Prepodavame.bg

Кое бих избрал?

Учениците чуват въпрос и трябва да изберат между две опции и да обяснят избора си.

Самоосъзнатост: учениците разбират и обясняват собствения си избор.

5 – 10 мин. 

карти с въпроси от типа : “Кое би предпочел?”

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Разяснете, че днес всеки ще трябва да чуе въпрос, да отговори и да обясни избора си. Изяснете, че първо ще бъде изтеглено име, а ученикът, чието име е изтеглено, ще отговаря.

Разиграйте

 Ученикът изтегля карта и прочита въпроса написан на нея, например:

 

“Какво би предпочел – да решаваш математически задачи, които помагат да се създават ваксини или задачи, които помагат за построяването на космически кораб?”

 

Попитайте детето какво го е накарало да отговори така, знаел ли е, че при създаването на ваксини се използва математика?

В началото може да задавате въпроси след отговора на всяко дете, постепенно те сами ще започнат да говорят за изборите си без да имат нужда от допълнителни въпроси. Нека ученикът, който е отговарял да изтегли името на следващия ученик.

Обобщете

Последните пет минути отделете, за да обсъдите как са се чувствали по време на дейността и да обобщите някои нови нагласи.

Примерни въпроси за разбор:

  • ”Кое беше най-предизвикателното в играта?”
  • “Имаш ли предложения за други такива въпроси?”
  • “Как се чувстваше, докато отговаряше?”
  • “Научи ли нещо ново?”Ако да, какво?”
Допълнителни въпроси
  • Какво би предпочел: да откриеш формула за лице на триъгълник или за обиколка на окръжност?
  • Какво би предпочел: Да познаваш Питагор или Исак Нютон?
  • Какво би предпочел: да прекараш един ден в бъдещето или в миналото?
  • Какво би предпочел: Да преподаваш или да учиш математика?
  • Какво би предпочел: Да прекараш един ден с Илън Мъск в разработване на роботи или да прекараш един ден с Айнщайн ?

 

Дайте за задача на учениците сами да напишат по един такъв въпрос и използвайте въпросите в следващи часове.

Дайте за задача на учениците да проведат играта у дома с родителите си . 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Математическа грамотност

Математически записки

Идеята на тази стратегия е да покажем на учениците как могат бързо да водят записки, като използват за удобство математически символи за често използвани думи.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали