“От учебниците към юртите” – проект по история за живота на древните българи

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  • вълна, дърво, конопена връв и др.;
  • материали, подходящи за направата на древните жилища
Време за активността: един месец

Цели по предметно знание

  • придобиване на знания за древните българи, техните жилища и начин на живот

Цели по умения

  • развиване на творчески и практически умения;
  • изграждане на отговорност и ангажираност към учебния процес;
  • развиване на критично мислене;
  • работа с различни материали;
  • изграждане умения за сътрудничество.

Много ученици мислят за часовете по история и цивилизации като за безкраен поток от битки и войни, имена и дати, фигури и лидери, които са трудни за запомняне. “Само с обяснения децата не могат да се докоснат до важни моменти от историята,… затова им предлагам често практически дейности.”, споделя Милка Славова – учител по история в ІХ ОУ “Веселин Ханчев”, Стара Загора.

Практиката “От учебниците към юртите”, която ви представяме в тази статия, е точно такъв иновативен образователен проект, проведен от г-жа Милчева в шести клас. Основната идея е децата да придобият конкретни знания за живота на древните българи, за техните обичаи и жилища, както и да развият уменията си за сътрудничество и работа в екип. Учителката си поставя за цел да разшири перспективата на учениците си, но също така и да ангажира родителите им в проектната дейност. 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Стъпка 1: Въведение в темата

Началото на проекта включва кратко представяне на живота, поминъка и религията на древните българи, с фокус върху това, което знаем днес за техните жилищата – юртите. Г-жа Славова обяснява на учениците, че българите са били част от Великото преселение на народите и в онзи период не са имали трайни жилища.

Стъпка 2: Изследване и анализ

Основната цел на този етап е децата да се ангажират. Учителката им предоставя за четене информация за изграждането на юртите, децата разглеждат и снимки на възстановена юрта в с. Неофит Рилски до Варна. По време на часовете те се запознават с материалите, използвани за изграждането на древните български жилища. По този начин шестокласниците се мотивират да работят по собствени макети на юрти. 

Стъпка 3: Творческо проектиране

Учениците получават възможност сами да решат дали искат да работят в групи, или индивидуално. За г-жа Славова е важно при работата в екип да няма напрежение и всичко да се случва с интерес и лекота. Шестокласниците предварително обсъждат каква ще бъде големината на юртата, която ще изработят, какви материали ще използват и от какви инструменти ще имат нужда. 

Стъпка 4: Изработка на юртите

След като са добили представа как искат да изглеждат собствените им древни жилища и получават одобрение на дизайна си от учителката, учениците пристъпват към реализацията на своите идеи. Децата съчетават традиционни и съвременни техники и използват за юртите си материали като вълна, дърво, глина и конопена връв. Ако срещат трудности, те могат да се допитват до учителката си за съвет, а важна част от процеса е и подкрепата от страна на родителите им. За направата на макетите класът разполага с един месец. 

Стъпка 5: Представяне и обратна връзка

В края на проекта учениците представят своята миниатюрна юрта пред класа – споделят от какви материали е изработена и как са изразили себе си чрез творческия процес (какво са добавили от себе си). След всяко представяне следва сесия за обратна връзка, по време на която съучениците и учителят правят коментари, задават въпроси и споделят своите предложения за подобрения. Този процес допринася за развитието на аналитични умения в учениците.

Стъпка 6: Експозиция

Миниатюрните юрти се представят и на изложба в училището, където шестокласниците споделят своите усещания и опит с родители и други учители. По време на изложбата авторите застават до творенията си и обясняват на всички посетители на училището, които се спират пред макетите на древните жилища, какво представляват юртите и каква е била тяхната функция. Този момент служи за укрепване на увереността на децата в резултатите на техния труд. 

“От учебниците към юртите” - проект по история за живота на древните българи

Стъпка 7: Интеграция в образователния процес

Миниатюрните юрти се интегрират в учебния процес като образователен ресурс, който учениците използват с цел демонстрация и споделяне на знания със съученици и дори учители.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ И КАК ДА НАДГРАДИМ?

Проектът насърчава децата да бъдат активни участници в своя образователен процес. Те са мотивирани да изследват, да търсят информация и да прилагат усвоените знания. Всеки ученик има възможността да споделя своите собствени културни истории и изживявания в рамките на проекта.

“Този проект може да бъде успешно приложен в различни контексти и с различни групи ученици, като се адаптира към конкретните образователни цели и потребности на децата. Въвеждането на технологии като виртуална реалност може да разшири преживяването на учениците, позволявайки им да изследват древни български юрти във виртуална среда. Това може да бъде стимулиращо и иновативно допълнение към проекта. Може да се осъществи и сътрудничество с местни общности и музеи, като това ще предостави допълнителни ресурси и експертиза. Такава партньорска работа би обогатила учебния процес и би насърчила взаимодействието между училището и общността. Проектът може да бъде разширен и като се включат ученици от различни класове или дори от различни училища. Това ще насърчи обмен на идеи между различни групи ученици.”, допълва г-жа Славова.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Мила Славова
Учител по история и български език и литература
Милка Славова преподава в Девето основно училище "Веселин Ханчев" - гр. Стара Загора. “Преподавам на талантливи ученици от прогимназиален етап, а моят подход се фокусира върху развиването на тяхната любов към ученето и интегрирането на знанията в практически контекст. Работя по много проекти, като основната ми цел е децата да бъдат стимулирани да изразяват своята индивидуалност и да придобият увереност във възможностите си. С удоволствие сътруднича с родителите и колегите за постигане на общи цели в образователния процес.”, споделя г-жа Славова. Личностното качество, което я отличава, е нейната отдаденост към образованието и желанието да вдъхновява чрез личен пример.

Още полезни статии:

Какво научих от съотборниците си?
Работа в екип

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали