Prepodavame.bg

Любопитство в три стъпки

Учениците гледат кратки видеа без допълнителни обяснения и разсъждават над въпросите: “Какво ми е интересно?” и “Какъв може да бъде проблемът, които се разглежда във видеото?”, “От каква допълнителна информация имам нужда, за да разреша казуса?”

Самоосъзнатост: децата разбират какво и защо им е любопитно и идентифицират какви чувства пораждат в тях различни теми или ситуации

Отговорно вземане на решения: Запознавайки се с различни приложения на математиката, учениците взимат по-лесно отговорни решения за тяхното здраве, отношения, цели

Дейността отнема 20 минути и се състои от три части.

Маркер, дъска, видео 1, видео 2, презентация.

Стъпки за изпълнение на дейността

Изгледайте видео 1

Пуснете краткото видео №1. Попитайте учениците: “Какво ви прави впечатление?” , “Има ли нещо, което искате да знаете за предмета в клипа?” , “Как видеото ви накара да се чувствате?” 

След като получите отговори, тогава вие задайте въпроса: “Колко калории съдържа пакетът М&М?” 

 

Подканете децата да напишат свое предположение и да го споделят. 

Попитайте ги: “Каква информация мислите, че ще е полезна, за да откриете отговора?” Нека децата отбележат и тези свои предположения.

Провокирайте дискусия

Покажете им снимките в презентацията. В този случай в един пакет М&М се съдържат 54 бонбона, а 5 бонбона съдържат 23.1 калории. Попитайте ги дали са знаели какво е количеството калории, какво мислят – според тях дали това са много или малко калории. Имат ли предположение за отговор на задачата?

Изгледайте видео 2

Покажете второто видео, което дава информацията за всички калории и подканете учениците да напишат уравнение или начин за решаване на проблема. 

 

Задайте нов въпрос: “А колко бонбони ще са нужни, за да достигнат 1000 калории?”

 

Обсъдете

Поговорете за важността да сме осведомени за съдържанието на храните, които избираме да консумираме. 

Примерни въпроси:

Какво знаем за съставките на продуктите, които купуваме?

Колко захари/протеини/ въглехидрати на ден са полезни количества за един подрастващ ученик?

 

Изрично подчертайте, че математиката ни помага да сме осведомени за нашето здраве и ни дава ценна информация за ежедневните ни навици. 

Обобщете как са се чувствали по време на дейността.

Може да използвате истински бонбони, за да илюстрирате задачата и за да създадете приповдигнато настроение в класната стая. 

Дайте за задача на учениците да направят “одит” на семейния хладилник като пресметнат хранителните стойности на всички продукти в него. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Математическа грамотност

Математически записки

Идеята на тази стратегия е да покажем на учениците как могат бързо да водят записки, като използват за удобство математически символи за често използвани думи.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали