fbpx
Четивна грамотност

Обобщаване на основната идея със свои думи

Pens over a notebook

Нужно е учениците първо да прочетат внимателно текста. След това в рамките на 2-3 изречения със свои думи да го перифразират, изолирайки основната идея. Накрая коментират отговорите си, като може да се допълват или поправят.

Резултат: Учениците се научават да тълкуват важната информация от текст и да обобщават основната му идея.

Примерна инструкция
Имате 3-4 минути да прочетете текста. След това разполагате с 6 минути да обобщите основната идея със свои думи в 2-3 изречения.

Предимства на стратегията

  • Научават се да използват синоними в речта си;
  • Могат да се допълват един друг или да се поправят;
  • Работят с различни видове текстове на по-високо ниво.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • съществува вероятност учениците погрешно да разберат фразата „основна идея” и да не се справят със задачата;
  • ако имат непознати думи, термини, фрази, възможно е да не могат да формулират сами идеята;
  • някои ученици могат да се сблъскат с трудно формулиране на основна идея в малко изречения.

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.