Как да реагираме, когато детето не слуша и се тръшка?

Какво да правим с непослушните деца

Всеки възрастен, както родител, така и учител, иска да развие у децата важни умения като самоконтрол и отговорно вземане на решения. Но малките хора понякога се държат така, все едно не ни чуват, а няма универсален трик, с който да ги накараме да следват очакванията ни. Със сигурност обаче има стратегии за възпитание, които в по-голяма или по-малка степен работят при всички деца! Сред тях се нарежда смяната на фокуса, просто и ясно представено от Аманда Морин, дългогодишен начален учител, майка на две деца и автор на книгата “Всичко, което родителите трябва да знаят за специалното образование”1.

Смяната на фокуса е бърза, моментна стратегия за предоставяне на корективна обратна връзка на учениците. Тя ще ви помогне да привлечете вниманието на децата, като използвате спокоен тон, неутрален език на тялото и ясна, кратка формулировка.

Откъде да започнем

Първото и най-важно нещо, което трябва да направите, е да посочите очакванията си! Уверете се, че децата знаят какво искате от тях като поведение в конкретната ситуация. Разбира се, очакванията трябва да бъдат разумни и подходящи за възрастта на детето. Давайте достатъчно примери, както за желаното, така и за нежеланото поведение. Ако искате децата да използват „уважителни думи и език на тялото“, когато сте на площадката, обяснете им и дори покажете нагледно, какво включва и какво не включва това. 

Как да реагираме, когато детето не слуша

Когато детето не се държи според очакванията, преценете на момента дали трябва да се намесите. Вероятно сами сте забелязали, че забележки от типа “Веднага престани!” или “Не искам повече да правиш така!” рядко дават резултат… Или поне не в дългосрочен план.

Вместо това си задайте си въпроса: Какво всъщност ми казва това поведение? Пречи ли на детето или на околните? Пречи ли му да се справя със задачите си? Ако решите, че е необходимо да използвате стратегията Смяна на фокуса, следвайте петте кратки стъпки по-долу, описани спрямо следния пример:

Ситуация: По време на свободна игра Андрея иска мнението й да бъде чуто и продължава да прекъсва своята приятелка, като не й дава думата.

 

  1. Разгледайте проблема възможно най-бързо. Ако ч е необходимо за поведението само на едно от децата, направете всичко възможно да говорите с него насаме: отидете до Андрея и кажете тихо и спокойно: “Виждам, че наистина искаш да споделиш идеите си, но ти говориш, когато Лора иска да каже нещо, и сякаш се надвикваш с нея“.
  2. Опишете какво трябва да направи детето, като се позовете на своите очаквания в конкретната ситуация: “Знаеш, че когато даваме своите предложения за игра, не говорим едновременно с другите. Следващият път, когато искаш да споделиш нещо с някого, изчакай, докато той говори, чуй го и след това говори ти.”.
  3. Обяснете защо алтернативното поведение е по-добър вариант: За всички е по-лесно да слушат, когато само един човек говори в даден момент. Нали не е важно само “да си кажеш”, а и да те чуят?”.
  4. Проверете дали детето е разбрало, като го помолите да промени поведението си на момента, или като опише как би постъпило при подобна ситуация в бъдеще: “Андрея, следващия път, когато искаш да споделиш нещо, а някой друг вече говори, какво би могла да направиш?“
  5. Когато детето последва съвета, дайте му обратна връзка и подкрепа: „Андрея, начинът, по който изчака Лора да свърши да говори, ми показа, че ти като едно пораснало и интелигентно дете можеш да слушаш и споделяш идеите си. Много добре.”

Защо смяната на фокуса работи

Смяната на фокуса не е просто начин да кажете на децата да се държат по-прилично. Става въпрос за това как го казвате. Изследванията2 показват, че този тип кратка последователна корекция с обратна връзка има положителен ефект върху поведението на околните. Начинът, по който говорите с децата – тонът, който използвате, думите, които избирате и количеството информация, която споделяте – всичко това влияе върху начина, по който те ще реагират.

Децата, които учат и мислят по различен начин, също се повлияват особено добре от тази стратегия. При деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност незабавната моментна реакция води по-често до положителни промени в поведението, отколкото забавената обратна връзка. Непосредствеността на смяната на фокуса им помага да разпознаят причината и следствието. Тъй като задава една предсказуема рамка, стратегията може да бъде утешителна и за децата, които са преживели някаква травма. Рутината и предвидимостта им дават усещане за една по-безопасна среда и помагат за изграждането на отношения на доверие. Децата знаят как работи процесът и каква е тяхната роля в него.

Когато се приложи успешно, смяната на фокуса може да премахне необходимостта от по-нататъшна намеса. Разговаряйки с децата по положителен и спокоен начин, като същевременно им предоставяме конкретна обратна връзка, им даваме възможност да се върнат към заниманието си, без да е необходимо да говорим повече по темата.

За учители: Смяна на фокуса по време на дистанционно обучение

Ако преподавате, навярно в практиката си вече сте станали свидетели на ефекта от позитивното и спокойно общуване с учениците. Няма пречка да използвате смяната на фокуса и по време на на дистанционно обучение. Преди да преминете през стъпките на стратегията, уверете се, че вашите ученици знаят какво очаквате от тях в тази по-нестандартна учебна ситуация. Споделяйте и припомняйте тези очаквания редовно.

Тъй като дистанционното обучение носи нови предизвикателства, това, което може да изглежда като поведение извън изпълнението на задачата, всъщност може да е свързано с нея. Когато използвате смяна на фокуса по време на видео уроци на живо, планирайте как да поговорите със съответния ученик насаме. Например, можете да му изпратите директно съобщение чрез функцията за чат или да говорите с него след урока.

Звучи съвсем просто, нали? Така е и именно в това е голямото предимство на стратегията Смяна на фокуса. Необходимо е да положите минимални усилия, да запазите самообладание и да преминете през петте ясни и логични стъпки. Резултатът със сигурност ще са по-спокойни деца и по-спокойни възрастни.

Ако тази статия ви е полезна, прочетете още: Според психотерапевт ментално устойчивите деца винаги правят тези 7 неща – И как родителите да ги развият!

1 The Everything Parent’s Guide to Special Education: A Complete Step-by-Step Guide to Advocating for Your Child with Special Needs by Amanda Morin (goodreads.com)  – книгата все още не е издадена на български език

2 Изследванията зад тази статия:

“The Redirect Behavior Model and the effects on pre-service teachers’ self-efficacy,” from Journal of Education and Practice

“Classroom management with exceptional learners,” from Teaching Exceptional Children

“Implementing Positive Behavior Support Systems in Early Childhood and Elementary Settings,” by Melissa Stormont, Tim Lewis, Rebecca Beckner, and Nanci W. Johnson

 

___________________________________________________

 

Адаптирано от: Behavior Strategy: Respectful Redirection | Understood – For learning and thinking differences

Още полезни статии:

Кариерно ориентиране и личностно развитие

4 насоки за комуникация с родители, които отричат специалните образователни потребностите на детето си

Предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие /ресурсно подпомагане/ е възможно единствено със съгласието на родителите. Ето защо процесът на комуникация с тях е от

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали