Защо е важно да преподаваме за климатичните промени в час?

Когато стане дума за това какви предмети се преподават в училищата, първо се сещаме за български език и литература, математика, природни и социални науки. В някои училища в допълнение към тези изключително важни предмети искат да научат учениците как да бъдат отговорни не само за себе си, но и за въздействието, което оказват върху околната среда.

Чрез обучение по теми като изменение на климата учениците се научават да оценяват различни данни и да правят свои собствени заключения и изводи. Независимо в каква област ще се реализират след училище, за тях като професионалисти, а и като личности, е изключително важно да умеят да използват информацията и да балансират противоположните гледни точки.

И сега идва въпросът: как обучението по изменение на климата да стане част от училищната програма?

Защо е трудно да се преподава темата за климатичните промени?

В действителност преподавателите вече са изправени пред натиск от препълнените с теми учебни програми и са допълнително притиснати от това да преподават на учениците по начин, който води до най-добрите резултати на външни оценявания и други изпитни формати. В този контекст е лесно да се разбере защо в някои училища биха се поколебали да преподават темата изобщо.

Дискусията обхваща широк спектър от гледни точки, включително пряко противоположни една на друга. Някои хора дори все още са на мнение, че е налице пропаганда и климатичните изменения не са нещо реално. А докато много въпроси се нуждаят от допълнително разясняване и анализ на данни, разбирането ни за изменението на климата не винаги ще бъде ясно.

Наред с това, да решим върху кои аспекти на изменението на климата да фокусираме вниманието в час, също може да бъде трудно. Как да изберем между глобалното затопляне, топенето на ледници и ледени шапки, сушата, нарастващите нива на измиране и изчезване на видове или замърсяването, знаейки, че разполагаме с ограничено учебно време?

И все пак, защо да преподаваме климатичните промени в училище, въпреки всички предизвикателства?

Обхватът и противоречивостта на съдържанието, свързано с изменението на климата, наистина представляват предизвикателство за преподавателите. Но в същото време това е една от големите силни страни на темата. Фактът, че изменението на климата може да се разглежда на местно, регионално и международно ниво, от научна, гражданска и културна гледна точка, предоставя възможност да развиваме у учениците умения за критично мислене, за анализ и  синтез на информация.

Въпреки че междудисциплинарното образование изисква повече работа и усилия, то също подготвя учениците за проблемите и дискусиите, с които ще се сблъскат извън класната стая. Хората, с които ще говорят, и медиите, които ще използват, никога няма да бъдат безпристрастни, а статистиките могат да се тълкуват по различни начини.

Обучението по темите за изменение на климата може да бъде път към индивидуалната и обществена отговорност. Преподавателите и училищата имат интерес да включат материал, който ще подготви учениците не само за добро представяне на изпитите и за успешна кариера, но и за това да бъдат съзнателни граждани. Преподаването на теми като стопанисване на околната среда и колективна отговорност помага на учениците да осъзнаят, че те и хората около тях носят отговорност за нещо по-голямо от тях самите. Тогава у тях естествено ще се породят  въпроси като:

  • Как техните действия влияят на околната среда?
  • Как промените в околната среда засягат другите?
  • Защо трябва да ги е грижа за рециклирането или устойчивостта?

Изменението на климата ни кара да разгледаме света извън себе си. Включването на темата в училищната програма има за цел да свърже учениците с техните общности и да покаже реалния отпечатък на човека върху природата. Гражданската ангажираност, един от най-важните уроци, които училищата преподават на своите ученици, може да бъде развивана в рамките на темата чрез взаимодействие на учениците с местните институции.

Как общностите, в които живеят учениците, работят, за да бъдат по-устойчиви? 

Не е достатъчно просто да просветлим децата за науката зад изменението на климата. Също така трябва да им покажем как институциите и отделните лица се справят с проблеми от този мащаб и как техните действия се вписват в една по-широка картина. Какви политики въвеждат правителствата и как учениците могат да настояват за повече. Докато училищата имат отговорност да преподават глобално гражданство те имат причина да преподават за изменението на климата.

Откъде да започнем, за да включим климатичните промени в час?

Има много ресурси, достъпни за училищата, сред които е и наръчникът “В час с климатичните промени”, създаден от “Заедно в час” с финансовата подкрепа на Европейската климатична фондация. В него учителите могат да намерят готови уроци, организирани в 4 раздела – “Въведение”, “Природа и земеделие”, “Транспорт” и “Енергия и производство”, както и подробни насоки за провеждането на проект по темата. Целта на материалите е да подкрепи учениците да разбират по-добре предизвикателствата, свързани с климатичните промени и да ги провокира сами да търсят и предлагат на решения на екологичните проблеми в техните общности. Материалите са насочени към ученици от 5. до 12. клас и могат да се интегрират в образованието по различни предмети.

Защо е важно да преподаваме за климатичните промени в час?

Други ресурси, които трябва да разгледате са проекти на различни местни организации и професионалисти в областта. Важно е училищата да обвържат обучението по изменение на климата със самите общности, като учат своите ученици на гражданска ангажираност и им предоставят примери за решения на глобални проблеми в реално време.

В заключение 

Като интердисциплинарен въпрос изменението на климата може да отвори младите умове към по-дълбоки пътища на мислене и да подсили интереса към социалните и природни науки.

Нещо повече, истинското обучение по изменение на климата дава на учениците възможност да оценят ролята, която играят в тяхната среда – както в променяща се физическа среда, така и в гражданската среда.

Ако училищата искат да създадат критично мислещи, социално ангажирани и осъзнати ученици, те несъмнено трябва да “влязат в час” с климатичните промени. Преподаването им в никакъв случай не е лесно, но е предизвикателство, с което си струва да се справят всички участници – общности, училища, учители и ученици. 

Източник: https://medium.com/uncclearn/why-should-schools-teach-climate-education-f1e101ebc56e

 

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали