Ако бях на мястото на …?

Учениците се поставят на мястото на герой от изучавано произведение в ситуация от самата творба.

Социална осъзнатост: Учениците упражняват способността да се поставят на мястото на другия, да разбират по-добре мотивацията на останалите.

Отговорно вземане на решения: Учениците упражняват умението да идентифицират и решават по-успешно проблеми, с които не са се сблъсквали досега.

10- 15 мин. в дискусия по групи от 4-5 души

Откъс от изучавано произведение

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Изберете предварително откъс от изучавано произведение, в които има казус, който изисква решение, например: “Ако бях на мястото на Малкия принц, бих посетил….” или “ако бях на мястото на Рада Госпожина по време на урока, щях да…”

Въведете

Въведете учениците в дейността и им обяснете, че когато взимаме решение, ние често изхождаме от нашия предишен опит. Тъй като имаме различен опит и идваме от различни места, то затова действаме по различни начини. Кажете им, че ще се опитат да се поставят на мястото на някои от героите в произведение Х, за да разберем повече за самите герои, както и за самите себе си. 

 

 

Разкажете/Напишете

Представете хипотетичната ситуация и сценарий, който учениците да разискват. Поставете ги в групи, започнете дискусия или нека пристъпят към написването на текста.

Обобщете

Накрая обсъдете дейността и задайте въпроси от типа:

  • Как се почувства, когато трябваше да се поставиш на мястото на (име на герой)?
  • Трудно ли ти беше да вземеш решение и да решиш как да постъпиш? Защо? 

Възможни варианти за реализиране на дейността:

  • под формата на обща дискусия
  • под формата на есе/текст със свободен отговор (или друг по Ваш избор)
  • дискусия по групи

Учениците могат да напишат есе на тема “Ако бях на мястото на…(избран от тях герой)”

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали