Кой математик съм аз?

Учениците познават кой известен математик е залепен за челото им като задават въпроси и анализират получената информация.

Самоосъзнатост: учениците, поставяйки се на мястото на друг човек, осъзнават свои и чужди качества и анализират приликите и разликите.

Социална осъзнатост: разбират и припознават информация за други хора, проявяват емпатия.

10 мин. – дейността може да се превърне в редовна кратка практика веднъж месечно.

Карти с математици, материал за залепяне

Стъпки за изпълнение на дейността

Ако искате да направите играта по-сложна, въведете следното правило: Могат да се задават само въпроси, чийто отговор е да или не.

Може да бъде играна и у дома като всеки в семейството си залепи карта с учен на челото. Всеки кръг, всеки играч има по една минута, за да задава въпроси за своя учен. Целта на играта е да познае кой учен е залепен на челото му. Не е задължително да бъдат само математици!

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали