Prepodavame.bg

Книгите ни дават крила

Учениците споделят за начина, по който дадено произведение ги е накарало да се почувстват, по какъв начин ги е вдъхновило и какви положителни примери могат да изтъкнат.

Осъзнатост: Учениците вникват в идеята, че книгите са прозорци към разбирането на нашето общество, другите култури и самите нас.

10-20 мин. дискусия или писмено задание

избрано произведение 

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Преди старта на дейността определете произведение, за което ще говорите с учениците. Възможно е да подберете повече от едно или пък да дадете избор на учениците на избор, ако сте изучавали повече произведения. Ако прецените, можете да дадете и свободен избор на учениците и произведенията, които те избират да не са част от учебния план. 

Въведете

Обяснете на учениците, че книгите и произведенията, които изучават имат различна стойност за всеки. Разкажете им за това че книгите могат да бъдат “прозорци” за други светове, разбирания и култури,  че те понякога ни “дават криле” и че също така развиват въображението ни. 

Попитайте учениците как те самите разбират израза “книгите ни дават крила”

Дискутирайте

В зависимост от избора, който сте направили за хода на дейността, попитайте учениците следните въпроси:

  • Как това произведение те накара да се почувстваш? Какви чувства изпита, докато четеше произведението? 
  • Как и дали това произведение те накара да промениш мнението си за нещо/някого?
  • Кое произведение ти е давало крила? Защо според теб?
  • С кои от героите в произведението се чувстваше свързан/а? Защо? 
  • Какво ново научи от това произведение?
Обобщете

Изведете акцентите от бързото обсъждане и ги обвържете с математиката – ценностите на тази наука, методите или дори конкретна задача.

Ако учениците трябва да отговорят писмено, то нека запишат или виждат насочващите въпроси през цялото време; ако работят на групи/по двойки въпросите за дискусия трябва отново да са видими за всички.

Вариант 1 – дейността може да се реализира и у дома, като учениците отговорят на въпросите от дискусията за книга, която са чели и не е част от задължителната литература.

Вариант 2 – учениците могат да направят интервю с член от семейството за неговата или нейната любима книга.

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали