fbpx
Четивна грамотност

Защо и как да използваме буквуване в часовете по английски език

Как да научим английската азбука

Когато преподавате английски на начинаещи, със сигурност ви прави впечатление колко бързо и сравнително безпроблемно учениците натрупват езиков опит под формата на игри, песни и видеоклипове, ролеви симулации. И в същото време – колко бавно протича процесът по ограмотяване на чуждия език! Ако трябва да прочетат или напишат нещо, децата често срещат затруднения и допускат множество грешки.

Може да помогнете на учениците си да подобрят уменията си за писане и да развият четивната си грамотност чрез буквуване.

Какво представлява буквуването

Когато буквуваме дадена дума, произнасяме всяка нейна буква на глас и активираме способността си да си я представим визуално. Когато пишем, ние всъщност мислим за отделните звуци (фонеми), след което пишем буквите, които ги представят (графеми).

А броят на фонемите и графемите съвпада при около 84% от английските думи – т.нар. regularly spelled words или думи с правилен фонетичен запис. Именно за  тяхното изписване с голям успех можем да използваме техниката буквуване. Изследванията показват, че буквуването е от изключителна важност и за развиване на четивна грамотност.

Буквуването може да се раздели на осем стъпки:

 1. Произнасяме думата;
 2. Съчетаваме звуците – повече за тази техника сме разказвали в статията “Четене за начинаещи: съчетаване на звуци в час по английски език”;
 3. Определяме броя на звуците;
 4. Идентифицираме отделните звуци;
 5. Буквуваме думата (на глас);
 6. Записваме думата;
 7. Съпоставяме фонемите и графемите; 
 8. Повтаряме.

Ето как изглежда това в действие! Видеото е от класната стая EL Education:

Защо тази стратегия работи

Житейската мъдрост “Повторението е майка на знанието” е абсолютно вярна! Когато превърнем описаните по-горе стъпки в ежедневна практика, учениците ни ще свикнат да буквуват и лесно ще се съсредоточават върху отделните звуци във всяка дума. По този начин ще развият фонетичен усет, важно умение за четене и правопис. Освен това:

 • многократното повторение помага на учениците да извикат думите от дългосрочната си памет;
 • стратегията е много подходяща за ученици с дислексия и други езикови нарушения, тъй като повторението им дава повече “време за размисъл”;
 • буквуването позволява на учителя да елиминира голяма част от грешките още в зародиш, защото техниката изисква незабавна обратна връзка;
 • буквуването помага на учениците да упражнят новите звукови изписвания и модели, с които английският се различава от майчиния им език.

Как да се подготвите

Въведете практиката във всеки час – достатъчни са само 5 или 10 минути. Нека правописът е част от цялостната ви работа по ограмотяване на учениците, а не самоцелно и изолирано занимание.

За един учебен час е добре да изберете до три звукови модела за упражнение. Например, може да се спрете на  /i/, /oa/, и /g/. Включете само моделите, които вече сте преподавали, или сте сигурни, че учениците ни знаят.

Тъй като децата често се затрудняват при буквуването на гласни, хубаво е да упражнявате поне един такъв модел всяка седмица.

След това, изберете четири до шест думи, които следват набелязаните звукови модели. Например, ако моделите са  /i/, /oa/ и /g/, то думите ви за упражнение могат да бъдат goat, him, load, mitt, и sit (тук ще ви бъде полезен ресурс като Phinder). 

Как да преподавате

 1. Произнесете набелязаната дума

Кажете на учениците, че днес ще изписват (например) думата sit и ги поканете да я повторят след нас. 

 1. Съчетайте звуците

Поканете учениците бавно да сливат звуците в думата, като наблягате на всеки отделен звук в нея.

 1. Определете броя на звуците

Попитайте учениците колко звуци чуват в думата. Ако учениците не посочат правилно броя на звуците, кажете думата и отново прелейте съставящи те я звуци един в друг, но този път по-бавно.

 1. Идентифицирайте отделните звуци

Тук е моментът да повторите думата още веднъж и да помолите учениците да открият всеки отделен звук: “Кой е първият звук в sit?” След това: “Какъв е вторият звук?” и така нататък. Давайте обратна връзка. Ако учениците не могат да обособят даден звук, отчетливо го произнесете пак и ги помолете да повторят звука. Кажете им отговора, в случай, че се затруднят отново.

 1. Напишете думата

След като учениците открият всички звуци в думата, те трябва да я напишат на лист хартия или бяла дъска (същата роля може да изиграе и ламиниран лист хартия, какъвто ползват децата в споделеното по-горе видео).

Може да дадете на учениците възможност да работят по двойки, като единият от тях буквува, а другият – записва. Когато учениците диктуват думата, важно е да се уверите, че посочват буквите, а не звуците в нея.

 1. Отново съчетайте звуците и проверете правописа

Накрая очакваме учениците да посочат думата, която са написали, да слеят звуците и да я прочетат на глас. Това е възможност за тях сами да коригират правописа си. Ако учениците пропуснат да забележат своя грешка, повторете процеса на проверката.

Например, ако думата е arm и ученикът е написал am, съчетайте звуците отново и го помолете да ги идентифицира един по един: “Какъв беше първият звук, който чу? Какъв беше вторият звук? Третият? Буквата за кой звук липсва при теб?” 

 1. Повторете стъпките със следваща дума

Повторете този процес и за останалите избрани думи. За да не забравите някоя от стъпките на буквуването, може да ги поставите на видно място в класната стая под формата на плакат, написани на дъската, или върху работен лист, който децата да залепят на гърба на тетрадките си.

Буквуването гарантирано ще подобри правописа на учениците и ще развие четивната им грамотност, така че си струва да положим малко допълнителни усилия и да го включим като практика в часовете си!

Повече за ползите от буквуването при развиване на четивна грамотност в изследванията:

 

Graham, S. & Miller, L. (2018). Spelling research and practice: A unified approach. Focus on Exceptional Children, 12(2).

Moats, L. C. (2005). How spelling supports reading. American Educator, 6, 12–22.

Simonsen, F., & Gunter, L. (2001). Best practices in spelling instruction: A research summary. Journal of Direct Instruction, 1(2), 97–105.

 

Настоящата статия е адаптирана от следния източник: https://www.understood.org/en/school-learning/for-educators/teaching-strategies/evidence-based-literacy-strategy-spelling-regular-words

 

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.