Prepodavame.bg

Обратна връзка “Светофар”

Boy in front of white board

Учителят първо обяснява на учениците значението на зеления, жълтия и червения цвят:

Зелен = отговаря на критериите;

Жълт = частично отговаря на критериите;

Червен = не отговарят на критериите.

Учителят отбелязва работата на всеки ученик спрямо предварително зададени критерии, използвайки трите цвята. Учениците анализират по групи работите си, за да разберат защо някоя част е в червено или в жълто, и работят заедно за подобряване на работата си, където е необходимо.

Резултат: Учениците имат възможност сами да поправят/подобрят работата си, след като са анализирали обратната връзка от проверката „светофар“.

Предимства на стратегията

  • Учителят може да работи с малки групи върху миниурок според информацията, събрана от проверката ‘светофар’ (т.е. работа с тези ученици, които са имали много червени точки);
  • Създава позитивна нагласата у учениците, че винаги могат повече, отколкото си мислят, и че с малко насока сами могат да подобрят работата си;
  • Дава възможност за повторен, по-задълбочен анализ на работата;
  • Възпитава учениците на навици за самостоятелно учене;

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • отнема повече време от стандартните начини за проверка на ученически работи;
  • изисква ангажираност и подходяща нагласа от страна на учениците, което се постига с много постоянни усилия и търпение от страна на учителя;
  • учителят трябва да даде ясни инструкции за това как протича анализът по групи и какви правила за работа трябва да се следват, за да се получи конструктивна дискусия, а не междуличностен конфликт.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Билет за рефлексия

А. Всеки ученик получава билет с въпроси за рефлексия, на които да отговори в края на часа: Кое е най-важното нещо, което научих в днешния

Dnevnik za refleksia

Дневник за рефлексия

Учениците попълват регулярно (седмично, месечно) дневник за рефлексия, в който отговарят на няколко основни въпроса. Учителят проверява дневника на всеки ученик на определени интервали от

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Договор между ученици и учители
Гражданска активност

Договор между ученици и учители

След като сте се запознали с учениците и е настъпил моментът да изразите очакванията си към тях, както и те към вас, можете да се

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.