Обратна връзка “Светофар”

Boy in front of white board

Учителят първо обяснява на учениците значението на зеления, жълтия и червения цвят:

Зелен = отговаря на критериите;

Жълт = частично отговаря на критериите;

Червен = не отговарят на критериите.

Учителят отбелязва работата на всеки ученик спрямо предварително зададени критерии, използвайки трите цвята. Учениците анализират по групи работите си, за да разберат защо някоя част е в червено или в жълто, и работят заедно за подобряване на работата си, където е необходимо.

Резултат: Учениците имат възможност сами да поправят/подобрят работата си, след като са анализирали обратната връзка от проверката „светофар“.

Предимства на стратегията

  • Учителят може да работи с малки групи върху миниурок според информацията, събрана от проверката ‘светофар’ (т.е. работа с тези ученици, които са имали много червени точки);
  • Създава позитивна нагласата у учениците, че винаги могат повече, отколкото си мислят, и че с малко насока сами могат да подобрят работата си;
  • Дава възможност за повторен, по-задълбочен анализ на работата;
  • Възпитава учениците на навици за самостоятелно учене;

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • отнема повече време от стандартните начини за проверка на ученически работи;
  • изисква ангажираност и подходяща нагласа от страна на учениците, което се постига с много постоянни усилия и търпение от страна на учителя;
  • учителят трябва да даде ясни инструкции за това как протича анализът по групи и какви правила за работа трябва да се следват, за да се получи конструктивна дискусия, а не междуличностен конфликт.

Още полезни статии:

Ted Talk и Реч
Комуникативни умения

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали