Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Самоосъзнатост: учениците припознават или отхвърлят житейски и професионални принципи.
Социална осъзнатост: децата разбират и осъзнават чужди мисли по разнообразни теми.
Вземане на отговорни решения: Учениците решават дали ще използват в собствените си избори информацията от цитатите

Със създаването на кубовете, дейността отнема 20 мин. Кубчетата могат да се ползват регулярно в часовете за 5 мин. “емоционална разгрявка”. 

Дъска, маркери, макети на развивки на куб, листчета с емоциите и лепило.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете темата за куба като питате различни ученици –  колко страни, ъгли има, как намираме неговата площ и т.н.

Кажете на учениците, че днес кубът ще помогне да се опознаем по-добре. 

Създайте

Раздайте развивките на децата и обяснете, че всеки трябва да изреже и залепи развивката така, че да направи куб. А после по двойки (по чинове или маси) ще трябва да залепят различни емоции на всяка страна на двата куба така, че да не се повтарят.

Разиграйте

Когато кубовете са готови, работата по двойки продължава. Първо едно от децата хвърля куба като зар и обяснява каква емоция му се е паднала, кога се чувства така и как реагира на тази емоция обикновено или в конкретна ситуация. Човекът, с когото работи, може да задава разясняващи въпроси и да упражнява техники за активно слушане. Дайте пример само с една двойка и след това оставете децата да работят сами за 5-7 минути.

Всеки път, когато хвърлят, децата редуват двата куба, които са направили в двойката.

Обобщете

Обобщете как са се чувствали по време на дейността и защо е полезно умението да можем да разпознаваме и управляваме емоциите си. 

Може да надраждате дейността като включвате работа с различни геометрични фигури и разширявате речниковия запас от емоции на учениците.

Вкъщи кубът се използва от всеки, докато разказва затова как е минал неговият деня.

 

Още полезни статии:

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Математика
Математика

Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции Преди да започна да преподавам

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали