Как да направите проверка на разбирането

В статиите, свързани с теорията за когнитивното натоварване, изяснихме какво представлява то и се запознахме с първите два етапа за преподаване на нови знания и умения – въвеждане на учениците в нова тема и начини за избягване на когнитивното натоварване в часовете. Когато сме изпълнили тези две стъпки от преподаването, можем да преминем към третата стъпка – да проверим какво са успели да запомнят и разберат учениците.

В този трети етап от преподаването може да възникне само един ефект на когнитивно претоварване, с който трябва да се съобразим:

 • ефект на колективната работна памет.

Той представя идеята, че учениците ни учат в група и всяко дете запомня различни детайли от поднесената информация. Ако имат възможност да дискутират това, което всеки от тях е успял да разбере, ще имат по-добра възможност да обогатяват знанията си. С други думи ефектът на колективната памет описва колко повече учениците ни могат да разберат, ако мислят заедно – колективният капацитет на работната памет ще бъде по-голям от този на всеки поотделно.

Точното възпроизвеждане на това, което са научили децата, може да бъде водено от учителя. Когато стигнете до етапа за проверка на разбирането, можете да задавате отворени въпроси към целия клас, за да проверите съгласува ли се информацията в цялата група и дали има нужда от допълнителни разяснения по някой въпрос.

Започнете като първо направите бърз преглед на важните части от урока и новата информация. За целта може да изпишете важните точки на дъската и докато дискутирате с учениците новата информация, да ги помолите да покажат какво са успели да разберат. Това ще ви даде представа каква да бъде следващата ви стъпка, защото има няколко варианта:

 • Преминаване напред – ако на този етап учениците демонстрират разбиране на наученото, можете да продължите към следващия етап на преподаване.
 • Проверка – ако някои от учениците ви покажат, че имат празнини в знанията си или не могат да свържат отделните части в едно цяло, може да ги помолите:
  • да си припомнят важните неща и да ги обсъдите с тях, като им покажете отново визуалните материали, които сте използвали в часа; 
  • да влязат в групова дискусия за припомняне;
  • да изслушат вашите примери или доказателства, с които да постигнете разбиране там, където учениците имат пропуски.
 • Повторно преподаване – ако на този етап установите, че учениците ви имат сериозна празнина в това, което са запомнили, ще е необходимо да поднесете отново информацията, но този път опитайте по нов начин – с нови примери или чрез игра. Тук има една интересна техника, която можете да използвате:

Слушай – Помисли – Сравни – Сподели

Тази техника окуражава всеки ученик да генерира идеи, които след това класът да  обсъжда помежду си. Можете да използвате мини бяла дъска, с която да си помогнете в процеса.

Стъпка “Слушай”

След като учениците са изслушали важната част от урока, можете да ги помолите да се организират в групички по четирима.

Стъпка “Помисли”

Помолете всяко дете в групата да запише пет неща, които мисли по темата на урока. Учениците могат да използват текст, рисунки, диаграми или комбинация от тях, за да запишат мислите си на бялата дъска.

Стъпка “Сравни”

На този етап нека учениците във всяка група сравнят това, което всеки е записал на своята бяла дъска – да намерят еднаквите факти и различните мнения, и да направят общ списък с тях.

Стъпка “Сподели”

В тази стъпка можете да помолите всяка група да сподели записките си с другите групи, като отново следят за еднакви точки и различия. Накрая целият клас ще състави един общ списък.

Етапът за проверка на разбирането на нашите ученици може да бъде много кратък или да изисква повече време, ако установим някои пропуски, но тук правилата са следните:

Правилно: 

 • Проверете знанията на целия клас и използвайте ефекта на колективната работна памет;
 • Можете да използвате тази фаза на преподаването като формална проверка на наученото.

Неправилно:

 • Не разчитайте на работната памет на един ученик от класа си;
 • Не е достатъчно само да зададете въпроси и да се задоволите с отговор от един ученик или да преминете нататък, ако учениците нямат въпроси.

Очаквайте и следващата ни статия, за да завършим цикъла на преподаване на нови знания с най-решаващия етап – когато учениците ни трябва да демонстрират на практика наученото, а предишните ни статии по темата за когнитивното натоварване може да откриете в следните статии:

 

Източник:

 • Cognitive Load Theory Manual, Steve Garnet.

Още полезни статии:

Сподели на представител от другия екип
Работа в екип

Сподели на представител от другия екип

Една чудесна стратегия за изграждане на увереност в говоренето е споделянето на темата и аргументите с представителите на друг екип. В края на груповата задача

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали