Какви технологии за чиста енергия можем да изработим в час по география?

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Цели по предметно знание

 • учениците посочват алтернативни източници на енергия;
 • оценяват екологичното въздействие на хората и източниците на енергия;
 • изработват карти, като използват географски информационни системи;
 • обсъждат как могат да живеят, водени от концепцията за устойчиво развитие. 

Цели по умения

 • сътрудничество - всеки ученик е готов да работи с всеки друг от класа;
 • критическо мислене и аналитични умения - учениците участват в дискусия и разнообразни образователни дейности, насочени към оценяване на въздействието на обществото и икономиката върху околната среда.

“Изменението на климата е непосредствена заплаха за нашия свят, но всички ние можем да направим нещо, за да помогнем за неговото предотвратяване и за изграждането на по-добро бъдеще” – тези думи стоят в началото на интернет страницата, която информира за Европейското споразумение за климата.

Посланието силно отеква в съзнанието на Ганка Мушикова, учителка по география и икономика в СУ “Екзарх Антим I”, град Казанлък. Тя иска да покаже на учениците си, че те могат да бъдат част от решението на глобалния проблем. За да ги въвлече в идеята за устойчиво развитие, преподавателката посещава редица обучения и прави лични проучвания по темата.

Нейният проект “Чиста енергия” подкрепя децата в овладяването на иначе сложните концепции, свързани с възобновяеми и невъзобновяеми източници, устойчиво развитие и алтернативни източници на енергия. Освен това проектно-базираното обучение развива културни и социални ценности – стремеж за опазване на околната среда, намаляване на личния въглероден отпечатък и ограничаване на щетите върху планетата Земя. “Идеята ми се зароди по време на едно обучение в Анталия. След като се прибрах, проучвах различни изобретения и открих едно уникално, все още не толкова познато! Екип от китайски учени са разработили слънчев колектор 2 в 1 – той произвежда енергия от слънцето и от дъждовна вода… Знаех, че трябва да го пробваме с учениците ми!”, разказва преподавателката по география.

Останете до края на статията, за да разберете как г-жа Мушикова вдъхновява учениците си да мечтаят и работят за свят с чиста енергия. Ще откриете и няколко добри идеи, които всеки човек може да приложи в дома си!

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Планиране и подготовка на материали 

Планиранирането на проекта “Чиста енергия” е времеемко начинание. Ганка Мушикова споделя, че ѝ отнема около седмица плътно време, за да обмисли концепцията на ПБО, да подготви презентацията, работните листове и подръчните материали, с които учениците ще изработят иновативен алтернативен източник на енергия.

Учителката решава да проведе проектно-базираното обучение с шестокласниците си, като заделя за целта четири учебни часа, разделени в два блока от 90 минути.

Начало на проекта

Първите два часа имат за цел да провокират интерес към темата за чистата енергия. Дейностите са така планирани, че плавно да въведат учениците в проблема. Г-жа Мушикова им предлага различни дейности за изследване на климатичните промени и на проблемите, свързани с околната среда и алтернативните източници на енергия. 

Ход на урока

1. Въведение в темата: 

 • Учениците получават лепящи листчета, на които да запишат отговорите си на въпроса: “Кои природните дадености на нашата планета обичате?”. След края на зададеното време класът залепва листчетата на дъската и ги обсъжда. Целта на преподавателката е децата да се свържат емоционално с темата, посочвайки техни любими места и неща;
 • Следва дейност, свързана с краткия филм Climate Change. Шестокласниците трябва внимателно да изгледат видеото и да отговарят на въпроса кои са причините за климатичните промени. По думите на учителката след края на филма децата са шокирани какво се случва с планетата. “…и бързо превключиха на “Дайте сега да видим какво може да направим!”, разказва г-жа Мушикова. 

2. Проучване:

 • С помощта на ChatGPT децата търсят отговор на нов въпрос: “Как климатичните промени влияят на нашият живот?”;
 • Друга проучвателна задача, поставена на учениците, е да оценят въглеродния си отпечатък чрез еко-калкулатор. На база на резултата си децата извличат изводи и предлагат решения за справяне с климатичните промени; 

3. Работа в екип:

Екипите са формирани на случаен принцип, тъй като по този начин учениците ще свикнат да работят с различни колеги. Работният лист (ще го откриете в секцията с учебни материали), върху които се съсредоточават отборите, се състои от четири въпроса, но на този етап децата трябва да попълнят само първите два: 

 • Какви основни промени протичат в климата? Какви според вас са причините за това?
 • Кои индустрии водят до замърсяване на природата?

4. Задаване на домашна работа:

След часовете учениците имат за задача на направят проучване сред своите приятели, близки и роднини по въпроси, свързани с използваните източници на енергия и размера на въглеродния им отпечатък. 

5. Обобщение:

Чрез фронтална беседа г-жа Мушикова припомня кои са невъзобновяемите източници на енергия и надгражда темата с нови знания за вредите от използването на посочените ресурси върху природата. В края на часа учениците вече знаят и кой вид електроенергия заема най-голям дял.

Какви технологии за чиста енергия можем да изработим в час по география?

Финален етап на проекта

След като децата са въведени в темата – климатичните промени и причините, довели до тях – следващите два учебни учебни часа са посветени на решения, анализ и експерименти. 

Ход на урока

1. Анализ на резултатите от задачата за домашна работа:

 • В рамките на часа учениците анализират резултатите домашната работа – проучване на нагласите у хората по отношение на климатичните промени; 
 • Шестокласниците участват в дискусия, която цели да даде отговор на въпроса: “Как може да се живее устойчиво?”. Тук те дават различни предложения, включително не пропускат класическите примери за използване на чиста енергия, получена от вода, слънце и вятър. Никой не споменава възможността да се използва дъждовна вода.

Какви технологии за чиста енергия можем да изработим в час по география?

2. Експериментиране:

 • Чрез видеоклип г-жа Мушикова насочва вниманието на учениците към иновациите. Именно на този етап от проекта тя ги запознава с новия слънчев колектор, който генерира електричество от слънцето и от дъждовната вода; 
 • Шестокласниците се впускат в изследователска дейност – те проучват как функционира иновативният колектор, като имат за задача да преведат научни текстове от английски на български език; 
 • Прилагайки наученото в часовете по технологии и предприемачество,  децата изработват свой мини-капков генератор на електроенергия. 

3. Изработка на карта:

Една от последните проектни задачи е създаването на интерактивна карта. Отново в екипи шестокласниците картират най-доброто местоположение на дъждовна система за вода в ArcGIS: “…обсъждахме, че тези съоръжения не бива да вредят на околната среда – нито на прелетните птици, нито на плодородните почви. И много интересно се получи, че на едно от предложените места на следващата година действително започна проект за изграждане на генератор. Учениците бяха много вдъхновени от това развитие!”, разказва г-жа Мушикова.

4. Представяне пред училищната общност:

На финала класът представя работата си пред родители и ученици. Позитивната  обратна връзка на публиката е важна за шестокласниците. Но не по-малко значима е и обратната връзка от тяхната учителка.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Проектът “Чиста енергия” на практика е приложим и в прогимназия, и в гимназия, като дава възможност за задълбочаване в темата и интегриране на други учебни дисциплини (например чужди езици и информационни технологии). Експерименталната страна на проекта провокира учениците да търсят и откриват изобретателите в себе си, за да разработят електрически генератор от най-ново поколение.

Всеки ученик може да бъде включен в ПБО. Г-жа Мушикова споделя, че дори децата със специални образователни потребности участват активно, като някои изразяват мнението си чрез картини, а други с малко повече подкрепа работят фокусирано върху задачите, наравно с останалите ученици в класа.

Участието в проекта оказва голямо влияние върху личностното развитие на шестокласниците. Те проучват, задават въпроси, обсъждат, генерират нови идеи и неусетно по този начин си осигуряват една по-голяма дълбочина на знанията. От своя страна, проучването на нагласите в обществото им дава реални данни и ги мотивира да мислят как могат да променят света.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Ганка Мушикова
Учител по география и икономика, история и география, информационни технологии
Г-жа Мушикова преподава в СУ “Екзарх Антим I”, град Казанлък на ученици от 5.-10. клас. “Моето мото е: “Дори и най-лошият ученик има потенциал!”. Винаги съм искала да бъда учител, това е детската ми мечта. Искам да мотивирам и вдъхновявам децата, да се уча от тях и да се надграждам. Малките жестове, които те правят за мен, ме мотивират да се развивам”, споделя самата г-жа Мушикова за себе си.

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Биология и химия за здрави деветокласници

Интегрираното обучение е стратегия за учене, която обхваща едновременно поне две учебни дисциплини. Използвайки знания и умения от различните области, учениците са насърчавани да разработват

Ефективно сътрудничество

Как да превърнем класа в сплотен екип – история от ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Сливница

Младена Германова-Шуманова е педагогически съветник в ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Сливница. Работила е като журналист, а нейна страст си остава детската анимация.

Дигитално образование и технологии

Математика с “Кан Академия”

Могат ли учениците да използват телефоните си, за да решават задачи по математика, и при това да го правят с огромно желание и старание? Да,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали