В час с климатичните промени

Полезни учебни материали за проектно-базирано обучение и задълбочаване разбирането на учениците за климатичните промени

В час с климатичните промени

За проекта и материалите

Целта на материалите е да подкрепи учениците да разбират по-добре предизвикателствата, свързани с климатичните промени и да ги провокира сами да търсят и предлагат на решения на екологичните проблеми в техните общности. Образователните ресурси дават възможност също на учителите да прилагат нови и иновативни преподавателски подходи, които дават повече свобода и поле за действие на учениците във връзка с актуална тема за целия свят. Материалите са насочени към ученици от 5 до 12 клас и ще могат да се интегрират в образованието по различни предмети. 

Тематични области

В час с климатичните промени

Транспорт

В час с климатичните промени

Природа и земеделие

В час с климатичните промени

Производство и енергия

В час с климатичните промени

Какви ресурси ще получите

  • Разработени уроци

    Готови уроци за приложение в класната стая

  • Инструкции

    Готово ръководство как да използвате уроците и да приложите проекто-базирано обучение

  • Видеа

    Помощни видеа с инструкции и интересни допълнителни материали за климатичните промени

Още ресурси за екология

В час с климатичните промени

Как да планираме и реализираме проектно-базирано теренно обучение с учениците?

Образованието днес се характеризира с неограничен достъп до информация, разнообразни образователни практики и подходи. За да осигурим качествен, интерактивен и иновативен образователен процес, е необходимо