Любопитство в три стъпки

Учениците гледат кратки видеа без допълнителни обяснения и разсъждават над въпросите: “Какво ми е интересно?” и “Какъв може да бъде проблемът, които се разглежда във видеото?”, “От каква допълнителна информация имам нужда, за да разреша казуса?”

Самоосъзнатост: децата разбират какво и защо им е любопитно и идентифицират какви чувства пораждат в тях различни теми или ситуации

Отговорно вземане на решения: Запознавайки се с различни приложения на математиката, учениците взимат по-лесно отговорни решения за тяхното здраве, отношения, цели

Дейността отнема 20 минути и се състои от три части.

Стъпки за изпълнение на дейността

Изгледайте видео 1

Пуснете краткото видео №1. Попитайте учениците: “Какво ви прави впечатление?” , “Има ли нещо, което искате да знаете за предмета в клипа?” , “Как видеото ви накара да се чувствате?” 

След като получите отговори, тогава вие задайте въпроса: “Колко калории съдържа пакетът М&М?” 

 

Подканете децата да напишат свое предположение и да го споделят. 

Попитайте ги: “Каква информация мислите, че ще е полезна, за да откриете отговора?” Нека децата отбележат и тези свои предположения.

Провокирайте дискусия

Покажете им снимките в презентацията. В този случай в един пакет М&М се съдържат 54 бонбона, а 5 бонбона съдържат 23.1 калории. Попитайте ги дали са знаели какво е количеството калории, какво мислят – според тях дали това са много или малко калории. Имат ли предположение за отговор на задачата?

Изгледайте видео 2

Покажете второто видео, което дава информацията за всички калории и подканете учениците да напишат уравнение или начин за решаване на проблема. 

 

Задайте нов въпрос: “А колко бонбони ще са нужни, за да достигнат 1000 калории?”

 

Обсъдете

Поговорете за важността да сме осведомени за съдържанието на храните, които избираме да консумираме. 

Примерни въпроси:

Какво знаем за съставките на продуктите, които купуваме?

Колко захари/протеини/ въглехидрати на ден са полезни количества за един подрастващ ученик?

 

Изрично подчертайте, че математиката ни помага да сме осведомени за нашето здраве и ни дава ценна информация за ежедневните ни навици. 

Обобщете как са се чувствали по време на дейността.

Може да използвате истински бонбони, за да илюстрирате задачата и за да създадете приповдигнато настроение в класната стая. 

Дайте за задача на учениците да направят “одит” на семейния хладилник като пресметнат хранителните стойности на всички продукти в него. 

Още полезни статии:

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Математика
Математика

Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции Преди да започна да преподавам

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали