Кой математик съм аз?

Учениците познават кой известен математик е залепен за челото им като задават въпроси и анализират получената информация.

Самоосъзнатост: учениците, поставяйки се на мястото на друг човек, осъзнават свои и чужди качества и анализират приликите и разликите.

Социална осъзнатост: разбират и припознават информация за други хора, проявяват емпатия.

10 мин. – дейността може да се превърне в редовна кратка практика веднъж месечно.

Карти с математици, материал за залепяне

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

За да е успешна играта, е важно да сте отделили достатъчно време в или извън часовете, в което учениците да се запознаят с биографиите на различни известни математици. 

Въведете

Въведете правилата на играта като обясните, че днес ще играем на “Кой съм аз?” с известни математици. Пожелание един или няколко ученици ще излязат пред другите деца. Учителят трябва да залепи по една карта с математик на челото на доброволеца. Картата трябва да е залепена така, че доброволецът да не я вижда, но да е видима за съучениците му. Обяснете, че този, който познава, може да задава всякакви въпроси. Другите ученици трябва да отговарят, за да му помогнат да открие кой математик е залепен на челото.

Разиграйте

Въпросите се задават в първо лице, единствено число, например:

“Грък ли съм?”

“Жив ли съм”?

“Създал ли съм теорема”?

“Считан ли съм за баща на някакво направление”?

“Каква е теоремата, която съм измислил?”

Обобщете

Обобщете дейността като помолите учениците да изведат прилики и разлики със съответния математик. Помолете няколко от тях да споделят по какво си приличат и по какво се различават от него или нея. 

Ако искате да направите играта по-сложна, въведете следното правило: Могат да се задават само въпроси, чийто отговор е да или не.

Може да бъде играна и у дома като всеки в семейството си залепи карта с учен на челото. Всеки кръг, всеки играч има по една минута, за да задава въпроси за своя учен. Целта на играта е да познае кой учен е залепен на челото му. Не е задължително да бъдат само математици!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали