Prepodavame.bg

Ако бях на мястото на …?

Учениците се поставят на мястото на герой от изучавано произведение в ситуация от самата творба.

Социална осъзнатост: Учениците упражняват способността да се поставят на мястото на другия, да разбират по-добре мотивацията на останалите.

Отговорно вземане на решения: Учениците упражняват умението да идентифицират и решават по-успешно проблеми, с които не са се сблъсквали досега.

10- 15 мин. в дискусия по групи от 4-5 души

Откъс от изучавано произведение

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Изберете предварително откъс от изучавано произведение, в които има казус, който изисква решение, например: “Ако бях на мястото на Малкия принц, бих посетил….” или “ако бях на мястото на Рада Госпожина по време на урока, щях да…”

Въведете

Въведете учениците в дейността и им обяснете, че когато взимаме решение, ние често изхождаме от нашия предишен опит. Тъй като имаме различен опит и идваме от различни места, то затова действаме по различни начини. Кажете им, че ще се опитат да се поставят на мястото на някои от героите в произведение Х, за да разберем повече за самите герои, както и за самите себе си. 

 

 

Разкажете/Напишете

Представете хипотетичната ситуация и сценарий, който учениците да разискват. Поставете ги в групи, започнете дискусия или нека пристъпят към написването на текста.

Обобщете

Накрая обсъдете дейността и задайте въпроси от типа:

  • Как се почувства, когато трябваше да се поставиш на мястото на (име на герой)?
  • Трудно ли ти беше да вземеш решение и да решиш как да постъпиш? Защо? 

Възможни варианти за реализиране на дейността:

  • под формата на обща дискусия
  • под формата на есе/текст със свободен отговор (или друг по Ваш избор)
  • дискусия по групи

Учениците могат да напишат есе на тема “Ако бях на мястото на…(избран от тях герой)”

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали