Математически асоциации

Учениците обясняват чрез асоциации дума свързана с математически термин, личност или концепция.

Самоосъзнатост: децата разбират и обясняват собствения си избор

Социална осъзнатост: учениците разбират изборите на другите

15 – 20 мин. 

Карти с математически идеи, концепции, термини, личности; таймер.

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Предварително подгответе тесте с карти, на които са записани вече изучавани математически термини, концепции или личности. 

Въведете

Покажете картите и обяснете, че днес ще играете на математически асоциации. Изяснете, че първо ще изтеглите името на ученика, който ще обяснява думата. Пояснете, че не е задължително асоциациите, с които обясняват думата да са свързани с друго математическо понятие. Асоциациите могат да включват емоция, личност и т.н. Времето за обяснение е 30 секунди.

Разиграйте

Вземете таймер , изтеглете име и започнете играта. Нека избраният ученик да изтегли дума и да започне своето обяснение, а след това да изтегли следващият човек, който ще обяснява.

Примерни думи: 

  • куб
  • обем на трапец
  • Питагор
  • лице на правоъгълник
  • десетична дроб
Обобщете

Последните пет минути отделете, за да обсъдите как са се чувствали по време на дейността и да обобщите някои нови нагласи. Мотивирайте ги с:  “Математиката може да бъде свързана с всичко.”, “Математика е забавна.”

Играта може да бъде променена и вместо да обясняват вербално, учениците могат да рисуват думата.

Семейството се разделя на отбори по двама или трима. Всеки участник пише по 4 думи свързани с математиката. По един от всеки отбор тегли думи и ги обяснява възможно най-бързо на съотборниците за 1 минута. Целта е да  се познаят колкото може повече думи.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

План за действие по модел
Работа в екип

План за действие по модел

При работа върху по-дългосрочен проект, учителят изработва структурата на проучването в темплейт, който учениците трябва сами да попълнят и да разпределят задачите и времето за

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали