Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

Откакто ChatGPT се появи през ноември 2022 г. едно от основните притеснения е дали ученици и студенти ще го използват да върши част от възложената им работа вместо тях. Истината е, че това притеснение показва неоправдано ниско доверие към голяма част от младите. Програмите, задвижвани чрез изкуствен интелект, може да са най-мощните, но далеч не са първите средства, които са всявали подобен смут сред преподавателите (помислете за калкулаторите, интернет, Google, Wikipedia…) Всъщност повечето хора се мотивират от напредъка и успехите си и ценят постиженията, до които са достигнали със собствен труд. Това важи с пълна сила и за децата.

Без да става инструмент за измама ChatGPT може да е от голяма полза за учениците. В тази статия искаме да ви окуражим да ги запознаете с чатбота и да ви дадем няколко идеи как да го използвате в клас. 

Как да го представим?

Ако вие сте първият човек, който ще запознае учениците ви с ChatGPT: честито! Ще ви запомнят като учителя, който им е показал най-новата и вълнуваща технология. Напомняме, че според общите условия на OpenAI (компанията, която създаде ChatGPT),  ботът не е подходящ за ползване от деца под 13-годишна възраст. Още преди да започнете разговора за програмата им обърнете внимание, че в разговорите с ChatGPT важат основните правила за поведение в интернет и им напомнете да не споделят твърде лична или поверителна информация.

Най-добрият начин да го представите на учениците си е като техен личен помощник в образованието. Още в началото им обърнете внимание, че ако го използват некоректно – т.е. да върши тяхната работа вместо тях, ще измамят и ощетят най-вече себе си. Но ако се допиват до него, когато срещат трудности и го ползват за самоусъвършенстване, ще могат да извлекат много полза от този инструмент.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

То не е ли като Google?

В началото обяснете на децата, че за разлика от интернет търсачките, които предоставят списък с ресурси в резултат на търсене по ключови думи, ChatGPT наподобява типичен човешки разговор. Програмата е способна да предостави задълбочени отговори на всякакви въпроси благодарение на това, че е тренирана върху огромно количество данни. Разговорът с ChatGPT напомня беседа с мъдрец, който има достъп до голяма част от общото знание на света (но поради възрастта си понякога прави грешки). За разлика от търсачките, чатботът рядко разкрива източниците си на информация, затова е добре (поне докато е още в началните си версии) да се проверява достоверността на информацията. ChatGPT е езиков модел, което значи, че може да влезе в ролята на редактор и да помага по разнообразни начини при работа с текстове: да генерира, да резюмира, да анализира, да редактира и т.н.

Къде ще го ползват учениците?

Една от удобните характеристики на ChatGPT е, че когато човек си направи профил, програмата автоматично запазва всички “разговори”. Така ботът може да бъде достъпван от различни устройства без загуба на данни и всяка една тема може да бъде прочетена отново и надграждана с допълнителни въпроси. Може да ползвате ChatGPT по време на клас с учениците си в случаите, в които има нужното техническо обезпечение – компютърна зала в училище или пък учителски лаптоп и прожектор, чрез който резултатите да са видими за целия клас. По всяка вероятност, за децата най-ползотворните сесии с програмата ще са тези от вкъщи, когато имат достатъчно време да тестват как работи ботът и да пробват различните му приложения.

Конкретни идеи

1. Допълнително разяснение на сложни концепции

Колкото и усилия да полагаме, винаги ще има ученици, които нещо не са успели да разберат в час. Някои от тях се притесняват да задават въпроси пред целия клас, а времето невинаги стига, за да може учителят да обърне индивидуално внимание на всеки. На помощ идва една от най-полезните функции на ChatGPT: способността му да обяснява всякакви сложни концепции на достъпен език. Поощрете децата, които не са разбрали нещо от уроците си да потърсят разяснение от чатбота. Това може да стане по различни начини. Например:

Обясни на дадено ниво

Независимо колко е сложна темата, ChatGPT може да предостави обяснение на едно и също нещо с различни нива на сложност. Вижте каква е разликата, когато го помолим да обясни как работят мобилните телефони на ниво 3. и 11. клас:

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

Обясни чрез аналогия

Освен на различни нива, ботът може да обяснява и чрез аналогии. Вижте следния пример, в който е използвана версия gpt4 чрез Bing. Първо питаме за обяснение на понятието “алгоритъм” чрез аналогия, така че да я разбере 13-годишно дете.

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

За разлика от хората, компютърните програми имат неизчерпаемо търпение. Може да питате за едно и също нещо много пъти по много различни начини и ботът ще ви обяснява, докато е необходимо. В случая решаваме, че готвенето на ястия не е най-удачната аналогия за 13-годишно дете и питаме отново.

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

Сега вече имаме аналогия доста по-близка до света на децата. Под отговора се появяват три бутона с предполагаеми следващи въпроси. Ако е нужна още информация може да ползваме тях или да зададем нов въпрос. Ето какво става при натискане на средния бутон:

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

Генериране на примери

Един от най-лесните начини да се обясни дадена идея е чрез илюстрирането ѝ с реални примери. За генерирането им може да ползвате ChatGPT.

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците сиПет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

2. Помощ при самоподготовка

Подскажете на учениците, че могат да превърнат ChatGPT в техен личен асистент. Децата могат да го накарат да им даде примерни въпроси за писмено изпитване, като прецизират в кой клас са и върху кои теми по даден предмет ще бъдат изпитвани. ChatGPT може да създава множество примерни въпроси за контролно и да провери верността на отговорите. Също така може да систематизира план за преговор. 

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

Ботът може да бъде използван за бързо намиране и обяснение на формули.

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

3. Развиване на умения за критична оценка

Интересно упражнение, което можете да направите с учениците си, е да им предложите тема за есе, която те да възложат на чатбота. Добре би било темата да е зададена така, че в отговора освен разсъждения, да има и факти. Дайте задача на децата да поставят оценка на есето, написано от ChatGPT, да проверят достоверността на предложената информация, да анализират слабите страни на есето и да предложат подобрения или да напишат отново есето, но по-добре от ChatGPT.

4. Изкуството да зададеш правилния въпрос

За добро или за лошо, ChatGPT е буквалист. Ще направи точно това, което сте му казали, а не това, което сте искали да му кажете. В началото това може да е особено фрустриращо за ползвателите му, но всъщност тази характеристика на програмата може да помогне на учениците да развият ценно умение: как да прецизират въпросите си, така че да получат желания отговор. Различни тактики, които могат да се приложат са:

  • дайте контекст (аз съм в 9. клас и искам да разбера …);
  • задайте му роля (представи си, че си моят треньор по плуване и ми кажи …);
  • задавайте доуточняващи въпроси след генериран отговор;
  • задайте същия въпрос с различни думи.

Може да дадете стартов въпрос на учениците си и да им възложите да проведат разговор с чатбота, така че да получат възможно най-пълния и подробен отговор. След това може да ги разделите по групи и да ги оставите да анализират тактиките, които са довели до най-добър резултат.

5. Ден на СЕУ

Изненадващо, ChatGPT се оказва съвсем приличен съветник по социално-емоционалните въпроси. Докато за децата трябва да е ясно, че за притесненията си винаги е по-добре да поговорят с доверен възрастен, не всеки ученик винаги има към кого да се обърне, а понякога децата изпитват неудобство да говорят с някого, поради естеството на тревогите си. Ботът дава съвсем прилични отговори на въпроси от рода на:

  • започвам в ново училище и се притеснявам от промяната. Не съм сигурен как да намеря нови приятели;
  • чувствам се самотен;
  • не знам как да мотивирам съучениците си за груповия ни проект;
  • някой ме тормози в училище и не знам как да се справя;
  • търся стратегии за справяне със стреса преди/след контролно;
  • и др.

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците сиПет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

С помощта на ChatGPT може да организирате ден, посветен на благосъстоянието и психическото здраве в училище. Набележете теми за обсъждане и набор от въпроси, свързани с емоционалното състояние на учениците. Може да задавате на бота въпроси от рода на “Тормоз ли е, когато …”, “Какво да направя ако …” и т.н. Това, че ChatGPT звучи неутрално и авторитетно може да даде на учениците повече свобода да зададат въпроси, които не биха задали в разговор с друг човек. Анализирайте заедно отговорите и предложенията на бота, оставете учениците да обсъдят как те биха постъпили в дадена ситуация. Може да го ползвате да генерира теми за допълнителна дискусия, включително за адресиране на настоящи проблеми в класа/училището. 

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците сиПет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

5.5 Текст гуру, but in English

Идва редът на “половината” идея, за която загатва заглавието на статията. Само половин, защото за момента основната сила при работа с текстове на ChatGPT е на английски език. Ботът може да създава и пресъздава текстове, да ги анализира и резюмира, да извежда основните идеи и трудните думи с техните дефиниции, може да пренапише текст от Джефри Чосър, така че да звучи като пиратска приспивна песничка и т.н. Учениците от английските гимназии могат да го ползват за обратна връзка на писанията си. Коментарите може да са общи, а може и да се попита чатботът дали липсва нещо в аргументацията на дадено есе. Децата могат да копират това, което са написали и да поискат ChatGPT да го пренапише, но с поправена граматика и по-убедително звучащо, например.

Въпреки недодялания му български, ChatGPT може да се използва по интересни начини и на нашия език. 

Като голям езиков модел, ботът е способен да работи с текст според вашите указания. Използвайте го, за да илюстрирате различни стилове, нюанси и тон и на писане. Може да изберете един тескт и да дадете на децата индивидуална (или екипна задача) да използват бота, за да пренапишат текста по друг начин (да звучи формално, разговорно, като рап песен, в шекспиров стил, като телеграфно съобщение, и др.). Може да възложите на бота и на учениците същата задача и после да сравните резултатите.

Ето няколко примера с първите три параграфа от Пипи Дългото чорапче, написани в църковен стил, като рап песен като официално съобщение.

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си Пет (и половина) начина да използваме ChatGPT с учениците си

Ваш ред е

Както се вижда от горните примери, ChatGPT може да бъде удобен и полезен инструмент за учениците, ако им дадете насоки как да го ползват правилно. Разбира се, важно е още в началото да се поставят ясни правила относно какво е позволено и какво не е да се върши с помощта на бота. Подобни инструменти ще съпътстват подрастващите от тук нататък и за тях ще е полезно да започнат да ги опознават още от училище, за да могат усепшно да ги ползват в бъдеще. Ще се радваме, ако изпробвате изложените тук пет (и половина) идеи и се надяваме, че те ще ви вдъхновят да измислите свои начини да използвате ChatGPT с учениците си. Както винаги за нас ще е интересно да споделите резултатите.

 

Още полезни статии:

Дигитално образование и технологии

ChatGPT в действие

Вижте как ботът може да е от полза за българските учители Ако вече сте се запознавали с ChatGPT – най-широко достъпната програма, задвижвана от изкуствен

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали