СЕУ в часовете по науки

СЕУ в часовете по природни науки

Защо социално-емоционалните умения са неразривна част от учебния процес по природни науки?

„ Ние не преподаваме наука , ние учим хората.“

1. Най-мощният ефект върху социалното и емоционалното развитие на учениците идва в резултат на интегрирането в класната стая на практически дейности, чрез които учениците идентифицират проблеми и възможни решения, за да градят опит за справяне с проблемна ситуация и взимане на решение, за сътрудничество и екипност, за справедливост. 

СЕУ в часовете по природни науки
СЕУ в часовете по природни науки

2. Прекият контакт на учениците с природната среда и участието им в дейности за наблюдение, проучване, експериментиране, работа с научна литература за изпълнение на индивидуални или групови задачи, в проектни дейности, посветени на изследването на различни теми са значими за и зависими от социално-емоционалното развитие на учениците.

3. Изследванията сочат, че синергията между науката и социално-емоционалното обучение  води до по-добро разбиране на учебния материал. Емоциите влияят върху резултатите от обучението по природни науки, поради което интегрирането на СЕУ в  учебните предмети е необходимост, а не лукс. 

СЕУ в часовете по природни науки

Дейности, уроци и идеи за проекти

СЕУ в часовете по природни науки

5 STEM дигитални образователни ресурса

Всички учениците проявяват любопитство към природните науки. Събрахме на едно място някои интересни образователни ресурса, които да прегледате за идеи, с които да разнообразите преподаването

СЕУ в часовете по природни науки

5 мита за обучението по природни науки

В общественото пространство циркулират най-различни митове за обучението по природни науки. От това, че само в природоматематическите гимназии се случва нещо смислено в тези часове,

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

  1. Самоосъзнатост
  2. Самоуправление
  3. Социална осъзнатост
  4. Управление на взаимоотношенията
  5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи СЕУ в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.