Защо и как да използваме буквуване в часовете по английски език

Как да научим английската азбука

Когато преподавате английски на начинаещи, със сигурност ви прави впечатление колко бързо и сравнително безпроблемно учениците натрупват езиков опит под формата на игри, песни и видеоклипове, ролеви симулации. И в същото време – колко бавно протича процесът по ограмотяване на чуждия език! Ако трябва да прочетат или напишат нещо, децата често срещат затруднения и допускат множество грешки.

Може да помогнете на учениците си да подобрят уменията си за писане и да развият четивната си грамотност чрез буквуване.

Какво представлява буквуването

Когато буквуваме дадена дума, произнасяме всяка нейна буква на глас и активираме способността си да си я представим визуално. Когато пишем, ние всъщност мислим за отделните звуци (фонеми), след което пишем буквите, които ги представят (графеми).

А броят на фонемите и графемите съвпада при около 84% от английските думи – т.нар. regularly spelled words или думи с правилен фонетичен запис. Именно за  тяхното изписване с голям успех можем да използваме техниката буквуване. Изследванията показват, че буквуването е от изключителна важност и за развиване на четивна грамотност.

Буквуването може да се раздели на осем стъпки:

 1. Произнасяме думата;
 2. Съчетаваме звуците – повече за тази техника сме разказвали в статията “Четене за начинаещи: съчетаване на звуци в час по английски език”;
 3. Определяме броя на звуците;
 4. Идентифицираме отделните звуци;
 5. Буквуваме думата (на глас);
 6. Записваме думата;
 7. Съпоставяме фонемите и графемите; 
 8. Повтаряме.

Ето как изглежда това в действие! Видеото е от класната стая EL Education:

Защо тази стратегия работи

Житейската мъдрост “Повторението е майка на знанието” е абсолютно вярна! Когато превърнем описаните по-горе стъпки в ежедневна практика, учениците ни ще свикнат да буквуват и лесно ще се съсредоточават върху отделните звуци във всяка дума. По този начин ще развият фонетичен усет, важно умение за четене и правопис. Освен това:

 • многократното повторение помага на учениците да извикат думите от дългосрочната си памет;
 • стратегията е много подходяща за ученици с дислексия и други езикови нарушения, тъй като повторението им дава повече “време за размисъл”;
 • буквуването позволява на учителя да елиминира голяма част от грешките още в зародиш, защото техниката изисква незабавна обратна връзка;
 • буквуването помага на учениците да упражнят новите звукови изписвания и модели, с които английският се различава от майчиния им език.

Как да се подготвите

Въведете практиката във всеки час – достатъчни са само 5 или 10 минути. Нека правописът е част от цялостната ви работа по ограмотяване на учениците, а не самоцелно и изолирано занимание.

За един учебен час е добре да изберете до три звукови модела за упражнение. Например, може да се спрете на  /i/, /oa/, и /g/. Включете само моделите, които вече сте преподавали, или сте сигурни, че учениците ни знаят.

Тъй като децата често се затрудняват при буквуването на гласни, хубаво е да упражнявате поне един такъв модел всяка седмица.

След това, изберете четири до шест думи, които следват набелязаните звукови модели. Например, ако моделите са  /i/, /oa/ и /g/, то думите ви за упражнение могат да бъдат goat, him, load, mitt, и sit (тук ще ви бъде полезен ресурс като Phinder). 

Как да преподавате

 1. Произнесете набелязаната дума

Кажете на учениците, че днес ще изписват (например) думата sit и ги поканете да я повторят след нас. 

 1. Съчетайте звуците

Поканете учениците бавно да сливат звуците в думата, като наблягате на всеки отделен звук в нея.

 1. Определете броя на звуците

Попитайте учениците колко звуци чуват в думата. Ако учениците не посочат правилно броя на звуците, кажете думата и отново прелейте съставящи те я звуци един в друг, но този път по-бавно.

 1. Идентифицирайте отделните звуци

Тук е моментът да повторите думата още веднъж и да помолите учениците да открият всеки отделен звук: “Кой е първият звук в sit?” След това: “Какъв е вторият звук?” и така нататък. Давайте обратна връзка. Ако учениците не могат да обособят даден звук, отчетливо го произнесете пак и ги помолете да повторят звука. Кажете им отговора, в случай, че се затруднят отново.

 1. Напишете думата

След като учениците открият всички звуци в думата, те трябва да я напишат на лист хартия или бяла дъска (същата роля може да изиграе и ламиниран лист хартия, какъвто ползват децата в споделеното по-горе видео).

Може да дадете на учениците възможност да работят по двойки, като единият от тях буквува, а другият – записва. Когато учениците диктуват думата, важно е да се уверите, че посочват буквите, а не звуците в нея.

 1. Отново съчетайте звуците и проверете правописа

Накрая очакваме учениците да посочат думата, която са написали, да слеят звуците и да я прочетат на глас. Това е възможност за тях сами да коригират правописа си. Ако учениците пропуснат да забележат своя грешка, повторете процеса на проверката.

Например, ако думата е arm и ученикът е написал am, съчетайте звуците отново и го помолете да ги идентифицира един по един: “Какъв беше първият звук, който чу? Какъв беше вторият звук? Третият? Буквата за кой звук липсва при теб?” 

 1. Повторете стъпките със следваща дума

Повторете този процес и за останалите избрани думи. За да не забравите някоя от стъпките на буквуването, може да ги поставите на видно място в класната стая под формата на плакат, написани на дъската, или върху работен лист, който децата да залепят на гърба на тетрадките си.

Буквуването гарантирано ще подобри правописа на учениците и ще развие четивната им грамотност, така че си струва да положим малко допълнителни усилия и да го включим като практика в часовете си!

Повече за ползите от буквуването при развиване на четивна грамотност в изследванията:

 

Graham, S. & Miller, L. (2018). Spelling research and practice: A unified approach. Focus on Exceptional Children, 12(2).

Moats, L. C. (2005). How spelling supports reading. American Educator, 6, 12–22.

Simonsen, F., & Gunter, L. (2001). Best practices in spelling instruction: A research summary. Journal of Direct Instruction, 1(2), 97–105.

 

Настоящата статия е адаптирана от следния източник: https://www.understood.org/en/school-learning/for-educators/teaching-strategies/evidence-based-literacy-strategy-spelling-regular-words

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали