Дроби за сплотяване

Учениците отговарят на въпрос, който е свързан с групата и работят с дроби.

Социална осъзнатост: учениците осъзнават принадлежността си към  групата според различни признаци.

5  мин. “математическа разгрявка със СЕУ” 

Маркери, дъска, залепващи се листчета, химикали.

Стъпки за изпълнение на дейността

Може да разделяте класа на по-малки групи, които да отговарят на въпроса и така да променяте знаменателя и да усложнявате задачата. 

Поставете за задача на учениците да зададат на семейството и близките си приятели въпроса от часа и да изведат като дроб резултатите. 

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Как притчата за спуканата делва помага на петокласниците в село Търън да възприемат недостатъците си като ценност

Г-жа Диана Димитрова е учител по БЕЛ в ОУ “Стою Шишков” в село Търън, Смолянско. С течение на годините забелязва, че учениците ѝ се страхуват

Социално-емоционално учене

Алиса в страната на сетивата

Или как второкласници в гр. Аксаково учат чрез провеждане на опити Преди да прочетете тази статия, затворете очи, идете до най-близката съседна стая и светнете

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали