Развивай социално-емоционални умения в твоята класна стая

Ресурси за развиване на социално-емоционални умения

Какво представлява социално-емоционалното учене?

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Като учители влияем на своите ученици – на качеството на тяхното учене и напредък, но и на развитието им. Имаме ключово значение за формирането на личността на учениците, с които работим.

В prepodavame.bg имаме много ресурси за развитие на социално-емоционалните умения, но като опитни учители знаем, че само наличието на дадена информация не стига. Подготвили сме поредица от допълнителни ресурси и практични материали. Ако искате да научите за 5 елемента на СЕУ – запишете се напълно безплатно за имейл поредицата ни „Развитие на СЕУ в клас”.

Освен 5 елемента на СЕУ ще получите 2 бонус ресурса и ще разберете последователно как успешно да интегрирате СЕУ в преподаването си и да подобрите благополучието и академичните резултати на учениците си.

Искаш да научиш основите? Започти от тук

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

Стратегии за развитие на СЕУ

Ресурси за развиване на социално-емоционални умения

СЕУ игри за управление на класната стая

Социално-емоционалното учене (СЕУ) помага на учениците да разбират и управляват емоциите си, да поддържат здрави взаимоотношения, да постигат целите си и да взимат добри решения

Ресурси за развиване на социално-емоционални умения

Да помогнем на учениците да вземат дисциплината в свои ръце – цялостна стратегия за разрешаване на конфликти в клас

Влошената дисциплина и конфликтите в класната стая са предизвикателство, с което всеки преподавател рано или късно се сблъсква. Най-разпространеният начин за справяне с проявите на