Обобщаване на основната идея със свои думи

Pens over a notebook

Нужно е учениците първо да прочетат внимателно текста. След това в рамките на 2-3 изречения със свои думи да го перифразират, изолирайки основната идея. Накрая коментират отговорите си, като може да се допълват или поправят.

Резултат: Учениците се научават да тълкуват важната информация от текст и да обобщават основната му идея.

Примерна инструкция
Имате 3-4 минути да прочетете текста. След това разполагате с 6 минути да обобщите основната идея със свои думи в 2-3 изречения.

Предимства на стратегията

  • Научават се да използват синоними в речта си;
  • Могат да се допълват един друг или да се поправят;
  • Работят с различни видове текстове на по-високо ниво.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • съществува вероятност учениците погрешно да разберат фразата „основна идея” и да не се справят със задачата;
  • ако имат непознати думи, термини, фрази, възможно е да не могат да формулират сами идеята;
  • някои ученици могат да се сблъскат с трудно формулиране на основна идея в малко изречения.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали