“Икигай” за учители и директори

“Кинцуги” е еднa от най-вдъхновяващите форми на японско изкуство, в което счупените порцеланови съдове се превръщат в нови и още по-прекрасни вещи чрез нежни нишки златно лепило. Това е начин да си напомним, че несъвършените части могат да се слеят по нов начин в едно красиво цяло.

Начинът, по който живеем – и в личния, и в професионалния си живот, може да ни накара да се чувстваме “счупени” след стресиращи периоди, но не е необходимо да страдаме за това, което не харесваме в себе си или което си мислим, че сме изгубили. Можем да използваме своя “икигай”, за да се лекуваме и да намерим смисъл във всичко, което правим. Както и в изкуството “кинцуги”, “икигай” ни помага да се чувстваме завършени, по-цялостни и жизнерадостни.

В тази статия ще ви разкажем как да намерите своя “икигай”, за да опознаете себе си и да откриете смисъл, баланс и щастие в живота си.

Какво е “икигай”?

Думата “икигай” е съставена от две части – iki, която означава “живот” и gai, която се свързва със “стойност” или “печалба”. Комбинацията от двете думи е много подобна на френското “raison d’etre” – “причина за съществуване”.

Откриването на нашия личен “икигай” може да бъде предизвикателна задача, но изследванията посочват, че когато той се превърне в начин на живот и се комбинира с позитивна психология и медицинска превенция, може да имаме по-добро здраве, повишено чувство за благополучие, намалена вероятност за сърдечно-съдови проблеми и чудесно ментално здраве.

Нека изследваме личната си парадигма за благополучие. Чрез философията на “икигай” ще разгледаме по-подробно четирите най-важни сфери – помислете над всяка една от тях и си ги запишете на лист, защото ще са ни необходими малко по-късно. Може дори да нарисувате четири преплитащи се сфери и да нанасяте записките си вътре във всеки кръг, който ще репрезентира отделните елементи на вашия “икигай”.

Това, което обичате

Тази сфера включва това, което преживявате, всичко което ви носи радост в живота и ви кара да се чувствате най-живи и пълноценни. Може да включите дейности като плаване, писане на поезия, скално катерене, пеене в рок група, четене на исторически романи или разходки с приятели.

Позволете си да помислите задълбочено за това, което обичате, без никакво притеснение дали сте добри в него, дали светът има нужда от това или дали дадена дейност се вписва в стандартите на вашите роднини и приятели. В първия кръг, който сте нарисували, запишете всички дейности, които обичате и ви носят радост.

Това, в което сте добри

Тук включете всичко, в което сте особено добри, като например придобити умения, хобита, които ви карат да “сияете” от удоволствие, докато се занимавате с тях или свои таланти, които сте проявявали от ранна възраст. Това, в което сте добри, може да бъде свиренето на пиано, умението да бъдете съпричастни, говоренето пред публика, определен спорт, ментална аритметика или рисуване на портрети. 

Тази сфера включва таланти или способности, независимо дали сте “запалени” по тях, дали светът има нужда от тях или дали сте ги превърнали в своя професия. Запишете всички свои таланти във втория кръг, който сте нарисували.

Това, от което светът се нуждае

Тук “светът” е човечеството като цяло, вашата общност, разширено семейство или хората от вашата народност.

Това, от което се нуждае “светът”, може да възниква от вашите впечатления или нужди, които виждате, че са споделени от много хора. Нуждите на света може да включват различни неща, които вие определяте като важни и близки до вас. Това може да е например необходимостта от повече лекари и медицински сестри, наличие на чиста вода, достъп до отопление за бедните, доброволци в деня на изборите или подобрен градски транспорт. 

Тази област на “икигай” се свързва най-тясно с хората от вашето обкръжение или държава и извежда на преден план това, което смятате за добро и необходимо, отвъд вашите собствени нужди. Запишете всички дейности или неща, които ви хрумват относно тази област в третия кръг от вашия “икигай”.

Това, за което ви плащат

Това измерение също се отнася до света или обществото като цяло, тъй като включва това, за което някой друг е готов да ви плати. Може да сте “запалени” по писането на поезия или да сте много добри в скалното катерене, но това не означава непременно, че ще получавате пари за това. Дали ще получите заплащане за своите страсти или таланти зависи от фактори като състоянието на икономиката, дали вашите таланти са търсени или дали самите вие сте открили работодател за своите специални умения.

Бихме се радвали, ако не се замисляте за смяна на професията и в четвъртия кръг на вашия личен “икигай” уверено запишете професията учител, директор или ресурсен педагог.

В учителската професия често талантите и професията се припокриват, защото да подобрявате образователната среда или да помагате на децата да придобиват нови знания, е част от нуждата ви да бъдете полезни на другите и да бъдете съпричастни, но се опитайте да ги отделите и да ги запишете в съответните области.

Вече можем да бъдем по-конкретни и да изясним, че философията “икигай” се крие в пресечните точки между отделните области, които представяме като преплитащи се кръгове на нашите таланти, мисия, призвание и подходяща професия:

 • В пресечната точка на това, което обичате и това, в което сте добри, са вашите таланти
 • В пресечната точка на това, което обичате и това, от което светът се нуждае, е вашата мисия. 
 • В пресечната точка на това, от което светът има нужда и това, за което можете да получите заплащане, е вашето призвание. 
 • В пресечната точка на това, в което сте добри и това, за което можете да получите заплащане, е вашата професия.

Най-важното място е в центъра, където се пресичат и четирите житейски сфери. Ако откриете своите таланти, мисия, призвание и професия, и успешно ги интегрирате в ежедневието си, може да смятате, че сте постигнали своя личен “икигай” – пътя към вътрешен баланс, хармония и съвършенство.

Как да измерите своя “икигай”?

Изследователите Кеничи Асано, Дийн Фидо и Яширо Котера разказват, че “икигай” може да бъде разбран като “компас към смисъла, мотивацията и нашите ценности в живота”. Това, което ни мотивира и което определяме като свой смисъл в живота, всъщност се сформира от четирите основни области, които записахте в преплитащите се окръжности:

 • Таланти – това, което обичате
 • Мисия – това, в което сте добри
 • Призвание – това, от което светът се нуждае
 • Професия – това, за което ви плащат

Въпреки че е трудно да се преведат от японски основните философски концепции, ако желаете, може да измерите нивата на своя личен икигай чрез следните девет твърдения. Опитайте да определите дали всяко от тях се отнася за нас или не.

 1. Често се чувствам щастлив.
 2. Искам да науча или да започна нещо ново.
 3. Чувствам се полезен за някого или за обществото.
 4. Умът ми е свободен и спокоен.
 5. Интересувам се от много неща.
 6. Мисля, че съществуването ми е необходимо за някого или за нещо.
 7. Чувствам живота си богат и пълноценен.
 8. Бих искал да развивам себе си.
 9. Вярвам, че имам позитивно въздействие в живота на някой.

Не се съмняваме, че почти всеки учител се идентифицира с повечето от твърденията, а тези от вас, които не успяват да изпълнят със съдържание някоя от областите на личния си “икигай”, могат да започнат да изследват и откриват сферите на своите таланти, призвание и мисия. Направете го! Това със сигурност ще подобри живота ви!

Източници:

Още полезни статии:

Умения за учене

Как да преподавате нови знания и умения

В поредица от материали ви запознаваме с теорията за когнитивното натоварване и с нашите предложения, чрез които да помогнете на учениците в процеса на усвояване

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали