Мисията възможна: Ученици заснемат обяснителни видеа “Уча се”

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • Критерии за оценка - учителите предоставят на учениците критериите за оценка заедно със задачите
 • Контролен лист - помага на учениците да разпределят задачите си и да организират времето си; учителите имат възможност да следят и контролират работния процес
 • Работен лист за самооценка - учениците самооценяват представянето си в проекта преди да получат оценки от учителите си; основа за тяхната оценка са видеото и  въпросите на публиката към него. 
Време за активността: 1 седмица

Цели по предметно знание

Учениците:

 • усвояват основни екологонасочени концепции като нулев отпадък, рециклиране, чистота на околната среда;
 • упражняват езиковите компетенции за писане, четене, говорене и слушане на немски език;
 • работят с разнообразни програми за създаване на дигитални продукти.

Цели по умения

Учениците:

 • развиват комуникационни умения и умения за работа в екип;
 • изграждат умения за критично мислене;
 • развиват медийна компетентност, дигитална грамотност и презентационни умения.

Учениците в Първа езикова гимназия, гр. Варна, са мотивирани, любознателни и инициативни. Няколко учители, начело с Мария Симеонова и Павлина Стоянова, създават предизвикателен проект, чрез който целят да надградят ключови умения у младежите като критично мислене, работа в екип, презентационни умния, дигитална и медийна грамотност. 

“Създаване на обяснително видео УчаСе” се развива в рамките на една проектна седмица и има мултидисциплинарен характер. Задачите обхващат предметите география, история, химия, информационни технологии и немски език, и паралелно развиват ключовите (гореспоменати) умения на 21. век.  

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Още преди да стартира проектната седмица, преподавателите Мария Симеонова и Павлина Стоянова планират визията на проекта. В голямата картина те включват основни концепции и умения, които ще преподават, очаквани резултати и крайни продукти, както и кои учебни предмети ще интегрират в дейностите.

Първа стъпка: учителско планиране 

Преди началото на проекта, всички ангажирани с дейността учители, се събират на екипна среща. Заедно обсъждат какво предметно знание ще “пречупят” през заданията, как ще оценяват постиженията на учениците и каква ще бъде темата на проекта. Следващата задача за срещата е да определят в какви екипи ще работят младежите и да групират децата на случаен принцип. 

В проекта “Създаване на обяснително видео УчаСе” по темата “Да си еко е яко” са интегрирани учебните предмети:

 • Немски език, на който се говори и пише във видеата;
 • География и химия са предметите, които изпълват видеата със съдържание и научни концепции;
 • Информационните технологии подкрепят учениците в създаването и обработката на различни дигитални продукти – презентации, видеа, таблици, диаграми и т.н.

Мисията възможна: Ученици заснемат обяснителни видеа "Уча се"

Втора стъпка: самостоятелна фаза за ученици

В началото на проектната седмица учителите по четирите предмета представят проекта на своите ученици, дават им задачите, критериите за оценяване, контролните листове и ги групират в екипи. През цялата седмица всички учители са сред учениците и са готови да им дадат яснота по някои въпроси и да ги подкрепят в дейността им. 

Като първа стъпка от проекта, учениците имат за задача да изследват зададената им тема. Всеки трябва самостоятелно да разгледа минимум три източника – книга, статия, видеоклип, учебник или друго – а след това да изведе в писмен вид най-важните си открития. 

В края на този ден екипите разполагат със солидно проучване, направено от около 12 различни източници, и синтезирана в папки, голям обем информация. 

“Настояваме всеки ученик да има своя папка, в която да прилага доказателства от проучването си – скрийншот от видеото или разпечатана статия с подчертани ключови факти от нея.”, разказва г-жа Симеонова. 

Трета стъпка: Учениците обсъждат

През втория ден от проектната седмица екипите започват активна работа по своите видеа. Задачата, която имат за изпълнение на този етап, е да обсъдят събраната информация, да отсеят повтарящото се и да синтезират ключовите точки, върху които ще базират сценария и съдържанието на видеото си. 

Мисията възможна: Ученици заснемат обяснителни видеа "Уча се"

Четвърта стъпка: Творчество

Третият и четвъртият ден от проектната седмица са посветени на творческия процес, който е организиран от контролния лист. В него учениците вече имат разпределени роли и задачи, а сега активно го попълват. 

Първо децата разписват сценарий за своето видео. Те разполагат с помощна бланка, която ги води и подкрепя в творческия процес. “Бланката със сцени им помага да си представят видеото. Те разписват неща като “На първи слайд ще има такава сцена, ще кажем ето това и ще се появи тази картинка.” След като са готови, ние преглеждаме работата и даваме градивна обратна връзка.”, разказва учителката по география и история.

Втората задача на учениците е да създадат презентации, графики и всякакви други допълнителни материали, които ще включат във видеото си. 

Последната задача от тази стъпка е заснемането на видеото. Някои деца избират те да са в кадър и да са видими през по-голямата част от видеото, други използват презентации и се включват само като глас, а трети използват анимация. 

Пета стъпка: Презентация

В последния, пети ден от проектната седмица, всеки екип от ученици трябва да представи пред училищната общност своето видео. Публиката от своя страна може да задава въпроси и да дава обратна връзка. 

Шеста стъпка: Оценяване

Оценяването на видеата, създадени в рамките на проекта, се случва на няколко нива. Учениците първо се самооценяват по критерии, а след това получават различна оценка по всеки предмет. “Тъй като ние разполагаме със самооценка и информацията от контролния лист, не е задължително всеки ученик от екипа да получи една и съща оценка. Не се ограничаваме и да поставяме едни и същи оценки по всеки предмет, тъй като всеки учител следи конкретни постижения, свързани с неговата дисциплина.”, споделя г-жа Симеонова.

Опитът показва, че този проект приобщава всички групи ученици, независимо от произхода, социално-икономическия или здравния статус на децата. Мария Симеонова разказа: “Участвали са и деца, които не са българи или са живели основно в чужбина, както и ученици с двигателни затруднения. Общото между всички ученици-участници е мотивацията да покажат най-доброто от себе си и желанието за успех!”

Няколко думи за проектната седмица

Проектната седмица е иновативен образователен подход. В рамките на една седмица учениците и учителите работят на различна от обичайната скорост. Учебните часове са преструктурирани, всички учители работят заедно с учениците, а фокусът е поставен върху интегрираните уроци и уменията на 21. Век.

Възможни адаптации 

Двете учителки – г-жа Симеонова и г-жа Стоянова – прилагат широко практиката в собствените си часове и извън рамките на проектната седмица. Проектът дава възможност на младежите да погледнат на учебния материал с други очи и любопитство, а това повишава и резултатите и мотивацията им за учене. 

По тази причина проектът се използва в часовете по история, география и немски език, но Мария Симеонова е категорична, че той е приложим по всеки предмет и с деца от всяка възрастова група. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ? 

Практиката отговаря изцяло на предпочитанията на гимназистите и на интересите им, свързани с дигитално съдържание, влогове и социални мрежи. Положителните ефекти за учениците имат разнообразен характер. Проектът развива не малко  личностни качества като критично мислене, самокритичност, сътрудничество и социални умения – уменията за общуване, решаване на проблеми, вземане на решения и др.

Иновативната практика постига и редица положителни резултати, свързани с академичните успехи, екологичната нагласа и вътрешната мотивация за учене през целия живот. “Учениците осъзнаха, че трябва да полагат усилия и да променят своите навици и поведение, да започнат с дейности като рециклиране, намаляване на отпадъците, използване на екологичен транспорт, почистване на плажната ивица и др”.

Преподавателите са уверени, че проектът има няколко основни предимства, свързани с професионалното развитие на всички учители, решили да интегрират практиката: 

 • Различава се драстично от традиционното фронтално преподаване
 • Открива възможности за интердисциплинарно преподаване 
 • Разгръща иновациите в училище 
 • Позволява на учителите да демонстрират връзка между учебния материал и реалния живот
 • Има положително влияние върху сътрудничеството между учителите.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Мария Симеонова
Павлина Стоянова
Мария Симеонова и Павлина Стоянова работят в Първа Езикова гимназия, гр. Варна. Преподават на ученици от гимназиален етап. Двете учителки са основни автори на идеята за проекта, но вярват в силата на интердисциплинарните уроци и затова откриват още съмишленици. Двете харесват професията учител, както и предизвикателствата, които поднася тя.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали