Как да мотивираме учениците да четат

Как да накараме учениците да четат

Факторите, които оказват влияние върху резултатите на учениците, са много и различни. При това върху голяма част от тях – професионалния и образователния статут на родителите, езика, на който се говори у дома, притежаваните от семейството културни и образователни ресурси – ние като учители нямаме особено влияние.

В едно обаче можем да бъдем изключително полезни: да създадем у учениците си позитивна нагласа към четенето!

Данните от редица международни изследвания показват силната зависмост между четенето за удоволствие и успеха в училище. Затова е важно да насочим усилията си към това да мотивираме учениците да четат и да компенсираме ограниченията на средата в случаите, в които тя не им предоставя подходящи условия за четене.

Ето няколко начина, по които може да направим това:

Личен пример

Наблюдавайки ни, децата учат много и често повтарят нашите действия и думи. Затова нека ни припознаят като четящи хора: небрежно оставена книга на бюрото или подаваща се от учителската чанта може да предизвика тяхното любопитство. А най-добре е да ни видят “в действие” – как ние самите четем за удоволствие през свободното си време.

Хубаво е да говорим с класа си за нашия предпочитан начин на четене, за нашите любими книги и автори или за тези, които сме обичали на тяхната възраст, да им разказваме истории от незабравими романи, да правим съпоставка на филмите и сериалите, които те гледат, с книгите, от които тези произведения на сценичното изкуство са вдъхновени.

Книги в училище

В изследването на PISA отговорът на въпроса “Колко книги имате в дома си?” се възприема като индикатор за подкрепата за четене, която децата получават вкъщи. Странно или не, самото физическо наличие на материали за четене очевидно се явява добра предпоставка за развиване на четивната грамотност. От всички ученици, участвали в изследването през 2018 година, с най-висок среден резултат са именно тези, които посочват, че имат над 200 до 500 книги у дома си.

Като учители ние няма как отговаряме за това колко книги имат учениците вкъщи, но най-малкото, което може да направим, е да им осигурим книги в класната стая (например под формата на малка заемна библиотека, разположена на видно място).

Училищната библиотека също е изключително важен ресурс, който е възможно някои ученици да не познават. Какво ни спира да заведем класа на една кратка “екскурзия” до училищната библиотека, библиотеката в близкото читалище или в центъра на населеното място? Нека физически въведем децата в света на книгите, да им помогнем да усетят мириса на хартията, да се потопят в огромното книжно разнообразие… и да се регистрират в библиотеката.

Подходящи книги

За да запалим читателския им интерес, трябва да снабдим децата с подходящи материали за четене. Може да демонстрираме интерес и към страничните занимания на учениците, като им препоръчаме съвременни, интересни за тях списания, книги и групи.

Важен момент е материалите да са написани на ниво, което съответства на възможностите за четене на нашите ученици. За някои от тях четенето може би е все още един прекалено трудоемък, бавен и сложен процес. Затова вместо да ги загубим в дебрите на наистина качествената, но по-трудна за четене художествена литература, нека да им позволим да изпитат усещането за успех, “преборвайки” се с някое просто и кратко, може би не чак толкова смислено четиво.

Книги в електронен формат

Немалка част от днешните ученици са запалени по интернет, затова нека използваме този естествен интерес и да насърчим четенето от електронен носител.

Информационните технологии може би разширяват естеството на четенето, защото се изискват известни технически умения за самото намиране и отваряне на електронния текст. Не е за подценяване и финансовата страна на въпроса: съществуват множество сайтове с книги и електронни издания на различни езици, които предлагат безплатни електронни книги. 

Четене в класната стая

Понякога учениците просто няма кога да четат за удоволствие, затрупани от различни ангажименти в училище и у дома. Затова нека да им осигурим достатъчно време за четене в класната стая. Разбира се, важно е да свържем четенето с преподавания от нас учебен материал, но без непременно да изискваме към прочетеното да пишат досадни за тях преразкази, доклади и резюмета.

 

Конкретни идеи за творчески упражнения и игри за четене, с които да стимулирате естественото любопитството и ентусиазъм на децата, очаквайте в следващата ни статия!

 

Още полезни статии:

Girl in library reading a book
Четивна грамотност

Свързване на въпросите с нещо лично

Учениците четат първо въпросите и ги свързват с нещо лично, което са преживели или на което са били свидетели, като си водят бележки и тълкуват

Ролята на учителя
Четивна грамотност

Защо четенето за удоволствие е важно за учениците

Всички си спомняме списъците със задължителна литература, които ежегодно получавахме за четене през лятото – първоначално от класните си ръководители, по-късно от учителите по български

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали