Как да започнем новата учебна година без стрес? [Победител в летния конкурс]

Да си учител вече съвсем не означава формално да образоваш като даваш знания за термини, заложени в учебната програма, наизустени за определено време от обучаваните, а да развиваш конкретни умения у учениците, които са практични начини да се справят с живота. Важни са интересите им, нагласите им и тяхната мотивация, а като млади хора те трябва да използват знанията си, да приложат уменията си, за да посрещнат предизвикателствата на реалния живот. 

В настоящата статия ще представя в няколко стъпки подготовката за новата учебна година и правилата, които се стремя да спазвам, за да успявам.

Знаем, че началото на учебната година е стресиращо за учениците, за родителите и за учителите. Преодоляването на стреса е въпрос на добра организация и тренировки (в основната част ще разберете за какъв тип тренировки става въпрос).

Първите стъпки ще ни помогнат да изчистим пространството и ума си, независимо дали е у дома или в училище: 

1. Отървете се от всичко старо и ненужно 

 • Разчистете бюрото си – пригответе ненужното за рециклиране и изхвърлете старите вещи, които няма да използвате; 
 • Прегледайте учебниците и помагалата за следващата учебна година; 
 • Систематизирайте и архивирайте уроците в папки по начин, който е лесен за намиране; 
 • Сканирайте сертификатите и удостоверенията от участия в различни форми за повишаване на квалификацията (Наредба № 15);
 • Подгответе входящите нива, ключ с верните отговори и скала за оценяване; 
 • Актуализирайте професионалното си портфолио.

2.Оценете работата си през изминалата учебна година и си поставете ясни цели за предстоящата

Припомнете си ситуации, задайте си конкретни въпроси и се постарайте да отговорите, например:

Оказвах ли прекалено много натиск върху учениците? Изисквах ли достатъчно? Мотивирах ли ги? Упражнявах ли работещи методи, за да постигна резултати, или използвах властта и авторитета като оръжие? Положих ли усилия да направя учебния процес по-интересен за учениците? Удовлетворен/а ли съм от постигнатите резултати?

 • Съсредоточете се върху това, което можете да промените; 
 • Помислете конкретно за уроци, които да разработите като използвате ИКТ – модел 1:1 (flipped classroom, blended learning, PBL, gamification), модел SAMR;
 • Създайте календар с предстоящи дейности – квалификационни курсове, научни конференции, уебинари, конкурси и следвайте плана през годината. 

 

3.Дайте си време за почивка и възстановяване

 • Сега е времето за сутрешно кафе или чаша топъл чай с любима книга в ръка на спокойствие у дома или сред природата;
 • Осигурете си пълноценно време със семейството – на плажа с освежаваща напитка или в планината с кошница за пикник – сладкото безделие ви се полага;
 • Спортувайте – спортът е здраве, сила, концентрация и ще ви осигури добро настроение;
 • Поглезете се – купете си нов костюм/красива рокля, тефтер или писалка, персонализиран несесер или чанта, които ще ви накарат да се чувствате стилни и изящни през новата учебна година.

Взаимоотношенията между учители и родители са ключови за развитието на детето. А когато взаимодействието е тристранно (учител-родител-ученик), вече говорим за единство, сътрудничество, сигурност, удовлетвореност и растеж – крайната цел и на трите страни. Тук идва времето за тренировките. 

За да сте спокойни през цялата година, започнете я, следвайки препоръките: 

4.Общувайте с учениците, а не се дистанцирайте от тях

Тук тренирането се основава на това да създавате качествени взаимоотношения със своите ученици, да зачитате техните потребности.

Мостът между Вас и учениците са Вашите комуникационни умения. Използвайте ги, за да създадете ефективна среда за учене. 

5.Слушайте активно, а не пасивно

Няма учител или родител, който да не се е сблъсквал с явна или скрита съпротива – ученикът гледа през прозореца, отказва да работи, разговаря; детето у дома отказва да учи, бездейства, опонира; 

И в двата случая пасивният или активният протест се дължи на някакъв проблем. Как да тренираме, за да стигнем до същината?

Пример 1: 

Учител: Закопчей си униформата!

Ученик: Защо трябва да съм с тая униформа? Топло/Студено ми е!

Учител: Много добре знаеш защо! Пак ли да ти цитирам Правилника за дейността на гимназията, глава IV, раздел II, подраздел II, ал. /2/, чл. 78… , а ако не спазваш правилника, следва санкция по подраздел 4, чл. 98, ал.1… (ученикът не изслушва докрай учителя)

Ученик: Офффффф, да, да, знам!

Учител: Знаеш ти! (сарказъм) Защо трябва постоянно да ти правя забележки? Ако продължаваш така, ще те предложа на педагогически съвет за санкция. (Заплаха; демонстриране на власт, неравнопоставеност, решение, позиция победител – победен)

Пример 2:

Учител: Ани, би ли закопчала униформата?

Ученик: Защо трябва да съм с тая униформа? Топло/Студено ми е!

Учител: Не се чувстваш удобно в нея ли? (задава въпрос, анализира)

Ученик: Да, материята не ми харесва! И моделът също! 

Учител: Ани, как би искала да изглежда униформата, за да я носиш с желание? 

Ученик: Не искам да е изкуствена материя, а мека, лека на допир, а горницата да е универсална – да може да се носи с пола/дънки. (гневът е стаен)

Учител: Смяташ, че може да се предложи смяна на фирмата, която изработва униформите? (решение)

Ученик: Чудесна идея, госпожо/господине! Може и да предложат по-ниска цена, че са доста скъпи.

Учител: Имам чувството, че се разбрахме. Ще се закопчееш ли, а аз ще поставя въпроса за униформите на предстоящото съвещание.

Ученик: Ами да.

Активното изслушване ще ви помогне във всички ситуации – с когото и да общувате, където и да общувате. Умението да изслушвате активно е безценен помощник в разрешаването на конфликти.

6.Изграждайте и развивайте ефективни екипи, а не индивидуалисти

„Истината е, че екипната работа е в основата на всяко велико постижение.“

„Работата в екип кара мечтата да работи, но визията се превръща в кошмар, когато лидерът има голяма мечта и лош екип.“        

                                                                                                                     (Джон Максуел)

Работата в екип в училище е процес на взаимодействие между ученици и учители, в който всеки участва със своя опит, знания, идеи и разбиране. Тук ключова е думата сътрудничество – членовете на екипа общуват, обменят опит и идеи и полагат общи усилия за постигането на целта. 

Екипната работа се основава на доверие, подкрепа, емпатия, чисти и прозрачни отношения. В хода на работата учиш, надграждаш, развиваш компетенции:

 • адаптивност
 • социализация
 • комуникация
 • колаборация
 • координация
 • креативност
 • самооценка

 

7.Бъдете истински, а не фалшиви

Когато учителят се преструва, учениците винаги усещат. Те виждат учителя всеки ден, наблюдават го, обсъждат го, опознават го, анализират поведението му – реакциите, жестовете, мимиките. 

Ако преподавателят признава истинските си чувства, нагласи, усещания, ако е неподправен, учениците ще се съобразяват много повече с неговите потребности.

8.Пренесете обучението в реалния свят

Всеки учител може да превърне ученето от скучно в увлекателно, ако покаже на учениците, че знанията по предмета са приложими в ежедневието, например: 

  • Интегрирайте математическите умения в ежедневието – пазаруване, разпределяне на бюджета, изчисляване на данъци и т.н. По този начин учениците ще започнат да спестяват, планират и организират бюджета си;
  • Засилете игровия аспект на четенето – урокът спектакъл може да превърне ученика от пасивен наблюдател в активен участник, но за да се появи на сцената, актьорът трябва да е разбрал, анализирал и съпреживял историята на своя герой;
  • Печене и готвене – управление на времето и решаване на проблеми. Какъв вкус има този плод/зеленчук? Какви съставки да прибавим, за да го овкусим? Ако липсва някоя подправка, можем ли да я заменим с друга? Как да измерим количеството на съставките? Как мислите, че можем да го приготвим здравословно? Колко време е необходимо? 

9. Показвайте емпатия, а не симпатия

Най-важно е самите учители да проявяват емпатия към учениците си – да ги изслушват и разбират, да се поставят на тяхно място, да им помагат да намират решение на проблема си, а не да им предоставят наготово изход. По този начин  самите ученици ще проявяват емпатия към останалите.

10. Бъдете търпеливи, а не избухливи

Всеки учител е запознат с проблемите на училищно ниво, но често се налага да се сблъсква и с неучилищни проблеми – семейни. Основният фактор, определящ поведението на детето, е семейството. Често учителят е склонен да „лепи етикети“, а е нужно да се анализира враждебността на ученика, вместо да се тълкува като деструктивност. Ако наистина желаете да помогнете, заредете се с търпение, за да постигнете разбирателство.

11. Дайте личен пример, а не изкуствени убеждения 

Как ще изисквате учениците да си напишат домашното за утре, ако им връщате писменото изпитване след месец, а сте казали – след седмица? 

Как ще им наложите да не ядат на чиновете си, ако Вие се храните на катедрата? 

Можете ли да им говорите за вредата от тютюнопушенето, ако самият Вие сте пушач? 

Щя Ви обърнат ли внимание, ако им изнесете лекция за здравословното хранене и в междучасието хапвате пица и пиете енергийна напитка? 

Личният пример влияе много повече, отколкото думите. Ако желаете да убедите учениците в дадени ценности, то убедете се първо, че те са и Ваши ценности. Чак тогава намерете начин да ги поднесете с добро отношение. 

12. Споделяйте добри практики, не бъдете егоисти

Открили сте:

 • работещ механизъм за подобряване на концентрацията;
 • тактика, която кара учениците да Ви слушат;
 • задача, която стимулира креативно мислене;
 • насоки за създаване на проект;
 • алгоритъм за писане на текст;
 • интерактивен модел за организация на урок.

Споделете ги – Вашата практика може да се окаже безценен помощник за някого!

13. Учете през целия си живот и тренирайте

Ученето през целия живот, повишаването на квалификацията, натрупването на нови знания, надграждането на умения – необходимите условия за успешна реализация. 

Ученето от учениците може: да помогне да осмислите иновативните ценности; да разберете убежденията им; да установите, че имате нужда от себепромяна. 

Не спирайте да учите и да тренирате, без значение дали сте учител или родител. В залата, в училище, у дома – тренировките във взаимоотношенията са вълнуващи, а пътят на знанието – безкраен! 

Пожелавам Ви смирение, смелост и мъдрост:

Боже, дари ме със смирението да приемам нещата, които не мога да променя, 

със смелостта да променям нещата, които мога да променя, 

и с мъдростта да прозирам разликата. 

                                                                                                                    (Райнхолд Нибур)

 

Този текст е сред отличените в конкурса “Как да се подготвим за новата учебна година?”

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали