Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

Управлението на времето е нещо, с което много от нас се борят непрекъснато. Ефективното управление ни позволява да се възползваме максимално от деня си, като изпълняваме задачите си по-бързо и ги приоритизираме по важност.

Работата на учителя изисква отлични умения за управление на времето. Учителите трябва да балансират дългосрочните цели в класната стая, образователните нужди на учениците и попълването на огромен брой документи. Много често между плановете на уроци, изпитите, домашните и преподаването учителят започва да се притеснява, че няма да се справи с всичко за определените срокове.

С ефективни умения за управление на времето педагозите могат да увеличат продуктивността си, с което да се подобри и целият образователен процес.

Ето и някои от най-популярните техники и съвети за ефективност при разпределянето на времето:

ТЕХНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

 

1.Анализ на Парето или правилото 80/20

Техниката 80/20 е създадена от икономиста Алфредо Парето. Според него 20% от действията, които предприемаме, за да свършим дадена работа, са отговорни за 80% от получените резултати. Казано с други думи, 20% от работата ви с учениците ще допринесе за 80% от постиженията им в класната стая.  Анализът на Парето е подходящ при приоритизиране на задачите, които са най-ефективни при решаването на проблеми. Принципът е полезен и за анализиране на времето, което изразходваме към даден момент, за да се определи къде би било по-добре да се пренасочи.

Изображението е за бизнеса, но го адаптираме за образованието и включва:

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

2. Техника Помодоро

Тази техника е създадена от Франческо Сирило. При нея се използва таймер, с който работата се разпределя на 25-минутни интервали с по 5 минути почивка между тях. Името Помодоро идва от таймера с форма на домат, който е използвал Сирило. Според този принцип честите почивки в ежедневието ни могат да подобрят умствената ловкост и чувство, че можем да се справим с всички нови задачи. Помодоро елиминира нещата, които ни разсейват (фейсбук съобщения, вайбър емотиконки, тик ток клипчета и др.), като ни принуждава да се съсредоточим върху задачите си.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

3. Матрицата на Айзенхауер

По време на войната през 1953 г. Дуайт Айзенхауер е изправен пред разрешаването на трудни задачи, които го подтикват да измисли матрицата на Айзенхауер. За целта е необходимо да се разпределят задачите в 4 квадрата: 

 • задачи, които са важни и спешни; 
 • задачи, които са важни, но не спешни; 
 • неважни, но спешни задачи; 
 • неважни и не спешни задачи. 

Спешните задачи са тези, които чувстваме, че трябва да свършим незабавно. Важни са тези, които допринасят за дългосрочните цели. В идеалния случай трябва да се работи с първите две групи, а другите трябва да ги делегираме или изтрием.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

4. Закон на Паркинсон

Според този “закон”, създаден от Сирил Паркинсон, количеството време, което си давате, за да изпълните дадена задача, е количеството време, което ще ви отнеме да изпълните тази задача. Как ще ни помогне тази техника, за да сме по-ефективни в работата си?

 • Опитайте се да работите на лаптопа, без да е включена батерията към контакта – това ще ви накара да сте по-съсредоточени и внимателни, за да си свършите работата преди да се изтощи батерията;
 • Определяне на краен срок – дайте си определено време, за да направите нещо и след това намалете това време наполовина, като се опитате да влезете в границите на новия срок за изпълнение;
 • Ограничаване на времето за изпълнение на определени дейности/задачи – дайте си например само 20 минути сутрин, за да отговаряте на имейли.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

5. Метод “блокиране на времето”

Илон Мъск е известен не само със своето богатство и нестандартни идеи, но и със своята продуктивност. Той се е научил да управлява времето си изключително прецизно и ефективно, така че може да му се събере повече и от 80 часа работа седмично (в България, по закон, при 5-дневна работна седмица се падат 40 часа седмично), но въпреки това да му остане време за лични занимания. Тайната му се крие точно в метода за блокиране на времето.

Как работи методът?

На лист хартия се правят две колони. В едната се записват часовете от деня, разпределени през 1/2 час или други интервали. Преценяваме времето, което ще ни отнеме всяка една от дневните ни задачи и ги разпределяме по часовите интервали, като се оставят и буферни зони при нужда от корекция. В графика влизат както личните, така и служебните задачи, включително почивки, закуска, обяд, вечеря и т.н.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

6. Метод Getting Things Done или как да не губим време в прекалено много мислене за висящите задачи

Според този метод трябва да можем да си запишем всички неща, които искаме или трябва да направим и след това да ги разбием на по-малки елементи, т.е. първо събираме информацията, която ни е необходима, за да извършим някаква задача и след това я обработваме по-най-ефективния начин. Метода се състои от 5 етапа: 

 • събиране на постъпващата информация за дадената задача – имейли, съобщения, телефонни разговори, срещи, бележки;
 • обработка на постъпилата информация – важен момент тук е да отсеем постъпилата информация на база това, което ще ни бъде от полза при изпълнение на задачата;
 • организиране на събраната и обработена информация – при тази стъпка е необходимо да се прецени редът, при който ще се пристъпи към изпълнение на отсятата информация, за да се постигне целта на основната задача;
 • оценка – на този етап по изпълнение на задачата трябва да проверим дали всичко е правилно разпределено, така че да постигнем целта и ако е необходимо, да допълним с някаква друга информация, която е била отпаднала при обработката на постъпилата информация от първия етап;
 • решение – това е крайният етап от изпълнение на задачата или самото и реализиране. За този етап е необходимо да заделите най-дълго време. Ако предходните етапи са ви отнели повечето време вероятно някоя от стъпките не е била правилно организирана.

Целта на метода се състои в това да не губим силите си в огромния поток от информация която ни залива ежеминутно, а да успеем да отсеем най-важното, което ще ни е необходимо и няма да ни претовари. 

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

7. Метод за бързо планиране (Rapid Planning Method)

Този метод е създаден от Антъни Робинс и има за цел да трансформира твоето мислене, като те накара да се съсредоточиш върху това, което е наистина важно, т.е. резултатите, които искаш да постигнеш. За да използваме ефективно тази стратегия е необходимо, когато започваме да планираме денят си или определена задача да си зададем няколко основни въпроса:

 • Какво наистина искаме?
 • С какво той има значение за мен?
 • Как бих могъл да го постигна?

При метода за бързо планиране определянето на желания резултат ще осигури яснота при неговото решаване. Когато се съсредоточим мозъкът ни има свойството да отсява и намира най-ефективното решение. В този смисъл Робинс прави разлика между реалния напредък и просто проверка на нещата от списъка със задачи. RPM се стреми да бъде нещо повече от система за управление на времето – тя насърчава личната реализация чрез преживяването и е полезна при разрешаването и изпълнението на дългосрочни цели.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

8. Теория “буркан за кисели краставички”

Тази теория ни помага да разберем кое ни е полезно и кое не. Тя ни помага при планирането и приоритизирането. Как работи?

Представете си буркан от кисели краставички, но пълен с пясък, по-малки камъчета и по-големи камъни. Пясъкът е на дъното, след него са малките камъчета, а големите камъни на върха, т.е. над малките. При тази подредба бурканът винаги ще прелива. Затова е необходимо да ги подредим в обратен ред, така че всичко да си намери място и да бъде балансирано. 

 • пясък – това са нещата, които ни разсейват – телефонни обаждания, смс-си, имейли, социални мрежи и др.;
 • по-малки камъчета – това са задачите, които трябва да се изпълнят днес, утре или вдругиден;
 • големи камъни – това са най-важните задачи, които трябва да се свършат още днес.

Опитвайки се така да планираме и приоритизираме задачите си ние можем да постигнем намаляване на времето за тяхното изпълнение.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

9. Техника Изяж жабата”

Името на техниката идва от цитата на Марк Твен “Изяж жива жаба на закуска и нищо лошо няма да ти се случи до края на деня!”, т.е. започнете деня като първо изпълните най-обременяващите и трудни задачи. Така всички останали задължения ще изглеждат по-лесни и преодолими.

Независимо коя от тези техники използваме, винаги е добре да се стремим да внасяме баланс в управлението на времето си. Ако имате навика да оставяте всичко за последния момент, използвайте Закона на Паркинсон или метода “Изяж жабата”. Ако ви е трудно да се съсредоточите върху дневните си задачи, опитайте Помодоро.

Овладяването на работното време ще ви помогне в постигането на повече успехи и ще намали тревожността и дисбаланса.

Техники и ефективни съвети за управление на времето в работата на учителя

ЕФЕКТИВНИ СЪВЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Ето и нашите ефективни съвети, които в съчетание с подходяща техника за управление на времето, ще ви направят истински господари в правилното преразпределение на времето:

 • Организирайте денят си по приоритети

Управлението на времето за учителите трябва да започне с определяне на приоритетите и организирането на деня около най-важните задачи.

 • Планирайте стратегически домашните задачи
 • Избягвайте отлагане на задачите

Ако дадена задача ви се стори трудна, не я оставяйте за следващия ден, а я раздробете на по-малки стъпки, за да може по-лесно да я изпълните.

 • План за евентуални последици

Предварително си подготвяйте план в случай, че нещо не се случи както трябва в класната стая. Всеки един проблем, дори и да изглежда невъзможен за решаване, си има начин да приключи благополучно.

 • Лично време

Задачите на учителя никога не свършват. Това обаче не означава да забравите за личното си време. Стремете се да предвиждате време за лични ангажименти, за да сте по-продуктивни и ефективни в учебния процес.

Планирайте времето си разумно, действайте незабавно, създавайте си организация, с която да намалявате стреса, така че да постигате повече с учениците си.

 

Допълнителни ресурси

Повече за това как да управлявате времето си по-добре можете да намерите в следните статии по темата:

4 Стратегии за планиране на времето

Как да използваме Гугъл Календар

 

Източници: Arabia, University of St. Augustine, Resilienteducator

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали