Готови ли са българските ученици за реалния живот след училище? (PISA 2018)

Умения за реалния живот - PISA 2018

Въпреки неочакваното забавяне на темпото, което пандемията от COVID-19 временно наложи, светът в 21-ви век е динамичен, забързан и свързан. Младите хора са изправени пред безпрецедентни възможности, но и пред безпрецедентни предизвикателства. Глобализацията идва с иновации, нови преживявания и по-висок стандарт на живот, но също така с икономическо неравенство и социално разделение.

Ето защо учениците трябва да бъдат готови за живота в дигитално свързаните общности и за културното многообразие, а как най-добре да се случи това, е обект на обсъждане в образователните среди вече от няколко години.

Подготвено ли е младото поколение за живота в глобалния свят?

Има ли отличителна компетентност, която характеризира тази готовност?

Ако е така, как трябва да се развива тази компетентност?

Международното изследване PISA, проведено през 2018 г., се опитва да даде отговор на тези въпроси. Като допълнителна област на изследване тогава са включени именно глобалните компетенции, необходими за живота в нашия взаимосвързан и променящ се свят. Резултатите вече са публикувани на английски език ето тук и със сигурност са много любопитни. Затова решихме да ги направим по-достъпни, като обобщим най-важните резултати на български език и ви ги представим в поредица от статии, започвайки с настоящата!

Защо глобалната компетентност е важна 

За да посрещнат глобализацията, младите хора днес трябва да покажат редица нови умения. Трябва да си сътрудничат с представители на различни професии, култури или начин на мислене. Да взимат решения и да действат в трудни ситуации, в които различните гледни точки могат да бъдат в противоречие.

Изключително важно в съвременния свят е да постигнем баланса между укрепването на универсални човешки ценности като достойнство на личността, солидарност, свобода и равенство, които не трябва да бъдат компрометирани, но същевременно да оценим широката палитра на индивидуалната културна идентичност. Защото изкуствената еднаквост е също толкова рискована, колкото прекомерното подчертаване на многообразието!

Какво представлява глобалната компетентност и как се оценява

Оценяването на глобалната компетентност в PISA е първи по рода си, амбициозен и все още експериментален подход, който поставя нов акцент върху нагласите и ценностите на съвременните младежи.

Според PISA 2018 глобалната компетентност има много измерения и  обхваща способността на учениците да:

1) обсъждат въпроси от местно, глобално и културно значение;

2) разбират и оценяват перспективите и мирогледа на другите;

3) общуват ефективно с хора от различни култури;

4) предприемат действия за колективното благосъстояние и устойчиво развитие на тяхната местна общност.

Глобално компетентните хора могат да изследват местни, глобални и междукултурни проблеми, да разбират и оценяват различни гледни точки и мирогледи, но и да предприемат отговорни действия за устойчивост и общо благосъстояние. Ако трябва да го илюстрираме с конкретен пример, представете си осмокласник, който участва в клуба по дебати или в ученическия парламент, не заклеймява съучениците си само защото са различни (със специални потребности, хронични заболявания, от друг етнос, култура, националност и т.н.), а общува свободно с тях и ги включва в приятелския си кръг, който участва в доброволчески инициативи, например в TimeHeroes и “Да изчистим България заедно”, или сам се заема с такива организирането на такива.

Оценката на глобалната компетентност в PISA 2018 се осъществява чрез два инструмента:

  • тест, фокусиран върху когнитивните аспекти (включително знания и когнитивни умения);
  • набор от въпросници, които събират информация от ученици, родители, учители и директори на училища. Въпросниците обхващат нагласите, знанията и уменията на учениците, възможностите за обсъждане и съществуването на специална учебна програма, достъпа до информация за дейности за насърчаване на глобалната компетентност от училище, учители и родители.

Общ поглед към резултатите

Добрата новина е, че преобладаващо учениците по света осъзнават колко важна е способността да живеят и да работят с хора, които имат различен мироглед или произход. Много от тях искат да научат повече за различните култури и уважават техните представителите като равни човешки същества.

Ето още някои общи изводи, които показват резултатите от PISA 2018:

  • Като цяло момичетата отчитат по-голямо уважение към хората от други култури или връстници в неравностойно положение, отколкото момчетата;
  • Почти всички ученици споделят, че в учебната им програма се обхващат глобални проблеми, като климатичните промени и епидемиите;
  • Много от учениците заявяват подкрепата си за устойчиво развитие и междукултурно разбиране, но най-вече чрез предприемането на прости действия, които не изискват нито допълнително време, нито пари;
  • 71% от учениците заявяват, че са намалили консумацията си на енергия;
  • 64% от участниците в изследването се информират за световните събития от социалните медии.

Как по-конкретно се представят учениците в отделните елементи на глобалната компетентност, кои са държавите-отличници и какво показват данните за България, прочетете тук:

Източник: PISA 2018 Results (Volume VI): Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World? | en | OECD

Още полезни статии:

Математическа грамотност и природни науки PISA 2018
Математическа грамотност

Как се представиха българските ученици по математика и природни науки в PISA 2018

“Разочароващи, но не и учудващи” – така просветният министър описа резултатите на българските ученици от международното изследване PISA за 2018 година. Малко по-добри от тези

Кариерно ориентиране и личностно развитие

Символи за обратна връзка

Символите могат да се ползват за работа в клас; домашна работа и/или тестове. Учителят предварително запознава учениците със символите или заедно измислят собствена система. Учениците

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали