Prepodavame.bg

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

Управлението на времето е нещо, с което много от нас се борят непрекъснато. Ефективното управление ни позволява да се възползваме максимално от деня си, като изпълняваме задачите си по-бързо и ги приоритизираме по важност.

Работата на учителя изисква отлични умения за управление на времето. Учителите трябва да балансират дългосрочните цели в класната стая, образователните нужди на учениците и попълването на огромен брой документи. Много често между плановете на уроци, изпитите, домашните и преподаването учителят започва да се притеснява, че няма да се справи с всичко за определените срокове.

С ефективни умения за управление на времето педагозите могат да увеличат продуктивността си, с което да се подобри и целият образователен процес.

Ето и някои от най-популярните техники и съвети за ефективност при разпределянето на времето:

ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

 

1.Анализ на Парето или правилото 80/20

Техниката 80/20 е създадена от икономиста Алфредо Парето. Според него 20% от действията, които предприемаме, за да свършим дадена работа, са отговорни за 80% от получените резултати. Казано с други думи, 20% от работата ви с учениците ще допринесе за 80% от постиженията им в класната стая.  Анализът на Парето е подходящ при приоритизиране на задачите, които са най-ефективни при решаването на проблеми. Принципът е полезен и за анализиране на времето, което изразходваме към даден момент, за да се определи къде би било по-добре да се пренасочи.

Изображението е за бизнеса, но го адаптираме за образованието и включва:

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

2. Техника Помодоро

Тази техника е създадена от Франческо Сирило. При нея се използва таймер, с който работата се разпределя на 25-минутни интервали с по 5 минути почивка между тях. Името Помодоро идва от таймера с форма на домат, който е използвал Сирило. Според този принцип честите почивки в ежедневието ни могат да подобрят умствената ловкост и чувство, че можем да се справим с всички нови задачи. Помодоро елиминира нещата, които ни разсейват (фейсбук съобщения, вайбър емотиконки, тик ток клипчета и др.), като ни принуждава да се съсредоточим върху задачите си.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

3. Матрицата на Айзенхауер

По време на войната през 1953 г. Дуайт Айзенхауер е изправен пред разрешаването на трудни задачи, които го подтикват да измисли матрицата на Айзенхауер. За целта е необходимо да се разпределят задачите в 4 квадрата: 

 • задачи, които са важни и спешни; 
 • задачи, които са важни, но не спешни; 
 • неважни, но спешни задачи; 
 • неважни и не спешни задачи. 

Спешните задачи са тези, които чувстваме, че трябва да свършим незабавно. Важни са тези, които допринасят за дългосрочните цели. В идеалния случай трябва да се работи с първите две групи, а другите трябва да ги делегираме или изтрием.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

4. Закон на Паркинсон

Според този “закон”, създаден от Сирил Паркинсон, количеството време, което си давате, за да изпълните дадена задача, е количеството време, което ще ви отнеме да изпълните тази задача. Как ще ни помогне тази техника, за да сме по-ефективни в работата си?

 • Опитайте се да работите на лаптопа, без да е включена батерията към контакта – това ще ви накара да сте по-съсредоточени и внимателни, за да си свършите работата преди да се изтощи батерията;
 • Определяне на краен срок – дайте си определено време, за да направите нещо и след това намалете това време наполовина, като се опитате да влезете в границите на новия срок за изпълнение;
 • Ограничаване на времето за изпълнение на определени дейности/задачи – дайте си например само 20 минути сутрин, за да отговаряте на имейли.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

5. Метод “блокиране на времето”

Илон Мъск е известен не само със своето богатство и нестандартни идеи, но и със своята продуктивност. Той се е научил да управлява времето си изключително прецизно и ефективно, така че може да му се събере повече и от 80 часа работа седмично (в България, по закон, при 5-дневна работна седмица се падат 40 часа седмично), но въпреки това да му остане време за лични занимания. Тайната му се крие точно в метода за блокиране на времето.

Как работи методът?

На лист хартия се правят две колони. В едната се записват часовете от деня, разпределени през 1/2 час или други интервали. Преценяваме времето, което ще ни отнеме всяка една от дневните ни задачи и ги разпределяме по часовите интервали, като се оставят и буферни зони при нужда от корекция. В графика влизат както личните, така и служебните задачи, включително почивки, закуска, обяд, вечеря и т.н.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

6. Метод Getting Things Done или как да не губим време в прекалено много мислене за висящите задачи

Според този метод трябва да можем да си запишем всички неща, които искаме или трябва да направим и след това да ги разбием на по-малки елементи, т.е. първо събираме информацията, която ни е необходима, за да извършим някаква задача и след това я обработваме по-най-ефективния начин. Метода се състои от 5 етапа: 

 • събиране на постъпващата информация за дадената задача – имейли, съобщения, телефонни разговори, срещи, бележки;
 • обработка на постъпилата информация – важен момент тук е да отсеем постъпилата информация на база това, което ще ни бъде от полза при изпълнение на задачата;
 • организиране на събраната и обработена информация – при тази стъпка е необходимо да се прецени редът, при който ще се пристъпи към изпълнение на отсятата информация, за да се постигне целта на основната задача;
 • оценка – на този етап по изпълнение на задачата трябва да проверим дали всичко е правилно разпределено, така че да постигнем целта и ако е необходимо, да допълним с някаква друга информация, която е била отпаднала при обработката на постъпилата информация от първия етап;
 • решение – това е крайният етап от изпълнение на задачата или самото и реализиране. За този етап е необходимо да заделите най-дълго време. Ако предходните етапи са ви отнели повечето време вероятно някоя от стъпките не е била правилно организирана.

Целта на метода се състои в това да не губим силите си в огромния поток от информация която ни залива ежеминутно, а да успеем да отсеем най-важното, което ще ни е необходимо и няма да ни претовари. 

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

7. Метод за бързо планиране (Rapid Planning Method)

Този метод е създаден от Антъни Робинс и има за цел да трансформира твоето мислене, като те накара да се съсредоточиш върху това, което е наистина важно, т.е. резултатите, които искаш да постигнеш. За да използваме ефективно тази стратегия е необходимо, когато започваме да планираме денят си или определена задача да си зададем няколко основни въпроса:

 • Какво наистина искаме?
 • С какво той има значение за мен?
 • Как бих могъл да го постигна?

При метода за бързо планиране определянето на желания резултат ще осигури яснота при неговото решаване. Когато се съсредоточим мозъкът ни има свойството да отсява и намира най-ефективното решение. В този смисъл Робинс прави разлика между реалния напредък и просто проверка на нещата от списъка със задачи. RPM се стреми да бъде нещо повече от система за управление на времето – тя насърчава личната реализация чрез преживяването и е полезна при разрешаването и изпълнението на дългосрочни цели.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

8. Теория “буркан за кисели краставички”

Тази теория ни помага да разберем кое ни е полезно и кое не. Тя ни помага при планирането и приоритизирането. Как работи?

Представете си буркан от кисели краставички, но пълен с пясък, по-малки камъчета и по-големи камъни. Пясъкът е на дъното, след него са малките камъчета, а големите камъни на върха, т.е. над малките. При тази подредба бурканът винаги ще прелива. Затова е необходимо да ги подредим в обратен ред, така че всичко да си намери място и да бъде балансирано. 

 • пясък – това са нещата, които ни разсейват – телефонни обаждания, смс-си, имейли, социални мрежи и др.;
 • по-малки камъчета – това са задачите, които трябва да се изпълнят днес, утре или вдругиден;
 • големи камъни – това са най-важните задачи, които трябва да се свършат още днес.

Опитвайки се така да планираме и приоритизираме задачите си ние можем да постигнем намаляване на времето за тяхното изпълнение.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

9. Техника Изяж жабата”

Името на техниката идва от цитата на Марк Твен “Изяж жива жаба на закуска и нищо лошо няма да ти се случи до края на деня!”, т.е. започнете деня като първо изпълните най-обременяващите и трудни задачи. Така всички останали задължения ще изглеждат по-лесни и преодолими.

Независимо коя от тези техники използваме, винаги е добре да се стремим да внасяме баланс в управлението на времето си. Ако имате навика да оставяте всичко за последния момент, използвайте Закона на Паркинсон или метода “Изяж жабата”. Ако ви е трудно да се съсредоточите върху дневните си задачи, опитайте Помодоро.

Овладяването на работното време ще ви помогне в постигането на повече успехи и ще намали тревожността и дисбаланса.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

ЕФЕКТИВНИ СЪВЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Ето и нашите ефективни съвети, които в съчетание с подходяща техника за управление на времето, ще ви направят истински господари в правилното преразпределение на времето:

 • Организирайте денят си по приоритети

Управлението на времето за учителите трябва да започне с определяне на приоритетите и организирането на деня около най-важните задачи.

 • Планирайте стратегически домашните задачи
 • Избягвайте отлагане на задачите

Ако дадена задача ви се стори трудна, не я оставяйте за следващия ден, а я раздробете на по-малки стъпки, за да може по-лесно да я изпълните.

 • План за евентуални последици

Предварително си подготвяйте план в случай, че нещо не се случи както трябва в класната стая. Всеки един проблем, дори и да изглежда невъзможен за решаване, си има начин да приключи благополучно.

 • Лично време

Задачите на учителя никога не свършват. Това обаче не означава да забравите за личното си време. Стремете се да предвиждате време за лични ангажименти, за да сте по-продуктивни и ефективни в учебния процес.

Планирайте времето си разумно, действайте незабавно, създавайте си организация, с която да намалявате стреса, така че да постигате повече с учениците си.

 

Допълнителни ресурси

Повече за това как да управлявате времето си по-добре можете да намерите в следните статии по темата:

4 Стратегии за планиране на времето

Как да използваме Гугъл Календар

 

Източници: Arabia, University of St. Augustine, Resilienteducator

Популярни статии:

Стратегии за планиране на времето

4 Стратегии за планиране на времето

Всички знаем колко стресиращо може да бъде началото на учебната година, ако не знаем как да планираме времето си. Именно затова сме ви подготвили няколко

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Стратегии за планиране на времето
Управление на времето

4 Стратегии за планиране на времето

Всички знаем колко стресиращо може да бъде началото на учебната година, ако не знаем как да планираме времето си. Именно затова сме ви подготвили няколко

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали