Prepodavame.bg

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Самоосъзнатост: учениците припознават или отхвърлят житейски и професионални принципи.
Социална осъзнатост: децата разбират и осъзнават чужди мисли по разнообразни теми.
Вземане на отговорни решения: Учениците решават дали ще използват в собствените си избори информацията от цитатите

Със създаването на кубовете, дейността отнема 20 мин. Кубчетата могат да се ползват регулярно в часовете за 5 мин. “емоционална разгрявка”. 

Дъска, маркери, макети на развивки на куб, листчета с емоциите и лепило.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете темата за куба като питате различни ученици –  колко страни, ъгли има, как намираме неговата площ и т.н.

Кажете на учениците, че днес кубът ще помогне да се опознаем по-добре. 

Създайте

Раздайте развивките на децата и обяснете, че всеки трябва да изреже и залепи развивката така, че да направи куб. А после по двойки (по чинове или маси) ще трябва да залепят различни емоции на всяка страна на двата куба така, че да не се повтарят.

Разиграйте

Когато кубовете са готови, работата по двойки продължава. Първо едно от децата хвърля куба като зар и обяснява каква емоция му се е паднала, кога се чувства така и как реагира на тази емоция обикновено или в конкретна ситуация. Човекът, с когото работи, може да задава разясняващи въпроси и да упражнява техники за активно слушане. Дайте пример само с една двойка и след това оставете децата да работят сами за 5-7 минути.

Всеки път, когато хвърлят, децата редуват двата куба, които са направили в двойката.

Обобщете

Обобщете как са се чувствали по време на дейността и защо е полезно умението да можем да разпознаваме и управляваме емоциите си. 

Може да надраждате дейността като включвате работа с различни геометрични фигури и разширявате речниковия запас от емоции на учениците.

Вкъщи кубът се използва от всеки, докато разказва затова как е минал неговият деня.

 

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Математически цитати

Учениците прочитат цитат свързан с математиката и различни социално емоционални умения и разсъждават заедно над него.   Самоосъзнатост: учениците припознават или отхвърлят житейски и професионални

СЕУ теми по литература

Учениците избират тема от изучаваните произведения, която да обсъждат в часовете по литература. Темите са свързани най-вече с тяхното ежедневие и проблемите на юношеската възраст.

Мечтана дестинация

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа. Самоосъзнатост: Чрез опознаване на различни места, местности и държави, учениците разбират какво

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини