fbpx
Умение за личностно развитие

Обратна връзка “Светофар”

Boy in front of white board

Учителят първо обяснява на учениците значението на зеления, жълтия и червения цвят:

Зелен = отговаря на критериите;

Жълт = частично отговаря на критериите;

Червен = не отговарят на критериите.

Учителят отбелязва работата на всеки ученик спрямо предварително зададени критерии, използвайки трите цвята. Учениците анализират по групи работите си, за да разберат защо някоя част е в червено или в жълто, и работят заедно за подобряване на работата си, където е необходимо.

Резултат: Учениците имат възможност сами да поправят/подобрят работата си, след като са анализирали обратната връзка от проверката „светофар“.

Предимства на стратегията

  • Учителят може да работи с малки групи върху миниурок според информацията, събрана от проверката ‘светофар’ (т.е. работа с тези ученици, които са имали много червени точки);
  • Създава позитивна нагласата у учениците, че винаги могат повече, отколкото си мислят, и че с малко насока сами могат да подобрят работата си;
  • Дава възможност за повторен, по-задълбочен анализ на работата;
  • Възпитава учениците на навици за самостоятелно учене;

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • отнема повече време от стандартните начини за проверка на ученически работи;
  • изисква ангажираност и подходяща нагласа от страна на учениците, което се постига с много постоянни усилия и търпение от страна на учителя;
  • учителят трябва да даде ясни инструкции за това как протича анализът по групи и какви правила за работа трябва да се следват, за да се получи конструктивна дискусия, а не междуличностен конфликт.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.