Prepodavame.bg

Социално-емоционално учене и дигиталните технологии

СЕУ и дигиталните технологии

Защо социално-емоционалните умения са неразривно свързани с дигиталната грамотност на учениците?

„Дигиталната грамотност и социално-емоционалното учене са двете страни на една и съща монета. За да процъфтяваме в днешния дигитален свят, трябва да умеем да навигираме успешно в дигиталните пространства, като същевременно се грижим за нашето социално и емоционално благополучие.“

1. Дигиталният свят е социално пространство, където хората взаимодействат, общуват и изразяват себе си. Поради това е от съществено значение учениците да могат да общуват ефективно, да са наясно с емоциите си и чувствата на другите, да показват съпричастност и да управляват конфликти в дигиталните пространства. 

СЕУ и дигиталните технологии

2.  Обучението за дигитална грамотност, което включва развитието на социално-емоционални умения, може да помогне на младите хора да разберат въздействието на техните онлайн поведения и думи, значението на уважението и позитивната комуникация онлайн и стратегиите за справяне с онлайн опасностите.

СЕУ и дигиталните технологии

3. Дигиталната грамотност изисква критично мислене и умения за решаване на проблеми. Учениците трябва да могат да анализират информацията, да оценяват нейната достоверност и да я използват ефективно. Тези умения също са от съществено значение за вземане на информирани решения и решаване на проблеми в дигиталния свят. 

СЕУ и дигиталните технологии

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

СЕУ и дигиталните технологии
Социално-емоционални умения

Преподаване на социално-емоционални умения

КУРС Търсите ли начини да подобрите академичния успех на вашите ученици, като същевременно насърчавате тяхното социално и емоционално израстване? Искате ли да създадете учебна среда, в която учениците да се

Запиши се за курса
СЕУ и дигиталните технологии
Социално-емоционални умения

Социално-емоционално учене и култура на класната стая

КУРС Искате да създадете положителна и приобщаваща среда в класната стая, където вашите ученици да развиват пълния си потенциал? Искате да научите ефективни стратегии за насърчаване на социално-емоционалните умения като

Запиши се за курса
социално-емоционални умения
Социално-емоционални умения

СЕУ за всеки учител – как да развиваме своите социално-емоционални умения?

КУРС Отключете своя потенциал като учител с курса “СЕУ за всеки учител: как да развиваме своите социално-емоционални умения?”. Открийте нови инструменти за управление на вашите реакции и подобряване на вашето

Запиши се за курса

Стратегии за развитие на СЕУ

СЕУ и дигиталните технологии

Дигитален инструмент BEE-VET

За да бъде успешен учебният процес при поколенията, които са се родили и живеят в дигиталната ера, учителите следва да предоставят възможности за използване на

СЕУ и дигиталните технологии

Математика с “Кан Академия”

Могат ли учениците да използват телефоните си, за да решават задачи по математика, и при това да го правят с огромно желание и старание? Да,

СЕУ и дигиталните технологии

Пропагандни вестници

За учениците е важно не само да се научат как да формират мнението си по различни въпроси, но и как да го защитават. От съществено

СЕУ и дигиталните технологии

Интерактивен урок по човекът и природата

Онагледяването на учебното съдържание повишава степента на усвояването му от учениците. По този начин се задействат всички сетива на възприемане – зрителните, механичните, слуховите, тактилните

СЕУ и дигиталните технологии

Дигитални приятелства

Учениците прочитат два различни сценария за онлайн приятелства и обсъждат възможните рискове и ползи от общуването с непознати онлайн. Самоосъзнатост: разбират различни видове комуникация онлайн

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

 1. Самоосъзнатост
 2. Самоуправление
 3. Социална осъзнатост
 4. Управление на взаимоотношенията
 5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи  социално-емоционалните умения (СЕУ) в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.

Намерете още ресурси за социално-емоционалното учене в класната стая

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини