Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Математика

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции

Преди да започна да преподавам си представях какъв би бил първият ми учебен ден. Представях си, че ще изнасям урок пред дъската, докато учениците ми слушат с интерес и попиват всяка дума, която изричам. Ще си записват внимателно през целия 45-минутен блок от часове и ще усвояват материала с лекота. 

Всеки, който е бил в класна стая и е преподавал на шестокласници, знае, че тази фантазия е почти нереална. Повечето ученици не искат да са пасивни слушатели, а още по-малко са тези, които планират да възприемат информация безшумно  и то в продължение на цели 45 минути. Осъзнавах, че фантазията ми е леко преувеличена още преди да вляза в класната стая и реших бързо да направя  някои основни корекции в начина, по който планирах да преподавам, за да реализирам тази силно ангажираща и високоефективна класна стая, за която мечтаех.

Като учител по математика на шестокласници през последните три години разработих различни стратегии, които преобразиха класната ми стая от консервативната и суховата лекционна зала, която си представях преди, в място, където учениците ми изследват света с ентусиазъм.  Но през последните месеци ми се наложи да преоценя работата си., за да се уверя, че подходът ми все още поставя ученика в центъра на учебния процес въпреки преминаването към дистанционно обучение.

Въпреки че дистанционното обучение със сигурност  променя начина, по който изпълнявам стратегиите си, продължавам да използвам  описаните по-долу методи, за да осигуря високо ниво на ангажираност на учениците чрез дискусии. В допълнение към ангажираността, тези дискусии позволяват на учениците да изградят смислени взаимоотношения помежду си и да увеличат както концептуалните си знания, така и самочувствието си, като посрещат предизвикателствата заедно онлайн и на живо.

 

СТРАТЕГИЯ 1: КАКВО МИСЛИТЕ ЗА ТОВА?

Когато ученикът даде правилния отговор на поставен въпрос, лесно е просто да отговорим с “Да!” Това поддържа темпото на урока, но означава, че само един ученик от целия клас знае правилния отговор и не ни дава възможност да чуем как разсъждават останалите Вместо “Да!” можем да отговорим с “Какво мислите за това?”. Това е отворен въпрос, който позволява на повече ученици да осмислят дадения отговор и да преценят дали са съгласни, несъгласни, имат нужда от предоставяне на допълнителни доказателства и т.н.

Тази стратегия може лесно да се приложи по време на синхронна сесия от онлайн обучението по същия начин, както в училище.  За да осигуря възможност на учениците да общуват помежду си, използвам функцията за разделяне по групи в Zoom, така че да могат да обсъдят мислите си по двойки или в малки групи, преди да споделят с целия клас.

За да използвам тази стратегия в асинхронна сесия, работя със споделени файлове в Google Drive. Там поставям въпроси в споделения файл и изисквам от учениците не само да добавят  индивидуален отговор, но и да оценят отговорите на своите съученици, използвайки функцията за коментари. Освен това използвам Flipgrid, с чиято помощ учениците могат да записват отговорите си под формата на видеа. След като всички клипове са публикувани, учениците трябва да гледат определен брой видеае и да изпратят своите отговори, като посочват дали са съгласни със своите съученици и защо.

 

СТРАТЕГИЯ 2: КАК ТАКА СЪМ СГРЕШИЛА?!

Един от любимите ми начини да започна дискусия в час е чрез стратегически планирани грешки в урока. След като представя новото съдържание и се уверя, че учениците са разбирали как се решават задачите, решавам още една задача с тях и умишлено правя грешки. След това изчаквам учениците да ги посочат, но не се съгласявам веднага с тях. Карам ги да обяснят напълно грешката и как са разбрали, че трябва да променя нещо в процеса на решаване.

За да използвате тази стратегия в синхронна сесия на дистанционно обучение, можете да използвате функцията на бялата дъска в Zoom (споделяне на бяла дъска) или да покажете изображения на решени задачи, които имат конкретни грешки. След като учениците ги видят, могат открито да обсъждат грешките и как да ги поправят.

За асинхронно дистанционно преподаване съм използвала споделени документи в Google Drive, за да покажа на учениците неправилно решена задача и да ги помоля да открият и поправят грешките като оставят коментари в документа. 

Използвала съм тази стратегия и чрез записване на видео, в което решавам дадена задача грешно и моля учениците да открият грешките и да ми споделят какво трябва да направя, за да стигна до правилния отговор. За тази цел съм използвала платформата Edpuzzle. 

Платформата позволява да публикувам видеоклипове с вградени въпроси, така че учениците могат да оставят кратък отговор в края на видеоклипа, за да оценят целия процес на решаване, или да отговарят на въпроси в различни моменти от видеото, за да споделят дали са съгласни  с всяка стъпка и защо.

Тези стратегии осигуряват отправна точка за всеки учител да започне да прилага основаващ се на дискусиите подход за преподаване на математика. Въпреки че в момента учителите са изправени пред много предизвикателства, свързани с преподаването по време на пандемия, важно е да сме последователни в използването на стратегии за преподаване. Дискусията е една такава стратегия, за която знаем, че може да помогне на учениците да изградят знанията си според учебното съдържание и да укрепят връзките помежду си, макар и от разстояние.

 

Източници: 

Rachel Fuhrman https://www.edutopia.org/article/how-engage-students-meaningful-math-discussions

 

Още полезни статии:

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Научна десетка за месеца
Научна грамотност

Научна десетка за месеца

В рамките на раздела отправяме предизвикателство към учениците да генерират научни въпроса по темата на раздела. Избираме ден, в който гласуваме за десетте най-добри въпроса.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали