Литературни СЕУ въпроси

При на анализа на дадено произведение учителят задава повече въпроси, базирани на СЕУ, които развиват емоционалната интелигентност на учениците.

Осъзнатост: анализират и рефлектират върху въпроси, свързани с емоционалното състояние на героите и тяхното собствено.

10-15 минути

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Възможно е да реализирате дейността под формата на писмен въпрос към учениците, ако смятате, че е по-подходящ вариант за групата.

Като вариант за реализиране на дейността у дома, предложете на учениците да интервюират свой приятел или роднина за тяхното любимо произведение. Предложете им да гледат филм заедно със семейството и да го обсъдят, използвайки опорните въпроси.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали