Кое бих избрал?

Учениците чуват въпрос и трябва да изберат между две опции и да обяснят избора си.

Самоосъзнатост: учениците разбират и обясняват собствения си избор.

5 – 10 мин. 

карти с въпроси от типа : “Кое би предпочел?”

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Разяснете, че днес всеки ще трябва да чуе въпрос, да отговори и да обясни избора си. Изяснете, че първо ще бъде изтеглено име, а ученикът, чието име е изтеглено, ще отговаря.

Разиграйте

 Ученикът изтегля карта и прочита въпроса написан на нея, например:

 

“Какво би предпочел – да решаваш математически задачи, които помагат да се създават ваксини или задачи, които помагат за построяването на космически кораб?”

 

Попитайте детето какво го е накарало да отговори така, знаел ли е, че при създаването на ваксини се използва математика?

В началото може да задавате въпроси след отговора на всяко дете, постепенно те сами ще започнат да говорят за изборите си без да имат нужда от допълнителни въпроси. Нека ученикът, който е отговарял да изтегли името на следващия ученик.

Обобщете

Последните пет минути отделете, за да обсъдите как са се чувствали по време на дейността и да обобщите някои нови нагласи.

Примерни въпроси за разбор:

  • ”Кое беше най-предизвикателното в играта?”
  • “Имаш ли предложения за други такива въпроси?”
  • “Как се чувстваше, докато отговаряше?”
  • “Научи ли нещо ново?”Ако да, какво?”
Допълнителни въпроси
  • Какво би предпочел: да откриеш формула за лице на триъгълник или за обиколка на окръжност?
  • Какво би предпочел: Да познаваш Питагор или Исак Нютон?
  • Какво би предпочел: да прекараш един ден в бъдещето или в миналото?
  • Какво би предпочел: Да преподаваш или да учиш математика?
  • Какво би предпочел: Да прекараш един ден с Илън Мъск в разработване на роботи или да прекараш един ден с Айнщайн ?

 

Дайте за задача на учениците сами да напишат по един такъв въпрос и използвайте въпросите в следващи часове.

Дайте за задача на учениците да проведат играта у дома с родителите си . 

Още полезни статии:

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали