Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Самоосъзнатост: учениците припознават или отхвърлят житейски и професионални принципи.
Социална осъзнатост: децата разбират и осъзнават чужди мисли по разнообразни теми.
Вземане на отговорни решения: Учениците решават дали ще използват в собствените си избори информацията от цитатите

Със създаването на кубовете, дейността отнема 20 мин. Кубчетата могат да се ползват регулярно в часовете за 5 мин. “емоционална разгрявка”. 

Дъска, маркери, макети на развивки на куб, листчета с емоциите и лепило.

Стъпки за изпълнение на дейността

Може да надраждате дейността като включвате работа с различни геометрични фигури и разширявате речниковия запас от емоции на учениците.

Вкъщи кубът се използва от всеки, докато разказва затова как е минал неговият деня.

 

Още полезни статии:

Възможно ли е?
Математическа грамотност

Възможно ли е?

Тази стратегия стимулира учениците да оценяват получен резултат, като го сравняват с разбирането си за проблема, и поставя акцент върху разбирането на проблема, а не

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали