Prepodavame.bg

Кой математик съм аз?

Учениците познават кой известен математик е залепен за челото им като задават въпроси и анализират получената информация.

Самоосъзнатост: учениците, поставяйки се на мястото на друг човек, осъзнават свои и чужди качества и анализират приликите и разликите.

Социална осъзнатост: разбират и припознават информация за други хора, проявяват емпатия.

10 мин. – дейността може да се превърне в редовна кратка практика веднъж месечно.

Карти с математици, материал за залепяне

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

За да е успешна играта, е важно да сте отделили достатъчно време в или извън часовете, в което учениците да се запознаят с биографиите на различни известни математици. 

Въведете

Въведете правилата на играта като обясните, че днес ще играем на “Кой съм аз?” с известни математици. Пожелание един или няколко ученици ще излязат пред другите деца. Учителят трябва да залепи по една карта с математик на челото на доброволеца. Картата трябва да е залепена така, че доброволецът да не я вижда, но да е видима за съучениците му. Обяснете, че този, който познава, може да задава всякакви въпроси. Другите ученици трябва да отговарят, за да му помогнат да открие кой математик е залепен на челото.

Разиграйте

Въпросите се задават в първо лице, единствено число, например:

“Грък ли съм?”

“Жив ли съм”?

“Създал ли съм теорема”?

“Считан ли съм за баща на някакво направление”?

“Каква е теоремата, която съм измислил?”

Обобщете

Обобщете дейността като помолите учениците да изведат прилики и разлики със съответния математик. Помолете няколко от тях да споделят по какво си приличат и по какво се различават от него или нея. 

Ако искате да направите играта по-сложна, въведете следното правило: Могат да се задават само въпроси, чийто отговор е да или не.

Може да бъде играна и у дома като всеки в семейството си залепи карта с учен на челото. Всеки кръг, всеки играч има по една минута, за да задава въпроси за своя учен. Целта на играта е да познае кой учен е залепен на челото му. Не е задължително да бъдат само математици!

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Как да окуражаваме учениците?

Когато помагаме на учениците да проявят смелост, да изграждат устойчив характер и самостоятелност, да поемат пресметнати рискове, ние всъщност правим точно тава – окуражаваме. Учениците

Математически асоциации

Учениците обясняват чрез асоциации дума свързана с математически термин, личност или концепция.   Самоосъзнатост: децата разбират и обясняват собствения си избор Социална осъзнатост: учениците разбират

Поуки от историята

Учениците извеждат положителни и поучителни заключения от историческите събития, с които се запознават. Вземане на отговорни решения: Учениците анализират исторически събития от световната или българска история

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Математика
Математика

Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции Преди да започна да преподавам

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини