Как чрез игри децата се запознават с магнитното свойство на веществата

Подходяща за

Необходими материали:
 • листове за рисуване, кадастрон или по-голям лист за изработка на едната игра;
 • кламери;
 • малки магнити;
 • дървени пръчици (например такива за китайска храна);
 • конци;
 • фигурки на човечета (може да бъдат малки играчки)
Време за активността: един учебен раздел

Цели по предметно знание

 • усвояване на знания за свойствата на веществата и по-специално за магнитното свойство

Цели по умения

 • учениците развиват умения за критично и аналитично мислене;
 • развиват организационни умения;
 • изграждат умения за представяне на аргументирано мнение;
 • децата се учат да работят в екип;
 • ангажират се с учебния процес и повишават мотивацията си.

Г-жа Петрова, учител ЦОУД в Частно средно езиково училище “Галина Сергеевна Уланова”, е учител, който всячески се старае да ангажира децата в учебния процес и да провокира любопитството им. В часовете си тя често онагледява теоретичната информация чрез практически дейности или представя интересни факти, които децата няма да срещнат в учебника. 

Например в урок от раздела “Тела и вещества” по човекът и природата децата смесват различни вещества – оцет, вода, сода, бои, и правят дъга. От пластилин създават вулкан, а с помощта на сода, кока-кола и оцет наблюдават изригването му. Чрез подобни практически експерименти децата научават също кои предмети или материали са по-тежки от водата и потъват в нея и кои са по-леки и изплуват на повърхността. За целта четвъртокласниците използват железни предмети, дървени клечки, камъчета, хартия и др.

Когато класът изучава електрическите свойства на веществата, учителката поставя за задача всеки самостоятелно да проучи какво представлява една електрическа верига и да я нарисува. След това г-жа Петрова преподава урока за електричеството и децата изработват картичка от алуминиево фолио, светодиоди и батерии, за да демонстрират електрическа верига. 

Как чрез игри децата се запознават с магнитното свойство на веществата

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Учениците на г-жа Людмила Петрова се запознават с поредица от осем урока от раздела „Тела и вещества“ по човекът и природата. В тези уроци четвъртокласниците изследват различни методи и стратегии за учене и с лекота се справят с различни академични предизвикателства.

Урокът за магнитното свойство на веществата става любим на децата, защото чрез комбинация от индивидуални и групови дейности те разработват собствени магнитни настолни игри, които представят пред други ученици.

Изработването на продуктите включва няколко етапа:

Проучвателен етап и избор на тема

Този етап предвижда подготовката на децата за практическите задачи, които се изпълняват в края на всеки урок от раздела. Понякога четвъртокласниците трябва да сверяват информация от разнообразни източници или да разпитат родителите си по различни въпроси, а друг път – сами да подготвят материалите, които ще са им необходими за работа по задачата. Целта на тези задачи е да ориентират учениците в учебния материал, за да успеят да определят към кои теми имат най-голям интерес и искат да задълбочат знанията си.

След като са приключили работата си по уроците от целия раздел, г-жа Петрова предлага на учениците различни продукти, които биха могли да изработят към всяка от урочните теми. След няколко дни за размисъл четвъртокласниците съобщават, че са избрали темата за магнитното свойство на веществата. Проектът към този урок предвижда създаването на две магнитни игри, които да представят магнитното свойство.

Практически етап 

Игра “Рибари” 

Необходими материали: листи за рисуване, ножици, дървени пръчици (за китайска храна или суши), кламери, малки магнитни плочки, конец

Как се създава играта: Децата рисуват рибки и ги оцветяват. След това ги изрязват и на гърба на рибките лепят кламери. От дървените пръчки правят въдици, залепяйки дълъг около 10-15 см. конец от едната страна на пръчките. В края на конеца се връзват малките магнити. С въдиците с прикачени магнити децата “ловят” рибките с кламери.

Как чрез игри децата се запознават с магнитното свойство на веществата

Игра “Да преминаваме правилно” 

Необходими материали: голям плътен лист хартия (може и по-тънък картон), магнити, фигури на човечета, кламери

Как се създава играта: Децата рисуват на листа път, пешеходни пътеки, светофари, пътни знаци и др. На фигурките на човечета залепват кламери, а на задната страна на листа поставят магнити, с които след това движат фигурките. 

Целта на играта е да представи магнитното свойство на материалите и едновременно с това – да припомни безопасните условия за движение по пътищата. Учениците движат човечетата из нарисувания град с помощта на магнитите и кламерите, залепени на фигурките. Играта се оказва добър повод за провеждане на дискусия с другите деца от класа за безопасното движение по пътищата – как се пресича на пешеходна пътека, какво означават различните цветове на светофара и т.н. 

Как чрез игри децата се запознават с магнитното свойство на веществата

Представяне на игрите

В края на проекта учениците на г-жа Петрова провеждат открит урок, придружен с презентация, пред децата от 3. клас. Четвъртокласниците споделят знанията си за магнитното свойство на веществата и представят магнитните игри, които са създали.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Представената практика предлага един различен начин за усвояване и затвърждаване на знания. Тя превръща „скучните“ часове от суха материя в широко поле за изява, където се решават проблеми и се развиват аналитичното и критичното мислене.

“При проектно базираното обучение се акцентира върху “учене чрез действие” и това излиза от рамката на традиционното преподаване. Тази практика оказва въздействие върху ученика, като променя цялостната му нагласа за учебния процес и го учи самостоятелно да планира, да използва информационни ресурси, да изявява своите умения, силни страни и индивидуализъм.”, споделя г-жа Петрова и допълва:  “Проектно-базираният метод продължава през цялата учебна година по няколко предмета и се базира на основа на завършен раздел от изучения материал, като почти винаги има междупредметни връзки с информационни технологии, изобразително изкуство, понякога математика и човекът и обществото”.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

За автора на практиката

Людмила Петрова
Учител ЦОУД в Частно средно езиково училище “Галина Сергеевна Уланова”
Людмила Петрова завършва предучилищна и начална педагогика в Украйна, три години учи физика, а след това придобива и магистърска степен по специалност “Съвременни образователни технологии” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Преподава в школа за ментална аритметика и бързо четене, а от шест години е учител. В момента Людмила е част от екипа на 167 ДГ “Малкият принц”, гр. София, а в Частно средно езиково училище “Галина Сергеевна Уланова” работи допълнително като учител ЦОУД.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?
Умения за учене

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали