Ако бях на мястото на …?

Учениците се поставят на мястото на герой от изучавано произведение в ситуация от самата творба.

Социална осъзнатост: Учениците упражняват способността да се поставят на мястото на другия, да разбират по-добре мотивацията на останалите.

Отговорно вземане на решения: Учениците упражняват умението да идентифицират и решават по-успешно проблеми, с които не са се сблъсквали досега.

10- 15 мин. в дискусия по групи от 4-5 души

Откъс от изучавано произведение

Стъпки за изпълнение на дейността

Възможни варианти за реализиране на дейността:

  • под формата на обща дискусия
  • под формата на есе/текст със свободен отговор (или друг по Ваш избор)
  • дискусия по групи

Учениците могат да напишат есе на тема “Ако бях на мястото на…(избран от тях герой)”

Още полезни статии:

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Групиране по критерии
Критично и аналитично мислене

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали