10 идеи за силен завършек на всеки час

или няколко творчески дейности, които да помогнат на учениците да осмислят новия материал

Често последните минути от учебните часове се използват за подредба на работното пространство на учителя или на класната стая като цяло. В други случаи, точно в тези последни минути учителите започват да преглеждат домашните. Вместо това, краят на учебния час може да бъде използван за ефективни заключителни дейности, които да ви позволят да  направите проверка на разбирането, да коригирате и изясните някои неща, които учениците ви не са възприели правилно и да създадете забавление в процеса, за да мотивирате децата да осмислят това, което току-що са научили. 

Не е необходимо дейностите за приключване на учебния час да се случват всеки ден и да изискват много предварително планиране. Можете да ги въведете в учебния процес в края на раздел по дадена тема или когато усетите, че учениците се затрудняват да разберат определена информация от някой урок. 

Дейностите за завършек на часа може да приемат различни форми – да включват движение, използване на технологии или да съдържат компоненти на социално-емоционално учене за изграждане на по-силна общност в класната стая. 

Ето 10 креативни и забавни заключителни дейности, събрани от опитни учители, които може да опитате във вашата класна стая.

1. Резюме за два лева 

Тази дейност със сигурност ще бъде доста забавна за учениците. Напишете на дъската ключови думи от урока, който сте им преподали и ги помолете да напишат резюме като използват тези думи. Всяка дума им носи 10 ст. Ако желаят да увеличат още повече сумата, която ще “спечелят”, ги насърчете да използват и други думи за по-подробно обяснение. 

Също така може да помолите учениците писмено да обяснят нещо от урока, сякаш те го преподават на деца от първи клас. Това ще им позволи по непринуден начин да опростят сложни на пръв поглед понятия и така самите те да ги разберат по-добре.

2. Ясно или облачно 

Това е друг интересен начин да приключите учебния час. Раздайте на учениците малки листчета (sticky notes), разделени на две колонки. Отгоре на първата колонка нарисувайте слънце, а отгоре на втората – облак. Това ще подскаже на учениците, че там, където е нарисувано слънцето, те трябва на напишат кое от преподадения урок им е ясно и са разбрали напълно. В пространството с нарисуван облак те трябва да споделят нещо, което е затруднило разбирането им от новия материал или просто им се вижда прекалено сложно за осмисляне. 

3. Признание, извинение и моменти на просветление

Тази дейност представлява събиране в кръг на учениците в края на часа за кратък преглед на изминалия ден. Децата може да споделят какво са оценили през този ден, какво ги е зарадвало или какво ги е разстроило. Някой от тях може да пожелае да поднесе извинение на друг или да разкаже за момент на вдъхновение, или просветление, в който е осъзнал нещо важно или най-накрая е получил яснота след период на объркване. Дейността може да изведе на преден план важни прозрения относно уроците, като в същото време спомага за изграждането на по-силни връзки и по-голямо доверие между участниците.

4. Новинарски заглавия

Създайте новинарски заглавия. Разделете учениците по двойки и им кажете да си представят, че са работещи в редакцията на вестник журналисти и трябва да напишат заглавия, които обобщават това, което са научили. Предизвикайте всяка двойка да напише поне две заглавия, след което заедно ги прегледайте. За да привлечете целия клас в тази дейност, напишете заглавията, предложени от учениците на дъската.

БОНУС съвет: Тази дейност може да даде старт на работа по проект – учениците се разделят на групи и си представят, че работят в печатна медия. Тяхната задача е да попълнят страниците на вестника или списанието си с интересни статии, включващи теми от вече изучения раздел. 

5. Светофар

Може да залепите изображение на светофар на вратата на класната стая за бърза проверка на разбирането в края на урока. Преди учениците да напуснат стаята, те вземат лепящи бележки и пишат на тях:

  • едно нещо, което са запомнили от урока – тази бележка поставят на зелената светлина; 
  • едно нещо, което все още осмислят и не са разбрали напълно, но са на път сами да се справят – бележката поставят на жълтата светлина;
  • едно нещо, което им се струва много сложно и ще им бъде трудно да го научат – тази бележка поставят на червената светлина. 

Дейността отнема минута за изпълнение, а след като учениците си тръгнат, учителите могат лесно да открият важни закономерности относно разбирането на учебния материал от техните ученици. 

6. Видео дневници

Видео дневниците са друг забавен начин да разберете дали учениците правилно са разбрали нови понятия и дали са извлекли най-важната информация от даден урок. Определете време, например 1-2 минути, в които децата ще имат за задача да направят видео, в което описват наученото в час. След това нека ви го изпратят, за да го видите. Предварително споделете на учениците си, че няма нужда да представят перфектното видео и да снимат отново, и отново, ако не са доволни при първото заснемане. Целта е по-скоро учениците да се отпуснат и докато се разхождат с приятели или си почиват в междучасието, да споделят набързо кой какво е научил или какво най-много го е впечатлило от днешния час по литература, например. 

7. Камък, ножица, хартия

Сигурно няма човек, който да не е участвал в познатата игра “Камък, ножица, хартия”. Тя най-често се използва, когато двама или повече души не могат да решат кой да бъде първи по ред в дадена дейност. Ако използвате играта за края на часа си, тя би имала съвсем различна цел – време за размисъл, което помага на учениците да мислят задълбочено и критично върху учебното съдържание. “Камъкът” представлява най-трудната част от урока, чрез “хартията” учениците представят основната идея на дадена тема, а “ножиците” са по-маловажни моменти, които могат да бъдат пренебрегнати. Учениците може да играят по двойки или всеки ученик да играе с вас. 

Тази дейност отнема повече време, така че може да избирате всеки час различни ученици, които да играят и да споделят.

8. Тест за връстници

Може да помолите учениците си да използват безплатната платформа Kahoot и да създадат тестове с въпроси и отговори с множество възможности за избор, които да дадат на своите връстници, изучаващи същия материал в другите паралелки. 

Скорошни изследвания показват, че генерирането на добри въпроси насърчава по-дълбоко ангажиране със съдържанието и подобрява запомнянето на информацията. Когато ученик формулира въпрос, той трябва да отрази това, което е научил и да намери начин от наученото да бъде изведен подходящ въпрос за знания. 

9. Топка с въпроси

Тази дейност ще накара учениците да станат от местата си и да споделят знанията си с целия клас. Върху плажна топка напишете с маркер въпроси като например: „Какво научихте по време на днешния урок?“ или „Какво беше предизвикателството в днешния урок?“

Докато топката подскача из стаята и се прехвърля от ученик на ученик, може да измислите механизъм за решаване на въпросите и да го съобщите, щом топката попадне в нечии ръце. Например някой може да отговори на въпроса, който е докоснал или е най-близо до левия му палец, а друг да отговори на първия въпрос, който успее да види. Използвайте отговорите, за да предизвикате допълнителна дискусия относно урока за деня.

10. Лентова графика

Човешката лентова графика е друга дейност, която кара учениците да се движат. Маркирайте точки по линия, начертана на пода, които показват различни нива на разбиране: “объркан съм”, “разбрах най-важното от урока”, “всичко ми е трудно”, “беше ми интересно и запомних доста неща”, “урокът беше скучен и не слушах добре” и др.  Помолете учениците да застанат там, където се чувстват най-удобно. Така ще разберете доста както за затрудненията на учениците, така и за техните настроения и нагласи в часа, а и за вашето представяне. Това упражнение изисква определен праг на уязвимост, така че е най-добре да го опитате, след като сте изградили известно доверие с учениците. 

Финален съвет: Залагайте на такива заключителни дейности, които предизвикват оптимизъм и добро настроение в учениците. Може да опитате и споделяне с една дума. Учениците застават в кръг, вие ги питате коя е тази дума, която може да опише целия им ден или ги молите да споделят една дума, с която могат да характеризират новия урок. Докато учениците споделят, може да запишете в облак на дъската думите им. Това е лесен начин да накарате децата да обмислят наученото през деня, да идентифицират следващите си стъпки и в същото време да укрепят общността в класната стая. 

Източник: 10 Powerful Ways to End Your Lessons, Andrew Boryga, edutopia.org

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали