Трите най-чести проблема при ПБО и техните решения

Проекто-базирано-обучение и техните проблеми

Проектно-базираното обучение (ПБО) е фундаментално различен начин на учене. При него учениците са двигатели на учебния процес, като участват във вземането на решения, управляват времето и задачите си, докато работят в екип, и създават качествени крайни продукти, които да представят на заинтересовани страни извън училищната среда. Успехът не е гарантиран и много учители и ученици изпитват трудности при организацията на ПБО. Тези трудности много често са в три основни сфери.

1. Учениците не искат да работят едни с други

Работата в екип е основно умение на 21-ви век, което ПБО изисква и доразвива в процеса на учене. “Експертите” в екипната работа са готови да работят в група с всеки, бързо и ефективно разпределят роли и задачи и заедно организират работата си според конкретен план за действие. Проблемите възникват най-вече когато някои ученици свършат повечето работа. Понякога това е защото други ученици отказват да работят. Друг път причината е, че един или двама ученици не искат останалите да участват (понякога изразено чрез думите “не искам да ми пречат”), защото смятат, че крайният продукт ще е по-слаб, тъй като тези ученици са по-слаби.

Решение: Направете оценките индивидуални и не давайте оценки за групова работа. Липсата на групова оценка намалява стреса при екипната работа и позволява на учениците да се фокусират върху задачите без притеснение за усилията на съучениците си. Екипите работят заедно при събирането и обработването на информация, но когато се стигне до анализа ѝ, всеки трябва да покаже какво е научил чрез индивидуални изпитвания. 

Три стратегии за по-ефективна групова работа:

  • Определете роли и отговорности;
  • Определете критерии за задачите на всяка роля;
  • Покажете на учениците как да си сътрудничат.

Като не пишете групови оценки, няма да изпаднете в ситуация да не знаете истинското ниво на всеки ученик. Възможно е някой да е бил в силна група, но реално да не е усвоил материала и ако му пишете 6-ца, тя няма да е обективна. Или пък друг ученик може да е постигнал критериите, но да е получил по-слаба оценка, заради работата на съучениците си. Във всички случаи индивидуалните оценки са по-обективни.

2. Учениците не са въвлечени в проекта

Този проблем най-често се появява, когато проектът е всъщност просто краен продукт към стандартен урок. Задайте си въпроса “За кого го правят учениците?” Ако отговорът е “за оценка”, то липсата на интерес от страна на учениците е основателна. Презентации пред други класове и плакати в коридорите на училището са стъпки в правилната посока, но ПБО може да е много повече, когато крайният продукт се създава за човек, група или организация, които наистина ще го оценят.

Решение: Направете работата на учениците наистина публична. Покажете им, че техният продукт наистина е важен за някого. Поканете експерти в клас (или чрез видеовръзка), които да споделят предизвикателства и проблеми от тяхната сфера, с които учениците могат да помогнат.  За да придадете автентичност на проекта, насърчете учениците да си представят, че работят в същата сфера. Ако е възможно, поканете експертите още няколко пъти, когато учениците имат известен прогрес, който да споделят с тях. Така те ще получат обратна връзка от първа ръка. Представянето на края на проекта също трябва да е пред хора, интересуващи се от резултатите.

3. Учениците не са свикнали с този модел на учене

Много често учениците са пасивни слушатели в класната стая. През годините традиционните уроци и дейностите в тях затвърждават нагласата на учениците да седят мирно, да записват всичко от дъската, да го запомнят машинално и след това да го възпроизвеждат буквално. ПБО е коренно различно в организацията на учебния час и учителят трябва да отдели нужното време да е сигурен, че учениците ще са на шофьорската седалка на собственото си учене.

Решение: Дайте на учениците възможност да избират. Хората учат много повече, когато имат избор какво и как да учат. В началото представете на учениците опции – какво, как, кога. Когато и вие, и те натрупате опит в ПБО, учениците сами ще създават опциите, между които да избират. Ето няколко начина да овластите учениците ви:

Свобода на избор

Дайте им критерии за добър продукт, но ги оставете да изберат форма́та му, например кратък филм, бюлетин, есе, презентация – всеки продукт, който покрива критериите е възможен.

Практики за ангажиране на учениците в урочния процес

Изградете практики в класната стая, които дават възможност на учениците да водят урочния процес. Примери за подобни практики са:

  •  Говори чрез химикала си (“Chalk Talk”) – В пълна тишина учениците писмено отговарят на даден въпрос върху голям хартиен лист поставен на централно място. Може да използвате залепващи хартийки и/или няколко въпроса и няколко листа. Тишината е важна, за да може всеки ученик да даде мнение без да се притеснява. Учениците са насърчени да коментират и под отговорите на съучениците си.
  • Последната дума е моя” – Дайте на учениците кратък текст или препис на видео, което току що са изгледали. Всеки ученик избира три изречения, които са му направили впечатление и ги пише на лицевата страна на лист хартия. На задната страна  обяснява защо ги е избрал. След това, в групи по трима, ученик споделя изреченията, а другите двама дискутират какво означават, защо ги е избрал, защо са важни и за кого. След няколко минути първият ученик прочита обяснението, което е написал отзад на листа, с което “последната дума” е негова. Упражнението се повтаря и с другите двама ученици.

Правила и норми

Помогнете на учениците да изградят правила и норми за професионално поведение в класната стая. След това ги насърчете да следят за тях и да се подкрепят взаимно.

Качественото проектно-базирано обучение е трудно и често учителите се сблъскват с проблеми с екипната работа, липса на интерес при учениците или тяхната пасивност в клас. Решенията, които сме ви предложили в тази статия, ще ви помогнат да се чувствате по-уверени в преподаването ви чрез проекти, а учениците да бъдат по-успешни в ученето си. Успех!

 

 

Статията е адаптирана от Edutopia.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали