Ако бях на мястото на …?

Учениците се поставят на мястото на герой от изучавано произведение в ситуация от самата творба.

Социална осъзнатост: Учениците упражняват способността да се поставят на мястото на другия, да разбират по-добре мотивацията на останалите.

Отговорно вземане на решения: Учениците упражняват умението да идентифицират и решават по-успешно проблеми, с които не са се сблъсквали досега.

10- 15 мин. в дискусия по групи от 4-5 души

Откъс от изучавано произведение

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Изберете предварително откъс от изучавано произведение, в които има казус, който изисква решение, например: “Ако бях на мястото на Малкия принц, бих посетил….” или “ако бях на мястото на Рада Госпожина по време на урока, щях да…”

Въведете

Въведете учениците в дейността и им обяснете, че когато взимаме решение, ние често изхождаме от нашия предишен опит. Тъй като имаме различен опит и идваме от различни места, то затова действаме по различни начини. Кажете им, че ще се опитат да се поставят на мястото на някои от героите в произведение Х, за да разберем повече за самите герои, както и за самите себе си. 

 

 

Разкажете/Напишете

Представете хипотетичната ситуация и сценарий, който учениците да разискват. Поставете ги в групи, започнете дискусия или нека пристъпят към написването на текста.

Обобщете

Накрая обсъдете дейността и задайте въпроси от типа:

  • Как се почувства, когато трябваше да се поставиш на мястото на (име на герой)?
  • Трудно ли ти беше да вземеш решение и да решиш как да постъпиш? Защо? 

Възможни варианти за реализиране на дейността:

  • под формата на обща дискусия
  • под формата на есе/текст със свободен отговор (или друг по Ваш избор)
  • дискусия по групи

Учениците могат да напишат есе на тема “Ако бях на мястото на…(избран от тях герой)”

Още полезни статии:

Elevator pitch
Комуникативни умения

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали