Как шестокласници събират легенди и издават книга с анализи

Работата върху книга в продължение на месеци е трудно начинание, което обаче не плаши учениците на г-жа Еми Петрова. В  Средно училище за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” – гр. Варна от септември до юни шестокласниците влизат в ролята на изследователи, фолклористи, редактори, репортери и дизайнери, за да открият и представят историята на своя роден край.

Вече три поредни години г-жа Еми Петрова и колегата ѝ г-жа Ваня Симеонова издават заедно с учениците си книжки с анализирани легенди, митове и исторически факти от Варненска област: “Решихме да използваме часовете с г-жа Симеонова, за да можем едновременно и максимално изчерпателно да отговорим на въпросите, на които търсят отговор учениците ни. Митологията е глобална тема, която винаги е била интересна за тях. Още по-мотивирани бяха, когато решихме да се заемем с нашия край”, споделя г-жа Петрова. 

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Между литературата и историята

Цели:

  • Затвърждаване на междупредметни връзки между история и литература извън задължителната учебна литература, посредством митове и легенди от североизточна България;
  • Развиване на презентационни умения;
  • Усъвършенстване на дигиталните умения

Подходяща е за: прогимназиален етап

Прилага се: целогодишно (в рамките на един час седмично) 

Необходими материали: отделна тетрадка за работа по проекта, научна литература, интернет

снимка – 2 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ 

Ако идеята ви харесва и искате да я въведете в практиката си, пригответе се да преминете през следните етапи: 

Подготвителен етап

Добрата подготовка е задължителна стъпка. Преди началото на учебната година учителят трябва да конкретизира темата, която да предложи на учениците. След това, разглеждайки възможните източници на информация, да набележи най-подходящите сред тях, към които ще насочи децата.

Важно е и да се предвиди учебно време за работа по книгата. В Средно училище за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” – гр. Варна практиката се провежда в общо 34 учебни часа за годината. 

Същинска част

Заданието и темата ка книгата се представят пред учениците, като децата се насочват към достоверни източници. Учениците сами търсят допълнителна информация чрез:

  • търсене в онлайн източници;
  • посещение на библиотеката (колективно и самостоятелно) – “Отделихме време, за да отидем заедно с учениците до Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, за да се запознаят с местните митове и легенди. Библиотекарите им показаха как се работи със справочници, къде и как се търсят книги”, разкава г-жа Петрова;
  • работа на терен – интервюиране на местни хора. “Имаме ученици, които живеят в Провадия и кв. “Галата”. Те имаха възможността да разпитат на място близки и роднини за известни легенди от техните места. Всяка история бе записана и анализирана в процеса на работа” – обяснява учителката.

Всяка седмица учителите проследяват напредъка на шестокласниците и дават насоки, когато децата срещат затруднения. Всеки ученик разполага с време, в което да представи какво е свършил през седмица.

Финален етап

След като учениците са приключили работата си по индивидуалните си задача, следва предпоследният, но и един от най-важните етапи – оформянето на книжното тяло. 

Как шестокласници събират легенди и издават книга с анализи

Учениците се преразпределят в три групи. Всяка група в рамките на няколко седмици трябва да завърши задачата си, за да може книжката да бъде готова за печат: 

  • Редакторска група – проверяват всички анализи за правописни и пунктуационни грешки. Проследява се и изказът на автора. В края на изданието се вписват всички източници, които са използвали авторите. 
  • Дизайнери – отговарят за оформянето на корицата, както и за изображенията в книгата;
  • Група “Печатно дело” – проверяват различни оферти за отпечатване на книжката.

Представяне на проекта

Книжката с анализите на учениците се издава както в хартиен, така и в дигитален вариант. Тя се представя пред учители, ученици и родители на специално организирано за целта събитие. “Учениците разказват за цялото си преживяване и през какво са преминали, за да имат тези книжки в ръцете си”, споделя г-жа Петрова. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ 

Опитът показва, че с подготовката на книга интересът на децата към литературата, митологията и историята значително се повишава и че те откриват една различна гледна точка към учебните дисциплини литература и история. Това е и причината практиката да се прилага вече трета поредна година в класната стая на г-жа Петрова.

Учениците успяват да развият различни умения като работа в екип, презентационни умения, извличане и обработване на информация, анализиране на текстове, дигитални умения. Преминавайки през различни етапи и проследявайки напредъка, те получават обратна връзка от две различни гледни точки, което им помага да извлекат градивна критика. 

Представянето на крайния продукт пред родителите им доказва на учениците, че трудът им има смисъл и е високо ценен от училищната общност. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

“Важно е колегите, които биха искали да приложат практиката, да имат много добра предварителна подготовка, защото учениците намират всестранна информация, която понякога е неточна и невярна”, споделя г-жа Петрова. 

Препоръчително е същинския етап е през да оставим учениците пространство за самостоятелна работа и да се включваме колкото е възможно по-малко и само когато е наистина необходимо. Децата са много по-мотивирани, когато не поставяме излишни ограничения и рамки, а им дадем свобода на действие. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали