Екологията през погледа на ученика в СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив

Екологичното образование намира все повече място в съвременния образователен процес. Негова основна цел е изграждането на положително отношение към природата. Важно е учениците да разберат, че постигането на равновесието в природата изисква усилия от всички нас.  

Десислава Кръстева, главен начален учител в СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив, отделя особено внимание на екологичното образование и възпитание. Госпожа Кръстева смята, че екологичните знания “…са тези, които ще дадат правилно решение за опазване на природата, включително и на битово ниво. Те позволяват на децата да разберат, че човекът и природата са едно цяло и господството на човека над природата е немислимо. Отговорността към съдбата на природата се възпитава, а детството е най-подходящо начало за трайно възпитаване на отговорност към околната среда”.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Екологията през погледа на ученика 

Цели:

 • Емоционално ангажиране на децата с проблемите на екологията;
 • Възпитаване на дълг и отговорност към природата;
 • Формиране на позитивно гражданско отношение към природата и лична отговорност към опазване на околната среда.

Подходяща е за: Ученици в начален етап, но може да бъде адаптирана и за останалите етапи 

Продължителност: През цялата учебна година 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

“Екологията през погледа на ученика” е дългосрочен училищен проект в СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив, за който ни разказва г-жа Кръстева. Класният ръководител, родителите и учениците от класа се включват в различни инициативи с цел осъзнаване на глобалните екологични проблеми, съпричастност, поемане на инициативност и лична отговорност.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Дейностите са структурирани в няколко направления, което помага за проверка на наученото и неговото приложение в ежедневието на учениците.

Примери за екологични акции в училище

Направление “Опазване на природата”

Това направление обхваща дейности, които започват, щом децата прекрачат училищния праг, още от първия учебен ден: 

 • „Да засадим цвете/да засадим дърво“ – растенията се засаждат в класната стая, в училищния двор, в районния парк, ежегодно и системно. 
 • „Чиста природа“ дейности, насочени към опазване на природата във всеки един момент – по време на учебен процес, екскурзия, отдих или училище сред природата. Например учениците сами почистват след себе си класната стая в края на учебния ден. Когато отидат на екскурзия със класа или със семействата си сред природата, винаги организират почистване на терена. Целта е чрез игри и игрови форми да се постигне обединяване  на класа и родителите в идеите за опазване на природата и насърчаване на доброволчеството;
 • „Изчезващи видове“ – учениците се запознават с изчезващите видове птици и животни в българската природа, като за тази цел училището си сътрудничи с различни организации по опазване на животни и птици. Всяка година се поема шефство над предварително набелязан вид – класът поема финансовата издръжка на животните за определен период от време. Идеята е децата да изградят познания за причините, водещи до застрашаване на видовете и да окажат подкрепа за опазването им;
 • „Разделно събиране“ събиране на пластмаса и хартия и предаването им за рециклиране. Чрез събирането на пластмасови капачки се подкрепят доброволчески организации за постигане на различни каузи, което води до възпитаване на взаимопомощ у децата;
 • „Велосипедът е полезен“ – обявява се Ден за придвижване с велосипед, който приключва с празник. Учениците се присъединяват и към организираните  от  районната администрация състезания, за да покажат, че за бързо придвижване в града може да не се използват автомобили.

Занимания по екология - работа с природни материали и разделно събиранеНаправлениеРабота с природни материал”

Направлението цели да насочи учениците към многообразните начини, по които природата присъства в ежедневието на хората, както и към ползата от опазването й:

 • „Използвай ме отново“ – всяка година учениците активно се включват в изработването на различни предмети от отпадъчни материали. Креативността им наистина показва, че детското въображение може да създаде изключителни предмети.
 • „Кукла от екологични материали“ изработване на различни кукли, фигури и предмети само от налични екологични материали;
 • „Моделирам с природни материали“ изработване на фигури от брашно и вода, успешно заместващи традиционните синтетични материали;
 • „Моята мечта за еко-град“ създаване на макет еко-град. Първо се оформя идеята, после и начина на изграждане на града. Разпределят се групите, които работят по секции, след което макетът се сглобява, за да бъде изграден пълноценен и активен модел на еко-града;
 • „Екологичното е чисто“ – ежегоден парад на дрехи, направени от отпадъчни материали. В него активно се включват ученици от трите етапа в училището. Целта е учениците да покажат креативност в изработването на модела. Класация няма, защото всеки продукт, проявил загриженост към природата, е достоен за уважение.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Екологията през погледа на ученика в СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив

Направление “Участие в конкурси”

Всички ученици активно се включват в създадение ежегодно конкурси на екологични теми на училищно, районно, градско и национално ниво. 

Получаването на грамоти, медали и предметни награди стимулира опознаването на природата и нейните особености. За да се подготвят за участие, учениците четат, обогатяват се и се усъвършенстват, достигайки до по-добро осъзнаване за един от най-важните елементи за съществуването на човечеството – опазването на природата.

Направление “Мероприятия на екологични теми”

Това направление е насочено към отбелязване на световните и националните дни на водата и на Земята, към залагане на екологични теми в организираните в училище извънкласни дейности и към включване на учениците в други извънучилищни събития:

 • „Отговорът е в природата“ – тематичен календар, който насочва учениците от училището да се включат в дейности на класно, училищно, районно, градско и национално ниво (уъркшопи, тържества, състезания), организирани за Деня на водата и Деня на Земята;
 • „Младите таланти“   театралната група на класа представя пред публика на училищно и градско ниво пиеси като „Вирусът Дези“, „Дим Никотин“ и други, насочени към екологичното образование и възпитание. Целта е по интересен и ненатрапчив начин да се представи темата за опазването на околната среда и здравето на хората като част от опазването на природата;
 • „Заедно за един по-чист свят“ сътрудничество с EVN и програмата „Часът на Иви и Енчо“, която запознава учениците с алтернативни източници на отопление. В допълнение към това, всяка година в часа на класа децата задълбочават познанията си за соларните системи, ветрогенераторите, пестенето на енергия;
 • „Най-големият урок в света“ – класът участва с екологични теми в подкрепа на Глобалните цели за устойчиво развитие на UNICEF;
 • Благотворителни акции децата се включват в различни мероприятия, свързани с екологията и опазването на природата. През тази учебна година учениците активно се включват в акции за набиране на средства за наводнените села в карловския регион.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Дейностите по всички тези направление вече дават резултати. Децата познават и спазват нормите за екологична култура и поведение с грижа за природата и създаване на устойчива околна среда. Те разбират огромната роля на хората за опазването на природата, познават и обичат природните дадености на страната и града, в който живеят. Включват се с радост в екоинициативи и осъзнават ползата от тях.

А най-важното е, че учениците са успели и да съберат последователи – увлекли са в различни дейности своите семейства и познати – почистване пред жилищните блокове, засаждане на градинки, разделно събиране на отпадъци и др.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Г-жа Кръстева има няколко основни съвета към колегите, които биха искали да приложат тази практика в своите училища:

 • Нека всичко се случва всекидневно, с малки действия. Постоянството ще даде резултат; 
 • Учителят трябва да бъде пример на учениците – самите вие събирайте капачки, разделяйте отпадъците, носете многократни бутилки и торби от плат;
 • Включвайте учениците активно в различни извънучилищни мероприятия на екологична тема;
 • Направете родителите свои съюзници и те ще ви помогнат да разширите дейността си в тази посока.

 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали