Как да проведете ефективно обучение на учители?

В последните години все по-често в публичното пространство се говори за концепцията учене през целия живот. Динамиката на съвремието с всички промени, които настъпват, изисква непрестанно актуализиране и надграждане на редица професионални, а и лични умения. Това на свой ред засяга пряко образованието по света, като изисква учителите да участват в различни обучения за теми/области, които най-вероятно не са били засегнати по време на формалното им образование. 

На световно ниво като топ приоритет за подобряването на образователните системи се посочва професионалното развитие на учителите. В крайна сметка те са най-важният фактор за развитието на учениците, което изисква непрестанно подобряване и надграждане на уменията им.  България не прави изключение и напоследък все повече се инвестира в обучения на педагогическите специалисти, като подкрепата за тяхното професионално развитие нараства осезаемо. Към момента в регистъра на МОН съществуват най-различни организации, които предлагат обучения на българските учители. 

Какво може да направи обученията на учителите смислени и наистина добавящи стойност към тяхната работа с учениците? В настоящата статия сме се опитали да обобщим основни принципи и стъпки, които могат да са полезни на всеки, който е решил да организира обучително преживяване за учители, а и за други професионалисти. 

Какво прави обучението ефективно и как можете да го постигнете?

 • Ясни очаквания и процес 

Проучете предварително впечатленията и нуждите на участниците, за да можете да зададете ясни очаквания какво предстои и какво ще получат от обучението. По този начин ще успеете да повишите тяхната удовлетвореност и в края на сесията никой няма да е останал с усещането, че не е получил това, което е очаквалняма да останат с усещането, че не са получили това, което са искали. 

Представете си, че се включвате в обучение и нямате яснота какво точно предстои да преживеете. А се очаква да прекарате целия си почивен ден с нови хора на различно място. Вероятно у вас ще се създаде усещането за напрежение и лесно вниманието ви ще се разсейва към теми, които ви вълнуват повече към настоящия момент. За да избегнете такова чувство в сесиите, които водите, е важно да бъдете максимално прозрачни за всичко, което участниците предстои да преживеят. Това включва както детайлно познаване на програмата, така и логично обяснение на целите, които искате да постигнете с отделните дейности. По този начин участниците ще имат усещане за контрол на времето, което прекарват, и ще са спокойни за това, което им предстои. 

 • Зачитане на реалния опит на обучаемите 

Обучението на професионалисти има основна цел да надгражда уменията на участниците в него. В този смисъл е много важно да подхождате с уважение към опита, който те вече имат. На практическо ниво това означава винаги при представянето на нови идеи и концепции да търсите връзка с житейския и професионалния опит на участниците. Дали ще ги насочите към ситуация от ученическия им опит, или ще подложите на анализ това, което вече използват в практиката си зависи от темата и целите на обучението. 

Ето един пример: Организирайте обучение за проследяване на напредъка на учениците чрез използване на тракери за резултати. Преди да започнете разглеждането на различните инструменти, попитайте участниците в сесията:

 • как проследяват напредъка на своите ученици; 
 • по какъв начин анализират напредъка на учениците; 
 • как учениците и родителите се запознават с резултатите; 
 • през какъв период от време се случва това; 
 • какво ги затруднява и какво им е лесно. 

На база на отговорите на участниците можете да извлечете различни примери и да разберете нуждите и силните им страни. По този начин обучаемите ще усетят, че опитът им има значение. Избягвайте ситуации, в които да представяте нова информация изцяло извън опита им. Това може по-скоро да ги накара да поставят бариера пред себе си и да се “затворят” към нови идеи. 

 • Автентична комуникация и създаване на спокойна среда

Независимо колко време продължава едно обучение и какъв е контекстът му, много е важно участниците в него да се чувстват на място през цялото време. За постигането на тази цел те трябва да имат усещането, че могат да споделят открито, да не се тревожат, че могат да бъдат нападнати или обидени заради изказано мнение или позиция. Това се случва най-лесно, когато видят, че срещу тях стои човек със сходни притеснения и стремежи. Колкото по-естествено и спокойно общувате с участниците, толкова по-вероятно е те да ви се доверят. Ето няколко начина, чрез които можете да го постигнете: 

Неформалната обстановка скъсява дистанцията между обучител и обучаеми и дава възможност всички да насочат внимание към съдържателната част на обучението, вместо да ангажират умовете си с притеснения за представянето си или вписването си в групата. 

 • Съобразяване с времето/контекста на участниците

Учителската професия е една от най-натоварените. Отвъд времето, което прекарват в учебни часове, учителите имат немалко задачи, свързани с предварителна подготовка, проверка на контролни, документация, комуникация с родители, извънкласни дейности, а често и заместване на колеги. В тази връзка повечето обучения на учители се провеждат в следработно време или през уикендите. Със сигурност е важно да имате предвид това, когато подготвяте обучение за учители.

Също толкова ключово е да не забравяте, че участниците от различни училища имат много различен контекст и достъп до възможности. Някои може да имат дни за методическа подготовка, а други да преподават по цял набор от предмети. Същите разлики важат и за материалната база, до която имат достъп участниците. 

Какво означава това за вас като обучители? Не очаквайте, че участниците ще са наясно с нещо само защото са учители. Професията е общо кратно помежду им, но разликите в училищата и местата, на които преподават са значителни. Затова е добре да отделите време да научите повече за контекста им, като проведете предварително проучване чрез анкета. По този начин ще можете да разберете от какво конкретно имат нужда участниците и още в процеса на планиране ще изградите по-качествено и персонализирано преживяване за всички участници. 

 • Проверка на емоционалното състояние

Винаги отделяйте време, в което да разберете малко повече за начина, по който хората влизат в обучителните срещи. Дайте им възможност да споделят емоциите си, нещата, които ги вълнуват и са им “на главата”. Споделянето и разговора за тях показва интерес към личността им и дава възможност да се освободят от напрежението, така че да пренасочат вниманието си към темата, която предстои да се обсъжда. 

 • Баланс между теория и практика

Една от най-големите нужди, които учителите винаги споделят в обратни връзки за обучения, е нуждата да имат достъп до конкретни практически идеи, които лесно да приложат в класната си стая. Това им създава усещане, че са си взели “нещо” готово от процеса и не са прекарали време в теоритични постановки, които звучат далеч от реалността. Паралелно с това, обаче е важно да аргументирате откъде идват идеите и стратегиите, които предлагате на участниците. Споделянето на информация за изследванията и теориите, които обосновават конкретни практики е от голямо значение за това учителите да се доверят на информацията, която споделяте с тях. 

 • Преживяване 

В духа на баланса между теория и практика идва моментът, в който да засегнете един от най-актуалните похвати на съвременните обучения – преживяванията. Както се досещате това дава възможност да се влезе в конкретна роля, в обувките на съответната идея, така че човекът отсреща да я почувства, да провокира собственото си мислене и възгледи. Ако планирате например обучение за развиване на умения за активно слушане, може да създадете казуси/ролеви игри, чрез които ясно да изтъкнете разликите и предимствата на подходите на активното слушане. Това ще позволи на участниците да придобият задълбочено разбиране за конкретната стратегия, вместо да остане като нещо пожелателно, което евентуално биха могли да включат в урока сиостава като пожелателни въпроси, които могат да включат или не в урока си.

 • Дебрийф на наученото. 

Не пропускайте възможността да направите разбор на отделните активности в обучителната сесия. Осигурете време и пространство за осмисляне на въпроси като “Какво ми помогна в процеса? Как се чувствах? Защо? Какво ме провокира?” и др. Това допринася да чуете всеки от участниците, да изведиете мисленето наяве и да “хванете” конкретни бариери, които може да са повлияли на разбирането на участниците. Това е и момент, в който мисленето да се провокира и насочи към логиката, която стои зад отделни стратегии или към собственото ви поведение във взаимодействието с останалите. Такъв тип разбори или рефлексии са ключов инструмент, който директно може да бъде пренесен и в класната стая, и който всъщност позволява на обучаемите да преминат през по-осъзнат процес на учене и осмисляне на собствените си идеи. 

 • Активно слушане 

Всяко обучение е предимно комуникация и взаимодействие между участниците и обучителя. Независимо дали става въпрос за учители или друга професионална група, една от най-важните задачи на обучителя е да чува и разбира всички сигнали, които участниците му подават. Това дава възможност да улавяте на моменти отделни разбирания и неразбирания. Паралелно намалява риска да “разберете” погрешно споделеното от участниците. Най-добрият ви жокер в тази посока са различните въпроси за обобщаване и извеждане мисленето наяве – “Ако правилно те разбирам, имаш предвид….?”; “Мога ли да обобщя това, което споделяш, като кажа, че….?”.  Така се засилва усещането за чуваемост и зачитане на опита и мнението, което участниците споделят, а и ви помага да пречупите обясненията на новите концепции чрез реални примери. 

 • Визуализации – кратки и ясни

Онагледяването на учебния материал и основните идеи е ключова част от представянето им. Това помага да привлечете вниманието на участниците. Имайте предвид, че добрите визуализации включват ясни илюстрации и малко текст. Повече информация и идеи как да оформяте своите презентации ще намерите в следните материали

Стъпките, представени по-горе, можете да видите разписани и като чеклист, който да използвате при планиране и изпълнение на обучителни сесии.

Не забравяйте, че най-важната съставка при ученето на възрастни хора остава желанието да споделяте и обменяте идеи с участниците. Те отделят от личното си време, за да надграждат своята експертиза и имат ценен опит, който може да послужи, както за обогатяване на идеите, които коментирате, така и за вдъхновение на други колеги. 

Използвани източници:

 https://www.worldbank.org/en/topic/teachers#2

Още полезни статии:

Менторство на учители

Дневник за саморефлексия – какво, защо и как?

Целта на Дневника за саморефлексия е да документира и осмисли извървения от служителя път от започване на новата работа до определена точка в професионалната му

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали