Prepodavame.bg

Математически асоциации

Учениците обясняват чрез асоциации дума свързана с математически термин, личност или концепция.

Самоосъзнатост: децата разбират и обясняват собствения си избор

Социална осъзнатост: учениците разбират изборите на другите

15 – 20 мин. 

Карти с математически идеи, концепции, термини, личности; таймер.

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Предварително подгответе тесте с карти, на които са записани вече изучавани математически термини, концепции или личности. 

Въведете

Покажете картите и обяснете, че днес ще играете на математически асоциации. Изяснете, че първо ще изтеглите името на ученика, който ще обяснява думата. Пояснете, че не е задължително асоциациите, с които обясняват думата да са свързани с друго математическо понятие. Асоциациите могат да включват емоция, личност и т.н. Времето за обяснение е 30 секунди.

Разиграйте

Вземете таймер , изтеглете име и започнете играта. Нека избраният ученик да изтегли дума и да започне своето обяснение, а след това да изтегли следващият човек, който ще обяснява.

Примерни думи: 

  • куб
  • обем на трапец
  • Питагор
  • лице на правоъгълник
  • десетична дроб
Обобщете

Последните пет минути отделете, за да обсъдите как са се чувствали по време на дейността и да обобщите някои нови нагласи. Мотивирайте ги с:  “Математиката може да бъде свързана с всичко.”, “Математика е забавна.”

Играта може да бъде променена и вместо да обясняват вербално, учениците могат да рисуват думата.

Семейството се разделя на отбори по двама или трима. Всеки участник пише по 4 думи свързани с математиката. По един от всеки отбор тегли думи и ги обяснява възможно най-бързо на съотборниците за 1 минута. Целта е да  се познаят колкото може повече думи.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Математическа грамотност

Математически записки

Идеята на тази стратегия е да покажем на учениците как могат бързо да водят записки, като използват за удобство математически символи за често използвани думи.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.