Поема от името на литературен герой

След като се запознаят с откъс от изучавано произведение учениците създават поема в първо лице от името на избран герой.

Осъзнатост: Учениците използват литературни източници, с цел да напишат поема (или разказ) в конкретна последователност, която да разкрива ясно преживяванията на героя;

40 мин. за самостоятелна работа или работа по двойки

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Ако учениците изпитват трудност да създадат текст, най-добре ги групирайте с партньор. Ако форматът на поемата ги затруднява, то могат да напишат свободен текст от името на герой. 

Предложете на учениците да направят литературно четене пред по-широка публика или пък запишат на видео как четат поемите си.

Учениците могат да създадат поема или текст по техен избор, в които те, техен близък или роднина са главният герой.

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали