Социално-емоционално учене и физическа активност

СЕУ и физическа активност

Как социално-емоционалните умения и физическата активност са неразривно свързани?

Безспорно положителните ефекти от физическите упражнения върху здравето и психологическото благополучие са много. Препоръчителното натоварване с активна дейност за подрастващите е 60 или повече минути на ден. Шансовете мнозинството от тях да достигнат тази цел са минимални. Как можете да промените това?

1.Изследвания сред ученици показват, че тези от тях, които се упражняват редовно, демонстрират повече точност при задачи за контрол на вниманието и по-голяма бързина при обработка на информацията. Повишаването на концентрацията и скоростта на учене неизменно води до подобряване на академичните резултати.

СЕУ и физическа активност

2. Социалните взаимодействия са присъщи на физическата активност и осигуряват възможност за взаимна подкрепа и насърчаване в рамките на съвместната тренировка. Изграждането на позитивни вазимоотношения с другите несъмнено е предпоставка за емоционална и психологическа стабилност.

СЕУ и физическа активност

3.Редовните физически упражнения водят до повишаване на дихателния капацитет, което спомага за цялостното подобряване на физическата кондиция поради снабдяването на клетките с повече кислород. Също така повишават качеството на съня, което е съществен фактор за висок имунитет и правилно функциониране на целия организъм.

Asset 78

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

СЕУ и физическа активност
Социално-емоционални умения

Преподаване на социално-емоционални умения

КУРС Търсите ли начини да подобрите академичния успех на вашите ученици, като същевременно насърчавате тяхното социално и емоционално израстване? Искате ли да създадете учебна среда, в която учениците да се

Запиши се за курса
СЕУ и физическа активност
Социално-емоционални умения

Социално-емоционално учене и култура на класната стая

Искате да създадете положителна и приобщаваща среда в класната стая, където вашите ученици да развиват пълния си потенциал? Искате да научите ефективни стратегии за насърчаване на социално-емоционалните умения като самосъзнание, емпатия и отговорно вземане на решения?

Запиши се за курса
социално-емоционални умения
Социално-емоционални умения

Как да развиваме своите социално-емоционални умения?

КУРС Отключете своя потенциал като учител с курса “СЕУ за всеки учител: как да развиваме своите социално-емоционални умения?”. Открийте нови инструменти за управление на вашите реакции и подобряване на вашето

Запиши се за курса

Стратегии за развитие на СЕУ

СЕУ и физическа активност

Как да интегрираме развитието на социално-емоционални умения в часовете по физическо възпитание и спорт

За съжаление личните ми спомени от часовете по физическо възпитание и спорт (ФВС) изобщо не са свързани с генериране на положително отношение към физическата активност

СЕУ и физическа активност

Какво е важно да знаят учителите по физическо възпитание и спорт, когато развиват социално-емоционалните умения на учениците си

Наскоро с моя приятелка от детските години обсъждахме колко важно е формирането на позитивни нагласи у децата спрямо физическата активност и тя сподели, че нейният

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

  1. Самоосъзнатост
  2. Самоуправление
  3. Социална осъзнатост
  4. Управление на взаимоотношенията
  5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи  социално-емоционалните умения (СЕУ) в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.

Намерете още ресурси за социално-емоционалното учене в класната стая