят да се включат в писането, вземат участие чрез създаване на рисунки, събиране на допълнителна информация или чрез „Забавните страници”, които включват гатанки, загадки и др.

“Списанието е комплексен продукт, който дава възможност на всеки ученик да използва своите силни страни и да работи съобразно собствените си интереси и темпове.”

Стъпка 2: Работа по поставените задачи

Четвъртокласниците самостоятелно започват да работят по поставените задачи, събират и подготвят материали за публикуване и в указаните срокове изпращат готовия продукт.

“След излизането на първия брой и отзивите, които получихме, почти всички ученици от класа си избраха рубрики и съвестно изпълняват ангажиментите си и спазват сроковете за предаване на материалите.”

Стъпка 3: Рефлексия

Преди публикуване г-жа Банкова още веднъж обсъжда с учениците вече готовото списание. Децата коментират изпълнението на задачите, оформлението, какви предизвикателства са срещнали и какво ще подобрят в следващия брой. 

Получената обратна връзка от родители, колеги и деца вдъхновява преподавателя да помисли за продължаване на практиката и догодина, когато учениците ѝ ще са петокласници.

Защо да опитате тази практика във вашата класна стая?

  • Децата проявяват проактивност. Госпожа Банкова споделя, че учениците сами предлагат теми, по-стриктни са при спазването на зададените срокове, предварително обмислят какво да включат в следващия брой;
  • Подобрява се писмената грамотност на учениците. Ако в началото се е налагала сериозна редакция на текстовете, то с течение на времето учениците се стараят да представят внимателно проверени, добре съставени и оформени текстове. Авторите сами акцентират върху важните моменти, като дори ги подчертават с различен цвят;
  • Развиват се умения за работа в екип. Учениците си оказват взаимопомощ, демонстрират уважение към чуждото мнение и положените усилия и комуникират позитивно помежду си.

Можете да разгледате списанието тук.

 

За опита на друг начален учител с издаването на училищен вестник можете да прочетете в следната статия:

Как да издадем училищен вестник? Един начален учител ни разкри своята тайна!

На нашия сайт prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Girl in library reading a book
Четивна грамотност

Свързване на въпросите с нещо лично

Учениците четат първо въпросите и ги свързват с нещо лично, което са преживели или на което са били свидетели, като си водят бележки и тълкуват

Ролята на учителя
Четивна грамотност

Защо четенето за удоволствие е важно за учениците

Всички си спомняме списъците със задължителна литература, които ежегодно получавахме за четене през лятото – първоначално от класните си ръководители, по-късно от учителите по български

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали